Prøv avisen

Birthe Rønn vil blæse på menneskerettighedsdomstol

I aften uddeler Birthe Rønn Hornbech faner i Køge Kirke i anledning af Valdemarsdag, som ifølge legenden er Dannebrogs fødselsdag. - Foto: Linda Henriksen

Kirkeministeren mener, at menneskerettighedsdomstol undertrykker religionsfriheden frem for at beskytte den. Hun frygter konsekvenser af korsdom

Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) mener, at der i høj grad er fare for, at nationale, historisk betingede religiøse symboler som eksempelvis korset i Dannebrog kan komme under pres af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Det er naivt at tro andet, fastslår hun over for Kristeligt Dagblad.

Udtalelserne falder som en kommentar til 37 juraprofessorer fra europæiske lande, som erklærer, at menneskerettighedsdomstolens såkaldte korsdom betyder, at man fremover kan gå efter alle religiøse symboler, blandt andet Dannebrog og andre flag, der som det danske indeholder religiøse symboler.

Dermed ser Birthe Rønn Hornbech langt mere alvorligt på de mulige følgevirkninger af korsdommen end sin regeringskollega, udenrigsminister Lene Espersen (K), der i sidste uge kaldte det "helt hen i vejret" at frygte, at den skulle kunne få konsekvenser for andre religiøse symboler.

I dommen fik en mor i Italien sidste år medhold i, at krucifiksene i hendes børns skole, som var i modstrid med det livssyn, hun ville give videre, også var en krænkelse af hendes børns rettigheder. Dommen er gået videre til menneskerettighedsdomstolens ankeinstans, Storkammeret.

"Menneskerettighedsdomstolen bliver politisk, og den har valgt side imod kristendommen og religion. Den undertrykker religionsfriheden fremfor at beskytte den, og det kan gå ud over alle frihedsrettigheder," siger kirkeministeren.

Hun tilføjer, at domstolen af samme grund er "på vej til at ophæve sig selv".

Den nye formand for Institut for Menneskerettigheder, biskop Kjeld Holm, er også villig til at blæse på en dom, der ville forbyde Dannebrog på grund af korset.

"Men jeg håber og tror på, at Menneskerettighedsdomstolen kan skelne mellem et krucifiks i en skoleklasse, der vel kan siges at være en bevidst påvirkning, og så et symbol med historisk vægt," siger han.

"Hvis det ikke er tilfældet, så går det jo over i at være en karikatur, for jeg tror mere, at de fleste tænker på Dannebrog som en helhed fremfor som et kristent symbol," siger han.

Biskoppen opfordrer ministeren og andre til at klappe hesten, indtil Storkammeret har talt.

I aften uddeler Birthe Rønn Hornbech faner i Køge Kirke i anledning af Valdemarsdag, som ifølge legenden er Dannebrogs fødselsdag.

Hun er, siger hun, glad for, at der ikke er tale om en dom fra EF-Domstolen, som hun i givet fald skulle rette ind efter – selvom også den europæiske menneskerettighedskonvention, der udspringer af Europarådet, er implementeret i dansk lovgivning.

"Men EF-Domstolen kan man da i det mindste argumentere mod," siger hun.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk