Bibelselskabet kommer ud med underskud

Ekstraordinære personaleudgifter og varelager gør budgetteret overskud til et underskud for 2015 på 350.000 kroner, oplyser generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen

Billedet er fra Bibelselskabet Repræsentantskabsmøde i 2015.
Billedet er fra Bibelselskabet Repræsentantskabsmøde i 2015. Foto: Carsten Lundager.

I 2014 var der fuld fart på Det Danske Bibelselskab. Nu er tempoet sat ned til eftertanke og nye mål, lød meldingen i går fra selskabets repræsentantskabsmøde på Nationalmuseet i København.

”I 2015 sænkede Bibelselskabet farten lidt. Det gør en organisation, når én generalsekretær holder op, og en ny kommer til,” sagde generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen.

”Men det er vigtigt at slå fast, at Bibelselskabet langtfra holdt op med at bevæge sig – og jeg kan forsikre jer om, at der er blevet arbejdet – også i 2015,” sagde hun i sin beretning med henvisning til, at hun i august sidste år afløste Morten Thomsen Højsgaard på posten.

I 2014 fejrede Bibelselskabet 200-årsjubilæum, og det var nærmest et jubelår. Indtægter fra salg og indsamlinger lå derfor ekstraordinært højt, fortalte Birgitte Stoklund Larsen, da hun fremlagde regnskabet for 2015. Men hun pointerede, at tallene for 2015 ligger på linje med foregående år.

”Der har været nogle personaleudgifter, som egentlig vedrørte 2014, i form af overarbejde, som først er kommet på regnskabet for 2015 og derfor belaster regnskabet ekstraordinært. Desuden har vi ment, at det var fornuftigt at nedskrive varelageret med 700.000, da det ikke har været nedskrevet i to år,” sagde Birgitte Stoklund Larsen og tilføjede, at der i budgettet for 2016 er budgetteret med et overskud på omkring en halv million kroner.

2014 gav et overskud på 1,3 millioner kroner, og det var budgetteret, at 2015 skulle vise et overskud på lidt over 600.000 kroner. Men de to poster tilsammen giver underskuddet.

Niels Urup Nielsen fra repræsentantskabet kunne godt tænke sig, at der sammen med regnskabet også blev fremlagt budgetter.

”Så kunne vi se, hvordan de enkelte poster har bevæget sig, og dermed se forklaringen på for eksempel et underskud som i år,” siger han.

Birgitte Stoklund Larsen oplyser, at som lovene er i Bibelselskabet, så er budgettet et styringsværktøj, som er forbeholdt bestyrelse.

Hun sagde videre i sin beretning:

”Vi har også sat en række strategiske pejlemærker op for arbejdet i 2016-17. Helt overordnet kommer vi i de kommende år til at have fokus på økonomisk konsolidering og på idé- og projektudvikling,” sagde hun og fortsatte:

”Kernen er – og skal fortsat være – bibeler og bibelfortællinger, og vi vil også fremover have et særligt fokus på formidling til børn. Men vi vil også i de kommende år arbejde på at få et markant spor af titler med mere eksistentielt og aktuelt afsæt – ambitionen også for disse udgivelser er at nå bredt ud. Det er, kan man sige, en måde at tage en anden vej til Bibelen og de eksistentielle temaer, som behandles her.”

Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen modtog i går Bibelselskabets Pris for romanen Dronningen af Saba og Kong Salomon ”En stor og rig fortælling, der samtidig også genskriver og genfortæller den kendte gammeltestamentlige beretning,” lyder det i begrundelsen fra Bibelselskabet.