Prøv avisen
Spørgsmål & svar

Biskop: Fokus for dyretelepati var kommunikation med de levende

Jeg har lagt sognepræstens redegørelse til grund for min afgørelse. Sognepræsten har fortalt, at fokus for arrangementet var Ditte Youngs arbejde med at hjælpe mennesker med en bedre kommunikation med deres levende dyr, skriver biskop Peter Fischer-Møller. Foto: Rune Hansen/Roskilde Stift

Flere teologiske spørgsmål er rejst, efter at pressemeddelelse om dyretelepati i Gislinge Kirke blev offentliggjort, blandt andet fordi den ikke specifikt forholder sig til kommunikation med døde dyr i kirkerummet. ”Jeg lægger Dorthe Thaulovs redegørelse til grund for min afgørelse,” siger biskop Peter Fischer-Møller i en skriftlig korrespondance med Kristeligt Dagblad

Biskop Peter Fischer-Møller, hvis det ikke strider imod folkekirkens grundlag at afholde et foredrag om dyreclairvoyance med telepatisk kommunikation til døde dyr, hvorfor skal sognepræst Dorthe Thaulov så under skærpet tilsyn?

I det jeg henviser til min og Dorthe Thaulovs fælles pressemeddelelse, har jeg i den tjenstlige samtale med Dorthe Thaulov ikke forholdt mig til begrebet dyreclairvoyance, men drøftet kommunikation med dyr. Vi er, som det fremgår af pressemeddelelsen, enige om, at Dorthe Thaulov har udtalt sig misforståeligt i den presseopmærksomhed, der fulgte efter arrangementet i Gislinge Kirke.

Hun har ved den tjenstlige samtale redegjort for sit trosgrundlag, og på den baggrund har jeg fundet det forsvarligt at lade hende genoptage tjenesten som sognepræst i Gislinge-Hagested Pastorat, idet Dorthe Thaulov i det kommende halve år er under skærpet tilsyn med henblik på at undgå tilsvarende misforståelser og usikkerhed om, hvorvidt hun i sit virke som præst befinder sig inden for det folkekirkelige bekendelsesgrundlag.

I pressemeddelelsen bliver det slået fast, at fokus for arrangementet var at skabe kommunikation med levende dyr. Men i invitationen til arrangementet snakkes der specifikt om døde dyr. Hvordan hænger det sammen?

Jeg har lagt sognepræstens redegørelse til grund for min afgørelse. Sognepræsten har fortalt, at fokus for arrangementet var Ditte Youngs arbejde med at hjælpe mennesker med en bedre kommunikation med deres levende dyr.

Men i både invitation og kommentarer fra dyreclairvoyanten Ditte Young under Facebook-siden for begivenheden fremgår det klart, at det også skulle handle om døde dyr. Hvordan forholder du dig til det?

Jeg forholder mig til, hvad jeg har talt med Dorthe Thaulov om, og ikke hvad der har stået i aviser eller på Facebook. Forestillinger om kommunikation med afdøde dyr blev drøftet ved mødet. Dorthe Thaulov fandt, at sådanne forestillinger er fremmede for den kristne tradition.

I gårsdagens udgave af Kristeligt Dagblad bliver der i et indlæg endvidere sået tvivl om, hvorvidt der var tale om et foredrag eller en aktiv rituel handling, da der blev kommunikeret med afdøde heste under arrangementet. Hvad er dit svar på den indvending?

Jeg henviser til det faktum, at arrangementet var planlagt og annonceret til at blive afholdt i Gislinge Sogns menighedslokaler. Det blev henlagt til kirken alene på grund af de mange deltagere, og sognepræsten har ikke givet udtryk for, at der blev foretaget nogen form for ritual.

Der bliver i pressemeddelelsen henvist til den katolske helgen Frans af Assisi, en historie fra 1100-tallet, som argument for kommunikationen med dyr, men historien er ikke en del af Bibelen eller bekendelsesgrundlaget. Hvorfor bruges det argument?

Frans af Assisi levede på et tidspunkt, hvor det ikke giver meget mening at kalde ham ”katolsk”, da hele Vesteuropa tilhørte samme kirke. At dyrene er en del af Guds skaberværk, og at de er omfattet af den kommunikation, som har sit udspring i, at Gud skabte mennesket i sit billede, fremgår af den bibelske fortælling om, hvordan Adam gav dyrene deres navne.

Dorthe Thaulov har ligeledes givet udtryk for over for Kristeligt Dagblad, at hun tror på clairvoyance og telepati med dyr. Er det i orden, at man som folkekirkepræst har den overbevisning?

Som det fremgår af pressemeddelelsen efter den tjenstlige samtale har Dorthe Thaulov ikke over for mig ytret sig om telepati og clairvoyance, men alene om kommunikation mellem mennesker og levende dyr og forskellige menneskers forskellige evner i den henseende. Det fremgår ligeledes af pressemeddelelsen, at Dorthe Thaulov ikke tilslutter sig forestillingen om, at det skulle være muligt for mennesker at komme i kontakt med afdøde.

Vil det sige, at hun over for dig har taget afstand fra de udtalelser?

Dorthe Thaulov har – som det fremgår af pressemeddelelsen – medgivet, at hun har udtalt sig misforståeligt til pressen. Dorthe Thaulov har alene ønsket at forholde sig til spørgsmålet om kommunikation med levende dyr.

Kan man skelne mellem overbevisninger som privatperson og i sit virke som præst?

Nej.

Dorthe Thaulov er nu sat under skærpet tilsyn. Hvad kommer det til at indbefatte?

Jeg har ingen kommentarer til spørgsmålet om karakteren af det skærpede tilsyn.

Herunder kan du se invitationen til arrangementet med dyreclairvoyanten Ditte Young: