Prøv avisen

Atomaffald fra Risø skal blive ved Roskilde

Radioaktivt affald fra atomanlæg skal opbevares på Risø i »midlertidigt« depot i op til 100 år

Selv om Roskilde slipper af med atomanlægget Risø, så skal 10.000 ton atomaffald blive i området. Knud Larsen, direktør for Dansk Dekommissionering, der er ansvarlig for afviklingen af reaktorerne, fastslår, at der endnu ikke er fundet et slutdepot til det radioaktive affald.

Derfor skal det bestrålede affald lagres på Forsknings-center Risøs midlertidige depot i adskillige år.

Selv om depotet kaldes midlertidigt, så kan der blive tale om mange år - ikke engang 100 år afvises som en mulighed - før de radioaktive rester fra atomanlæggene placeres i et endeligt depot. Knud Larsen henviser til, at Risøs eget lager har modtaget radioaktivt affald fra hospitaler og industrien i 45 år.

- Jeg tør ikke sætte årstal på, men det er i hvert fald en langsigtet disposition, siger Larsen.

Radioaktive stråler i 10.000 år

Når man måler tid inden for atomforskningen, så er det lange forløb. Risø satser på, at omtrent et kvart ton højradioaktivt affald kan eksporteres til USA, mens de 10.000 ton mellem- og lavradioaktivt affald skal blive i Danmark.

Det mindre radioaktive affald er betonkapsler fra reaktorerne og den slags. Ifølge Dansk Dekommissionering vil det afgive radioaktive stråler i over 10.000 år endnu.

Dansk Folkepartis forskningsordfører, Jette Jespersen, har foreslået, at man fjerner det højradioaktive materiale, mens resten forsegles under beton, så det »damper af«, hvor det er. Hun er siden blevet underkendt af partiets miljøordfører, Jørn Dohrmann, som fastslår, at Dansk Folkeparti ønsker en oprydning hurtigst muligt.

480 millioner kroner til oprydning

Knud Larsen advarer da også imod at lade reaktorerne indkapsle. Det vil være ensbetydende med, at man i realiteten placerer slutdepotet, hvor reaktorerne er nu.

- Det er ikke hensigtsmæssigt. Nogle af reaktorerne står tæt på vandoverfladen i Roskilde Fjord, og det er bestemt ikke der, man ville vælge at lægge et slutdepot, siger Knud Larsen.

Debatten om atomaffaldet fra Risø er blevet aktuel, efter at Ritzau i tirsdags skrev, at regeringen vil afsætte 480 millioner kroner til oprydning på atomstationen Risø over de næste fire år. Jørgen Kjems, administrerende direktør for Forskningscenter Risø, fastslog på den baggrund, at omtrent halvdelen af oprydningen kan gennemføres for det beløb.

Total oprydning inden for 15 år

Risø arbejder med en total oprydning af området inden for 11, 12 eller 15 år. Områdets tre reaktorer plus de tre andre radioaktive anlæg lukkes helt ned, og strålingsniveauet bliver dermed så lavt, at bygningerne uhindret kan frigives til anden brug, oplyste Kjems.

Knud Larsen mener, at hurtigst mulig oprydning vil være mest økonomisk, fordi det vil mindske udgifterne til vagter ved det nukleare anlæg.

Folketingets partier har endnu ikke fået forelagt scenarier for oprydningen. Derfor ønsker hverken Socialdemokratiet eller Venstre at give bud på, hvordan og i hvilket tempo oprydningen skal ske.

/ritzau/