Bibeltro uddannelser er truet af lukning

Menighedsfakultet og Dansk Bibel-Institut mister retten til at tilbyde bacheloruddannelser. University of Wales, som udbyder licens til de to institutter, vil ikke længere engagere sig i Danmark

To konservative teologiuddannelser i Danmark står til at miste bacheloruddannelserne. - www.dbi.edu.dk; www.teologi.dk
To konservative teologiuddannelser i Danmark står til at miste bacheloruddannelserne. - www.dbi.edu.dk; www.teologi.dk.

Alt peger på, at Danmarks to stærkt bibelnære teologiuddannelser mister retten til at udbyde certificeret uddannelse. Dermed skal alle fremtidens præster tage deres teologiske grunduddannelse på universitetet.

Menighedsfakultetet i Aarhus og Dansk Bibel-Institut i København har i øjeblikket teologiske bacheloruddannelser, men University of Wales, som stiller licens til rådighed for de to uddannelser, trækker sig nu ud af Danmark.

BAGGRUND: Kampen for en kernekonservativ teologiuddannelse

University of Wales har ikke mulighed for at godkende flere studerende på kurser udbudt på dansk jord efter det seneste optag i efteråret 2010. Selvom universitetet ikke tillader yderligere optag, kan de nuværende studerende færdiggøre deres studier og dimittere med en University of Wales-grad, siger en talsmand fra University of Wales.

Kristeligt Dagblad var i hele sidste uge i kontakt med universitetet, men af uvisse årsager ønsker talsmanden kun at medvirke anonymt. Begrundelsen for at trække sig ud af Danmark formuleres således:

I maj 2010 tog universitetet en strategisk beslutning om kun at udbyde kurser på sprog, som universitetet selv har ekspertise i. Desværre er dansk ikke et af de sprog.

At det walisiske universitet trækker sig ud af Danmark, blev antydet allerede tidligere på året. En BBC-udsendelse satte kritisk fokus på, hvordan universitetet certificerer tvivlsomme uddannelser i hele verden. Og i programmet udtalte universitetets kansler, Nigel Palastanga, at universitetet ikke længere ønsker at validere kurser på dansk.

Problemet for Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Instituter, at de ikke må udbyde bacheloruddannelser uden en godkendt licens.

Den licens kan kun komme fra udlandet, fordi private danske uddannelsesinstitutioner ikke hører ind under de samme licenser som de danske universiteter.

Både Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet nedtoner udmeldingerne fra Wales.

Aktuelt har vi en aftale med University of Wales, og der er ingen ændringer i den aftale. Vi undersøger hele tiden mulighederne for en mere langsigtet strategi, ikke mindst en dansk løsning, men aktuelt er der ingen ændringer i den måde, vi driver vores bacheloruddannelse på, siger Dansk Bibel-Instituts ferieansvarshavende, Jens Bruun Kofoed.

Selvom University of Wales oplyser, at optaget på de danske uddannelser blev indstillet i 2010, siger fakultetsleder på Menighedsfakultetet Jørn Henrik Olsen, at det ikke umiddelbart har konsekvenser for fakultetets studerende:

Jeg kan ikke bekræfte, hvorvidt vi har hørt fra University of Wales. Vi arbejder med forskellige ting og har forskellige muligheder, men der er ingen ændringer i uddannelsen for hverken vores nuværende studerende eller for de 22 studerende, der begynder efter ferien.

En fremtidig løsning for de to lukningstruede uddannelser kan være at indlede et samarbejde med de teologiske universitetsuddannelser.

Menighedsfakultetet har i flere år haft en konstruktiv dialog med Aarhus Universitet, men lukningsspørgsmålet har ikke været drøftet.

Fra Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet overrasker det studieleder Jesper Tang Nielsen, at de to konservative teologiuddannelser står til at miste bacheloruddannelserne.

Det er en helt ny oplysning for mig, og Dansk Bibel-Institut har ikke henvendt sig til os. Vi holder os naturligvis ajour med hinanden, men et formaliseret samarbejde vil ikke kunne lade sig gøre, fordi de er en konfessionel institution. Netop derfor er de heller ikke SU-berettigede.

gehlert@k.dk