Bibelen er ikke en lærebog for naturvidenskabsfolk

Bibelens skabelsesberetning er først og fremmest skrevet for at give læseren en tro på, at Gud har elsket og villet verden

Fejl i Bibelen

Spørgsmål: I Første Mosebog står der: »Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.«

Hvordan kunne Gud skabe lys allerede den første dag, da han først skabte solen og stjernene den fjerde dag? Mener man som kristen, at det, der står

i Bibelen, er Guds ord, og den er fejlfri, eller kan man sige at Bibelen er fyldt med fejl, og stadigvæk være kristen?

Med venlig hilsen Michael

Sognepræst Leif G. Christensen svarer: Min opfattelse er, at Bibelen både er menneskelig og guddommelig. Om man er kristen eller ej, afhænger ikke af, om der er fejl i en bog eller ej, men derimod om man tror på Kristus (deraf navnet kristen!).

Derimod mener jeg, at det er dig, der udlægger Bibelen forkert, når du beskriver »fejlene« i Bibelens skabelsesberetning. Skabelsesmyterne i Bibelen kan nemlig ikke bruges til at anfægte naturvidenskabelige teorier om »The big bang« eller diverse evolutionsteorier eller omvendt.

Skabelsesberetningen er derimod skrevet, som Ingemann digtede i 1837: »I østen stiger solen op«. Alle ved, at det er jorden, der drejer rundt om solen og ikke omvendt. Alligevel har vi ikke kasseret denne pragtfulde morgensalme, fordi dens budskab jo er en hyldest til lyset, dagen og Gud, som al lys skaber - også de lyskilder, som ikke kommer fra solen.

Sådan er Bibelens skabelsesberetning heller ikke skrevet som en undervisningsbog for naturvidenskabsfolk, men den er først og fremmest skrevet for at give læseren en tro på, at Gud har elsket og villet verden. Ugedagsbeskrivelsen er en billedramme, der skal vise, at over alt det skabte, findes Gud, og at han er ophav til al virkelighed - også det der ligger inden for vor verdens tid og rum. .

Leif G. Christensen

Koranen taler ikke om jordens form

Spørgsmål: Er det rigtigt, at ifølge Koranen er jorden ikke rund, men flad?

»Abraham Lincoln«

Sognepræst Lissi Rasmussen svarer: Der er et vers i Koranen, som har været genstand for diskussion, nemlig Sura 79,30. Verset kan oversættes ved: »Jorden har Han (Allah) derefter udstrakt (arabisk: daha)«.

Daha kan også betyde strudseæg, hvormed Gud har formet jorden som et strudseæg. Der er flere Koran-vers, der beskriver, at jorden drejer om sin akse, hvilket kunne tyde på, at jorden opfattes som rund, f.eks. Sura 27,88. Der står ingen steder direkte, hvilken form jorden har.

Med venlig hilsen

Lissi Rasmussen

Den ortodokse rosenkrans

Spørgsmål: Hvordan beder man den ortodokse rosenkrans?

Hans Andersen

Diakon Poul Sebbelov svarer: Den ortodokse bedekrans er, i modsætning til vestlig skik, af knuder, knyttet af uld eller silke (for ikke at give lyd fra sig under brug). Den består oftest af 100 sådanne knuder, men der kan være flere eller færre.

Skikken med at sætte en større knude (eller perle) for hver tiende mindre er ikke ortodoks, selv om man nogle gange finder den brugt pga. indflydelse fra Vesten. Der er derfor heller ikke særlige bønner til de »store perler«. Vi benytter ikke betegnelsen »rosenkrans« og beder heller ikke bønner, der kan sammenlignes med den katolske rosenkrans-bøn, hvor bønnerne jo er forbundet med såkaldte »meditationer« over Kristi liv.

Bedekransen anvendes af ortodokse hovedsageligt i forbindelse med Jesusbønnen: »Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm Dig over mig synder«.

Med venlig hilsen

Poul Sebbelov

Panelet på www.religion.dk

Der er knyttet 38 eksperter til svarpanelet på www.religion.dk, hvor alle kan stille spørgsmål og deltage i religionsdialogen. Vi bringer her et udpluk af den forgangne uges debat, hvor følgende fra panelet har svaret på spørgsmål:

www.religion.dk