Asyldirektør: Vi blander os ikke i beboernes religion

Det er ikke asylcentrenes opgave at gå ind i religiøse konflikter, men vi har handlet på alle enkeltstående tilfælde, vi har haft, siger asyldirektør i Langeland Kommune, Sisi Eibye

”Hvis en reel akademisk undersøgelse giver samme konklusion, så skal vi naturligvis reagere,” siger asyldirektør Sisi Eibye om chikane af kristne asylsøgere. – Privatfoto.
”Hvis en reel akademisk undersøgelse giver samme konklusion, så skal vi naturligvis reagere,” siger asyldirektør Sisi Eibye om chikane af kristne asylsøgere. – Privatfoto.

En rundspørge viser, at knap halvdelen af 228 adspurgte kristne konvertitter har oplevet chikane på et asylcenter grundet deres tro. Hvad er din umiddelbare reaktion på det?

Jeg er ny som asyldirektør, og det er ikke en problemstilling, jeg har hørt om. I forbindelse med rundspørgen har jeg forhørt mig hos alle vores asylcenterledere, og de oplever hverken problemer selv eller hører om det fra de lokale præster. Tidligere har der været enkeltstående tilfælde, hvor en konvertit er blevet flyttet til et andet center. Det lader altså ikke til at være noget, der har fyldt eller fylder hos os, og mit indtryk er, at det ikke er anderledes hos vores kolleger. Som udgangspunkt er vores asylcentre religionsneutrale, hvilket betyder, at vi ikke blander os i beboernes religion.

Selvom I er religionsneutrale, kan religion vel stadig fylde hos beboerne?

Ja, beboerne kan jo frit dyrke deres religion. Men vi forholder os ikke til deres tro og deltager ikke i religionsdrøftelser. Det giver for mig at se god mening, da vores opgave er at sikre beboerne et meningsfuldt og værdigt ophold, mens de er i asylfasen. Vi skal ikke blande os i, hvad de tror på.

Bør man gøre noget på asylcentrene på baggrund af den nye rundspørge?

Det er svært at svare på, da det som sagt ikke er en problemstilling, jeg hører, at vi oplever. Jeg mener ikke, det er asylcentrenes opgave at gå ind i religiøse konflikter, men vi har handlet på alle enkeltstående tilfælde, vi har haft, og håndterer konflikter, når de opstår. Jeg tror, det kræver en større undersøgelse at finde ud af, om der er et reelt problem, og hvis vi bliver bedt om at deltage i sådan en, gør vi naturligvis det.

Kan det ikke være, at kristne konvertitter bare ikke henvender sig til jer af frygt for de mange muslimer på centrene?

Min fornemmelse er, at personalet og ledelsen stort set får besked om alt, der sker. Vi har en god daglig dialog mellem beboere og personale, og vi har et beboerråd med fastlagte møder med ledelsen, hvor det er oplagt at tage sådanne problemer op. Jeg har svært ved at forestille mig, at de skulle være bange for at henvende sig, men det mest relevante vil være at spørge konvertitterne selv om dette.

Nogle præster foreslår mere undervisning i religionsfrihed, samarbejde med imamer eller at centre opdeles efter religion. Hvad mener du?

Vi arbejder ud fra nogle overordnede retningslinjer fra Udlændingestyrelsen, hvor alle får en obligatorisk modulundervisning, som blandt andet omhandler danske værdier og kulturforståelse. Derudover kan de enkelte voksenskoler vælge, om de vil have ekstra undervisning i bestemte emner.

Chikane af kristne konvertitter er blevet drøftet i flere år ved konferencer og blandt politikere. Nu viser en rundspørge, at knap halvdelen af de adspurgte har oplevet chikane. Selvom I ikke oplever det, kan man så virkelig udelukke, at der er et problem?

Nej, det kan man ikke, og hvis en reel akademisk undersøgelse giver samme konklusion, så skal vi naturligvis reagere. Hvis debatten har kørt så længe, er det under alle omstændigheder på tide, at man enten undersøger det nærmere eller vælger at have tillid til, at der ikke er noget at komme efter på centrene.