Bibelselskabets generalsekretær går til Danmarks Radio

Morten Thomsen Højsgaard har fra den 1. marts ansvaret for DR's dækning af tro og historie Det er et skridt i den rigtige retning, mener iagttager

Morten Thomsen Højsgaard vil nok komme til at savne at være omgivet af tusindvis af bibler, som han også privat samler på. -
Morten Thomsen Højsgaard vil nok komme til at savne at være omgivet af tusindvis af bibler, som han også privat samler på. -. Foto: Paw Gissel.

DR satser på noget nyt. Her har man nemlig ansat Bibelselskabets general-sekretær, Morten Thomsen Højsgaard, i en nyoprettet stilling som chef for tro og historie på alle DR's platforme. Det er en stilling, der hører under DR Kultur, og som er et led i, at historie og tro slåes sammen til én redaktion.

Ansættelsen er hovedpersonen selv godt tilfreds med:

”Jeg er jo uddannet inden for studiet af medier og religion, og jeg har arbejdet som avisredaktør i seks år. Så i den forstand er det for mig som at vende tilbage til der, hvor jeg kommer fra. Tilbage til mediebranchens puls og dynamik, væsentlighed og gennemslagskraft,” siger Morten Thomsen Højsgaard, der før Bibelselskabet var redaktør på Kristeligt Dagblads Kirke&Tro-redaktion fra 2005 til 2010.

Den kommende DR-chef tiltræder sin nye stilling den 1. marts 2015 og forbliver indtil da på sin post som generalsekretær i Bibelselskabet. Derfor er han ikke interesseret i at kommentere specifikt på DR's programmer og prioriteringer.

”Jeg skal først lære, hvad der er af muligheder og spilleregler i en stor organisation, før jeg kan sige en masse om det. Men jeg ville ikke have taget jobbet, hvis jeg ikke var overbevist om, at der er spændende muligheder i DR,” siger han.

Morten Thomsen Højs-gaard har dog en vision:

”Jeg vil gerne være med til styrke DR's fokus på historie og religion som to meget vigtige områder inden for public service-forpligtelsen. Det er felter, der former os som nation, og som har med vores etik og samfundssforståelse at gøre. Derfor er det vigtigt, at der er en offentlig samtale om emnerne, som er mangefacetteret og nyorienteret, og jeg vil sammen med mine kommende, dygtige kolleger finde og fortælle de historier, der er relevante for vores fortid og samtid,” siger Morten Thomsen Højsgaard og tilføjer:

”Jeg tror, at mange mennesker vil opdage eller genopdage, hvor hamrende interessant det her stof er.”

De senere år har der, blandt andet i Kristeligt Dagblad, ofte været rejst kritik af DR's prioritering af trosstof. Blandt andet vakte det debat, da DR valgte at halvere sendetiden for radioprogrammerne ”Religionsrapport” og ”Mennesker og tro”.

Tine Smedegaard, som er direktør for DR Kultur, fortæller, at den nyoprettede stilling ikke betyder en revolution i DR's prioriteringer. Dog peger hun på, at sammenlægningen af tro og historie sker for at styrke dækningen af begge emner:

”Der er ingen tvivl om, at den religiøse og åndelige søgen er ret stærk i øjeblikket og viser sig i form af voksende interesse både for de store religioner og for meditation, yoga og mindfulness. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi afspejler den søgen på en moderne måde, ligesom vi skal gøre det med alle mulige andre emner”, siger Tine Smedegaard, som mener, at Morten Thomsen Højsgaard passer som fod i hose til chef-jobbet.

Sørine Gotfredsen, der er forfatter, præst og journalist, er positivt overrasket over DR's ansættelse af Morten Thomsen Højsgaard.

”Han er erklæret bibelmand. Han kommer fra Bibelselskabet og er virkelig en folkekirkens mand på alle måder. Og så er han meget klar omkring, hvad han mener om kristendommen. Så derfor tænker jeg, at det lyder som et uhyre godt valg, DR har truffet,” siger hun.

Ifølge Sørine Gotfredsen er det afgørende, at en public service-kanal som DR løfter det ansvar, det er at minde danskerne om deres kristne historie og fællesskab. Men hun oplever, at DR prioriterer trosstoffet lavt og for eksempel ikke markerer højtider som jul og påske fyldestgørende. Desuden har DR flyttet sine tv-programmer om trosstof til den smalle kulturkanal DR K. Netop derfor er ansættelsen en overraskelse for Sørine Gotfredsen, som siger:

”Grundlæggende er jeg i tvivl om, hvorvidt man i DR vægter kristendom. Morten Thomsen Højsgaards ankomst vil ikke gøre den absolutte forskel, men ansættelsen af ham er et positivt skridt.”