Prøv avisen

Biskop afviser at genindvie omstridt kirke

Fremtrædende kirkefolk vil rense luften med en genindvielse af den omstridte Brorsons Kirke, som har lagt hus til irakiske flygtninge og en dramatisk politiaktion. Her ses brosten foran kirkens alter. -- Foto: Malene Korsgaard Lauritsen.

Trods balladen om iraker-sagen har Brorsons Kirke hele tiden fungeret som almindelig kirke

Et markant forslag om at genindvie Brorsons Kirke i København bliver mødt med hovedrysten af Københavns biskop og kirkelige medarbejdere tæt på den omdiskuterede kirke. Forslaget, som blandt andet bakkes op af formanden for Folketingets Kirkeudvalg, Britta Schall Holberg (V), skulle tage fokus fra balladen omkring kirken og markere, at kirkens vigtigste opgave er at forkynde det kristne budskab.

Men en kirke bør kun indvies igen, hvis alteret er brudt ned, eller hvis kirken har været lukket i længere tid – og det er ikke tilfældet med Brorsons Kirke, påpeger biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen.

– Jeg er meget forbløffet over, at nogen kan finde på at komme med et sådant forslag. Der er nogen her, der ikke holder fakta for øje. Et kirkerums hellighed består i og med, at ordet forkyndes, og sakramenterne forvaltes, og kirkerummet tager ikke skade af de mennesker, som måtte være der. Derfor er jeg meget forundret over, at der bliver rejst sådan en debat, siger han.

Peter Skov-Jakobsen afviser også, at kirkens præst Per Ramsdal på noget tidspunkt har forplumret kirkens centrale rolle som formidler af kristendommen.

– Jeg har som biskop fuldstændig tillid til, at ungdomspræst Per Ramsdal – når han igen begynder at holde gudstjeneste – gør det helt klart, som han i øvrigt hele tiden har gjort, at Brorsons Kirke er et sted for den kristne forkyndelse, siger biskoppen.

Formanden for menighedsrådet i Brorsons Kirke, Astrid Monrad Boel, undrer sig også over forslaget.

– Kirken har aldrig været lukket, og de kirkelige handlinger har i hele perioden fungeret normalt med både bryllupper og begravelser, siger hun.

Trods den massive politiske bevågenhed omkring Brorsons Kirke og de afviste asylsøgere, som i tre måneder opholdt sig i kirkerummet, har kirken ikke mistet sin position som kreativ kirke for Københavns børn og unge, mener Astrid Monrad Boel.

– Der bliver helt sikkert rådet bod på, at det, kirken ellers står for, er blevet lidt glemt i offentligheden i forløbet. Vi har et stort program til efteråret og fuld bemanding af aktivitetsmedarbejdere. Så jeg ser ingen grund til at begynde at indvie kirken igen, siger hun.

Ugen efter at politiet ryddede Brorsons Kirke, stod præsten fra nabosognet Sankt Stefans Sogn Ivan Larsen for gudstjeneste med barnedåb i kirken. Han påpeger, at kirken var stuvende fuld, og ser det som tegn på, at kirkens rolle som forkynder af den kristne tro ikke er druknet i balladen omkring iraker-sagen.

– Kirken er under alle omstændigheder taget i brug på fuldt forsvarlig folkekirkelig vis, siger han.

Lektor Hans Raun Iversen fremsatte det markante forslag i Kristeligt Dagblad i går med den begrundelse, at der må rettes fokus på kirkens opgave som forkynder af kristendommen – hvis ikke kirken vil ende som en "småfjollet politisk aktør".

– Det, der er sket, har fjernet fokus fra kirkens centrale opgave. Hele sagen omkring Brorsons Kirke er gået op i hat og briller om, hvem der er mest næstekærlig. Udgangspunktet bør ikke være, at vi slår hinanden oven i hovedet, men besinder os på, hvad kirkens opgave er, sagde han.

johansen@kristeligt-dagblad.dk