Prøv avisen

Bandeord er udbredte i Danmark, men undgås tit i kirken

”Endelig slap det ud af ham, at han var tysksindet. Så sagde jeg til ham: ’Føj for Satan’…” Ja. Sådan skulle Vilhelm Beck angiveligt have ytret sig for over 100 år siden. Collage: Jens From

Radioværten Esben Kjær og Indre Missions legendariske formand Vilhelm Beck har det tilfælles, at de begge er kommet under beskydning for at have bandet i medierne. Mange præster afholder sig fra at bande – ikke af fromhed, men af respekt for sproget som en del af Guds skaberværk, siger provst