Biskop irettesætter præst efter kritisk indlæg om evolutionsteorien

Haderslev-biskop Marianne Christiansen kritiserer Sønderborg-præst for kritisk indlæg om evolutionsteorien og tilbyder ham efteruddannelse i forholdet mellem tro og viden. Det er ufatteligt, at biskoppen ikke vil tillade kritik af evolutionsteorien, siger sognepræst

Haderslev-biskop Marianne Christiansen har sendt en skriftlig irettesættelse til sognepræst Mads Jakob Jakobsen og opfordret ham til at tage imod efteruddannelse i forholdet mellem naturvidenskab og teologi.
Haderslev-biskop Marianne Christiansen har sendt en skriftlig irettesættelse til sognepræst Mads Jakob Jakobsen og opfordret ham til at tage imod efteruddannelse i forholdet mellem naturvidenskab og teologi. Foto: Leif Tuxen.

Sognepræsten Mads Jakob Jakobsen har fået sin biskop på nakken, efter at han i kirkebladet for Sct. Marie Sogn i Sønderborg skrev et kritisk indlæg om evolutionsteorien. I indlægget lyder det, at der mangler beviser for teorien, og at den har en etisk slagside, der kommer til udtryk i en ideologi præget af tanken om den stærkestes overlevelse. Men det ræsonnement er biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen stærkt uenig i, som hun i går gav udtryk for i JydskeVestkysten.

Hun har derfor sendt en skriftlig irettesættelse til sognepræsten og opfordret ham til at tage imod efteruddannelse i forholdet mellem naturvidenskab og teologi. Hun oplyser, at hun har kontaktet professor i teologi Niels Henrik Gregersen fra Københavns Universitet, og at hun på et senere tidspunkt vil vende tilbage med forslag til litteratur og nærmere vejledning til sognepræsten.

Men den opfordring har Mads Jakob Jakobsen ikke tænkt sig at følge. Han føler sig uretfærdigt behandlet af biskoppen, blandt andet fordi hun har kritiseret ham i pressen uden at have talt med ham først.

”Jeg kommer ikke til at læse op på emnet, medmindre hun gør det obligatorisk. Det er ikke et emne, der interesserer mig videre. Jeg ser bare en sammenhæng mellem et darwinistisk verdenssyn og en tendens til mindre solidaritet i samfundet, der blandt andet kommer til udtryk i stigende ulighed. Det er en holdning, der i mine øjne burde kunne rummes i folkekirken,” siger han.

Det er sognepræst i Kingo-Samuel Sogn i København Henrik Højlund enig i. Han opfatter ikke evolutionsteorien som uforenelig med den kristne tro, men har personligt indvendinger mod den.

”Det er ufatteligt, at biskoppen er på det evolutionsfundamentalistiske hold, der ikke tillader en kritisk samtale om evolutionsteorien. Jeg var forleden til et foredrag med en professor i atomfysik, som stillede spørgsmål ved teorien. Men det er tilsyneladende ikke tilladt i Haderslev Stift. Jeg forstår slet ikke, at hun blander sig. Det virker helt proportionsløst,” siger han.

Han bakkes op af Claus Thomas Nielsen, sognepræst ved Stauning Kirke mellem Ringkøbing og Skjern.

”Vi har præster i hele landet, der fornægter kerneelementer i kristendommen som for eksempel det, at der findes en almægtig Gud. Det siger biskopperne ikke noget til, men irettesætter til gengæld en præst, der kritiserer Darwin. Det er et tegn på, at folkekirken for alvor er blevet afkristnet. Biskopper er ikke længere optagede af, om kristendommen bliver forkyndt, men skrider til handling, så snart naturvidenskaben bliver kritiseret. Naturvidenskaben er folkekirkens nye religion, og Darwin er dens kirkefader,” siger han.

Retsteologen Kristine Garde har læst biskoppens mail til sognepræsten og vurderer, at der indtil videre blot er tale om en opfordring. Hun har rådgivet præster og været bisidder hos flere i forbindelse med tjenstlige samtaler hos landets biskopper.

”Biskoppen anvender her sit gejstlige tilsynsembede i forhold til præsten, hvis synspunkt hun finder så kritisabelt, at hun opfordrer ham til at modtage teologisk efteruddannelse. Der er altså ikke tale om en tjenstlig ordre, men hun har utvivlsomt en forventning om, at han vil efterkomme opfordringen eller tage imod tilbuddet. Nu ved vi, at det har præsten ikke tænkt sig at gøre, og så er det et spørgsmål, om hun vil gå skridtet videre og pålægge ham at modtage efteruddannelse, hvilket hun formentlig kun kan gøre som led i en eventuel læresag,” siger hun.

Ifølge Ingrid Ank, der er formand for foreningen Ånds-frihed, gør biskoppens kritik af sognepræsten ikke vold på åndsfriheden, da det trods alt kun er en opfordring til at modtage efteruddannelse.

”Jeg mener, at det er en biskops opgave at tage teologiske diskussioner med præster. Men de skal ikke insistere på, hvor de diskussioner skal lande henne, hvilket man ville gøre, hvis det drejede sig om en ordre frem for en opfordring. I dette tilfælde kan jeg godt se, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at hun har kontaktet en teologiprofessor på forhånd i stedet for at spørge præsten, om hun eventuelt kunne hjælpe med at skaffe litteratur. Men så er vi også nede i detaljen,” siger hun.

Teologiprofessor Svend Andersen fra Aarhus Universitet har læst sognepræsten fra Sønderborgs indlæg i det lokale kirkeblad og mener, at det er helt på sin plads, at biskop Marianne Christiansen blander sig. Han mener ikke, at det er en indskrænkelse af folkekirkens rummelighed.

”Folkekirken skal kunne rumme præster, der er kritiske over for evolutionsteorien. Men jeg mener, at det er en fejlslutning, når han i sit indlæg siger, at darwinisme er ensbetydende med en umenneskelig etik. Her skelner han ikke mellem naturvidenskab og den socialdarwinistiske etik og livsanskuelse, der ganske rigtigt er umenneskelig. Biskoppen har et ansvar for den teologiske redelighed i folkekirken, og derfor synes jeg, at det er meget rimeligt, at hun griber ind. Ikke på grund af hans holdning, men på grund af hans argumentation,” siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen.