Prøv avisen

Børnefamilier styrker folkekirken i byen

Hver morgen samles de 130 elever på Faster Skole i Astrup og beder fadervor. Klasserne har deres faste pladser i rummet, og som gæst undrer man sig over, hvordan så mange børn kan være så stille sammen. Børnene på billedet er fra skolens 0. klasse. -- Foto: Thomas Juul. Foto: Thomas Juul

Tendensen er ved at vende i landets største byer: Mange sogne oplever stigende tilgang af de helt små børn

Den danske folkekirke, som lider af faldende medlemstal, nyder godt af at flere og flere børnefamilier vælger at bosætte sig og få børn i København og Århus. En opgørelse i en ny bog om landets religioner i tal viser, at der i en række storbysogne i de senere år er tale om en stigning i folkekirkens medlemstal for den yngste aldersgruppe på 0-4 år.

Det er konsulent Sabine Kleinbeck fra den rådgivende kirkelige organisation Kirkefondet, som gennem tal fra Danmarks Statistik kan vise, at der bag den generelle tendens til en stille udsivning af folkekirkemedlemmer også ligger en modsatrettet tendens, som dog ikke kan rette op ubalancen. Tallene er offentliggjort i bogen Tørre tal om troen religionsdemografi i det 21. århundrede, som udgives om få dage på forlaget Univers med de to religionssociologer professor Margit Warburg og ph.d-studerende Brian Jacobsen, Københavns Universitet, som redaktører.

Når medlemstallet i storbyen stiger for den yngste aldersgruppe i folkekirken, skyldes det først og fremmest, at byfornyelsen baner vejen for, at børnefamilierne igen synes, at boligerne har en ordentlig kvalitet, siger Sabine Kleinbeck.

Hun henviser til, at det netop er Vesterbro og Nørrebro, som igen kan tiltrække børnefamilier, men også Københavns city og Christianshavn oplever medlemsfremgang i den yngste aldersgruppe. Især brokvartererne var tidligere præget af små og dårligere boliger, så familierne flyttede, når det første eller det andet barn meldte sig.

Når der bor flere forældre end før i København, som lader deres børn døbe, så rejser det spørgsmålet, hvordan folkekirken vil være kirke i storbyen. Det synes jeg ikke, at den ansvarlige ledelse har svaret på, siger Sabine Kleinbeck.

Stiftsrådet i Københavns Stift har sammen med biskop Erik Norman Svendsen netop udsendt et oplæg til sognene, hvori der indgår forslag om at tage nogle kirker ud af almindelig sognekirkelig brug og dermed spare ressourcer.

vincents@kristeligt-dagblad.dk