Prøv avisen

Biskop er betænkelig ved at fjerne psykiatrisk kirkegård

Byggeplaner har skabt debat om, hvad der skal ske med kirkegården ved det psykiatriske hospital i Risskov. Foto: Flemming Jeppesen/Fokus

Høringssvar viser modstand mod byggeplaner for kirkegården ved det psykiatriske hospital i Risskov ved Aarhus

Samfundet bør påtage sig et hensyn til de afdøde.

Sådan argumenteres der både fra biskop og lokale borgere for, at det er problematisk at fjerne kirkegården ved det psykiatriske hospital i Risskov til fordel for beboelse, sådan som Aarhus Kommune har foreslået det, fordi hospitalet flytter. Et argument mod planerne er hensynet til de afdøde. I et af de høringssvar, der er afgivet inden fristen i oktober, betegnes de som nogle fra ”samfundets allersvageste grupper”.

Se billeder fra kirkegården her.

Henrik Wigh-Poulsen, biskop i Aarhus Stift, er ”betænkelig”:

”Generelt skal vi passe på med at sælge fortiden for at blive rigere i nutiden. Vi bør vise de afdøde respekt på det sted, som var deres. Jeg lytter til menighedsråd og provstiudvalg, som ønsker at bevare kirkegården.”

Dermed ser stiftet anderledes på sagen, end da hans forgænger, Kjeld Holm, i december 2014 udtrykte støtte til at nedlægge kirkegården med den betingelse, at der blev lavet en mindelund med gravstenene.

Projektleder Peter Christoffersen fra Aarhus Kommune fortæller, at man ud fra den melding fra stiftet gik videre med overvejelserne. Et borgermøde og skriftlige høringssvar fulgte efterfølgende, og man vil præsentere synspunkterne herfra senere på året for teknik- og miljø-rådmand Kristian Würtz (S), der skal tage stilling til projektet. Langt de fleste høringssvar kommenterer dog på andre forhold omkring byggeplanerne end kirkegården.

”Høringssvar gør altid et stort indtryk, og vi skal mødes med biskoppen den 3. december. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om den nuværende biskop trækker den tidligere givne accept af en flytning af kirkegården tilbage. Biskoppens holdning er vigtig,” siger Peter Christoffersen.

Det nuværende forslag fra kommunen er, at gravstenene rykkes til en nyoprettet mindelund et andet sted på hospitalets grund.

Hospitalet har også en kirke, som er fredet, fortæller Peter Christoffersen. Det er blevet nævnt i debatten, at den kan blive et fælles kulturhus. Ifølge ham er kirkegården ikke fredet.