Prøv avisen

Bertel Haarder afkræves undskyldning

Integrationsministeren beskyldes for at krænke asylansøgeres religionsfrihed med sin skarpe kritik af pinsekirken i Odense

Af Leif Kiil Sørensen

Integrationsminister Bertel Haarder (V) bliver nu mødt med krav om en undskyldning til pinsekirken i Odense, efter at han tidligere på ugen i Folketingets spørgetid rettede en kraftig kritik mod kirken. Det gjorde han på et grundlag, som næppe holder stik.

Kravet om en undskyldning kommer både fra Kristendemokraternes Jann Sjursen og fra formanden for samarbejdsprojektet "Folkekirke og Religionsmøde", Mogens Mogensen. Men Bertel Haarder afviser at give en undskyldning og gentager sin mistanke om, at asylansøgere bliver kristne for at få lov at blive i Danmark

Balladen begyndte i Folketingets spørgetid tirsdag, da socialdemokraternes integrationsordfører Anne-Marie Meldgaard efterlyste Bertel Haarders mening om, at en pinsekirke angiveligt skulle have øvet aggressiv mission på fynske asylcentre. Det skete med henvisning til en artikel om sagen i gratisavisen Urban. Hertil svarede Bertel Haarder blandt andet:

– Jeg har både læst og hørt om denne ejendommelige og noget usmagelige menneskefangst ... Det er en ulykkelig sag, og jeg vil meget gerne drøfte med Jørgen Chemnitz (asylchef i Dansk Røde Kors, red.), om Røde Kors kan gøre noget for, at de andre, der driver asylcentre, om de kan gøre det klart for beboerne, at de altså ikke skal konvertere til en ny religion for at få opholdstilladelse i Danmark, for det er ikke en vej, som er farbar.

Og senere i debatten tilføjede integrationsministeren:

– Det er måske ikke særlig troværdigt, at man i et asylcenter i Danmark pludselig har fået en dybfølt overbevisning, som man simpelthen ikke kan komme ud af, nemlig ved at man har ladet sig køre i bus til pinsegudstjeneste i Odense og dér har set lyset.

Nu viser det sig imidlertid, at oplysningerne i gratisavisen Urban ikke svarer til virkelighedens verden på asylcentrene på Fyn. Centerleder Kirsten Andersen fra Beredskabsstyrelsens indkvarteringscentre for asylansøgere på Fyn siger til Kristeligt Dagblad:

– Et rundspørge foretaget blandt afdelingslederne i Hjallese, Middelfart og Broby i dag har vist, at der ikke har været noget at bemærke. Der er ikke noget kendt problem i relation til pinsekirken, men der har været fortilfælde, hvor muslimske imamer, mormoner og Jehovas Vidner har afholdt besøg på centrene.

Bertel Haarders skarpe kritik af pinsekirken har fået Jann Sjursen fra Kristendemokraterne til at stille en række spørgsmål og kræve dokumentation for, at medlemmer af pinsekirken rent faktisk har opsøgt asylansøgere på asylcentrene.

– Hvis ikke ministeren kan fremlægge dokumentation for, at den pågældende pinsekirke har overskredet nogle grænser for gældende regler og aftaler med asylcentrene, skylder han en stor undskyldning for det voldsomt uhørte angreb, han har rettet mod en specifik kirke og på den religionsfrihed, som asylansøgere må have, siger Jann Sjursen.

Også Mogens Mogensen, der er formand for samarbejdsprojektet "Folkekirke og Religionsmøde", er stærkt utilfreds med Bertel Haarders udtalelser i Folketinget.

– Bertel Haarders måde at håndtere denne sag på har været både ejendommelig og usmagelig. Han farer frem med bål og brand uden at undersøge sagen, og det er ikke betrygende for tilliden til politikere, at de udtaler sig så kategorisk ud fra løsagtige påstande. Jeg synes, at Bertel Haarder skylder pinsekirken en undskyldning, siger Mogens Mogensen.

– Evangeliet gælder altså også for asylansøgere med muslimsk baggrund. Man kan da ikke sige til en person, at fordi du er asylansøger, kan vi ikke dele evangeliet med dig før om tre år, hvor du har fået afklaret din situation, siger han.

Men Bertel Haarder er ikke uden videre parat til en undskyldning.

– Jeg har intet som helst imod pinsekirken, men jeg trækker ikke ét eneste ord tilbage. Tirsdag morgen hørte jeg Jørgen Chemnitz tale om problemet i radioen, og i Folketingets spørgetid må jeg selvfølgelig reagere under forudsætning af, at det er rigtigt, hvad jeg har fået at vide, siger Bertel Haarder.

kiil@kristeligt-dagblad.dk