Prøv avisen

Bibelstudier skal bremse mænds vold mod kvinder

Præst med Bibelen, bibel, messebog

Voldelige mænd kan få hjælp gennem Bibelen, siger kristne organisationer. God idé, men det er ikke nok, mener kvindekrisecentre

Kirkernes Verdensråd og Verdenssamfundet af Reformerte Kirker vil gå ind i arbejdet med at begrænse vold mod kvinder. De to store internationale protestantiske sammenslutninger har udgivet en håndbog, som skal hjælpe voldelige mænd til at udvikle en ny, ikke-aggressiv maskulinitet. Det skyldes rapporter fra FN om, at vold mod kvinder er taget til på verdensplan.

"Vi kan ikke blive ved at se bort fra vold mod kvinder og det ansvar, som mænd har for at gøre noget ved det. Der er inspiration at finde i vores tro til et liv sammen i fælles kærlighed og respekt. Som kristne ser vi mænd og kvinder som lige," siger Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Kirkernes Verdensråd.

Anders Gadegaard, domprovst ved Vor Frue Kirke i København, er det ene af to danske medlemmer af centralkomitéen i Kirkernes Verdensråd. Han er positivt indstillet over for, at de kirkelige organisationer griber ind.

"Når det handler om forholdet mellem mand og hustru og den sociale opdragelse, kan kirkerne lokalt spille en rolle, så derfor er det vigtigt at fokusere på den aggressive rolle, som manden har i visse samfund," siger han og fortsætter:

"Det er en god idé at bruge Bibelen som udgangspunkt, for man kan godt udlede af bibelstudier, at tingene skal løses i fred og fordragelighed. Bibelen har meget stor autoritet i mange tredjeverdenssamfund, og derfor kan det, at det er Guds ord, for nogle mænd måske give en særlig autoritativ begrundelse for ikke at bruge vold."

Birgit Søderberg, formand for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), mener, at man bør byde alle initiativer velkommen, men tror ikke, at initiativet får den store betydning i Danmark.

"I nogle lande, hvor religion spiller en anderledes aktiv rolle, kan det være gennem religiøs omformulering, at budskabet om ikke at slå kvinder når ud til mændene, så man skal ikke være hoven i en dansk kontekst, bare fordi det ikke nødvendigvis ville få samme effekt her," siger hun og fortsætter:

"I USA har frivillige organisationer diskuteret mænds kønsrollemønster og lavet materiale til unge i skoler og interesseorganisationer, og det kan både være religiøse og ikke-religiøse argumenter, der fremføres. Det er en supergod idé." Hun mener dog, at også andre initiativer er påkrævet - både forebyggende og behandlende.

graa@k.dk

LÆS MERE | Manualen