Prøv avisen

Biskop: Kig på nedrivningssag igen

Biskop Elof Westergaard beder nu menighedsrådet om at sende en ansøgning om godkendelse i nedrivningssag i Ribe Stift. Foto: Ole Joern

Ribe Stift har fundet fejl ved Ringkøbing Menighedsråds håndtering af sagen om den omstridte gamle skole-bygning i byen, som er købt til nedrivning

”Vi mener ikke, at Kirkepladsen 1 er egnet til nedrivning. Vi mener derimod, at der er tale om en bygning, som fortjener at blive renoveret - af miljømæssige (altså som en del af byens gader) og kulturhistoriske årsager.”

Sådan skriver kongelig bygningsinspektør Jens Bertelsen. Hans skrivelse indgår i det svar fra Ribe Stift, som nu er sendt til borgerinitiativet Bevar Ringkøbing Bymidte, der havde klaget til stiftet over Ringkøbing Menighedsråd.

Klagen gik dels på menighedsrådets beslutning om at nedrive den 115 år gamle skolebygning ved torvet i Ringkøbing, dels på manglende åbenhed i processen om at bygge et nyt sogne- og kirkehus.

I behandlingen af klagen har Ribe Stift forelagt sagen for kongelig bygningsinspektør Jens Bertelsen. Han hæfter sig ved, at den vurdering af bygningen fra 1993, som menighedsrådet har taget udgangspunkt i, er ”misvisende”, og at det er ”direkte skræmmende”, at den får konsekvens for bygningens fremtid.

Ribe Stift ophæver i sitsvar den timeout af nedrivningen, der har været gældende, mens stiftet behandlede klagen. Men stiftet anmoder samtidig menighedsrådet om at drøfte de nye oplysninger i forhold til afgørelsen om den gamle musikskole.

I svaret peger biskop Elof Westergaard og stiftamtmand Torben Sørensen derudover på et par fejl, som menighedsrådet bør få styr på, inden man går videre i sagen.

Et dokument fra en uvildig arkitekt, der i december 2014 vurderede bygningen og fandt, at den havde høj bevaringsværdi, er aldrig blevet nævnt og er heller ikke sendt med fra menighedsrådet i de dokumenter, der ellers er omfattet af aktindsigt.

Endelig fremgår det også, at menighedsrådet hverken har fået tilladelse til køb, nedrivning eller opførelse af nyt kirkehus hos Ringkøbing Provstiudvalg.

”Såfremt menighedsrådet fastholder sin beslutning, skal stiftsøvrigheden bede menighedsrådet sende en ansøgning om godkendelse heraf til Ringkøbing Provstiudvalg.”

Læge Birte Pedersen fra Bevar Ringkøbing Bymidte er godt tilfreds med biskoppens svar på klagen.

”Jeg synes, biskoppen har gjort det så tydeligt, han kan inden for de regelsæt, han arbejder under. Der er ting, menighedsrådet ikke har gjort godt nok. Hele proceduren med provstiet er jo en direkte ommer. Jeg kunne dog godt have brugt, at han var mere tydelig omkring det dokument, der har været holdt hemmeligt, for vi har netop kritiseret manglen på åbenhed i processen - og det viser sig jo desværre, at vi har ret.”

Birte Pedersen mener, at de nye oplysninger bør få konsekvenser for menighedsrådet.

”En del af medlemmerne i menighedsrådet bør nedlægge deres hverv. Det har vi faktisk en klar forventning om i borgerinitiativet. Det må også have konsekvenser for kommunen, at de sælger gamle kulturhistoriske bygninger til nedrivning, når flere arkitekter og nu senest en kongelig bygningsinspektør fremhæver husets store bevaringsværdi.”

Poul Agergaard, formand for Ringkøbing Menighedsråd, fortæller, at menighedsrådet er tilfreds med svaret fra Ribe Stift.

”Der er nogle småting, vi har overset, men det får vi styr på. Vi indkalder naturligvis til ekstraordinært møde i menighedsrådet snarest, og så må vi jo tage stilling til sagen igen. Men personligt tror jeg da, at vi står fast ved vores planer om at rive den gamle bygning ned og så opføre et nyt sognehus - men det er jo en demokratisk proces, så nu må vi se, hvad de andre siger.”

På spørgsmålet om, hvorfor det omtalte dokument fra den uvildige arkitekt, Ebbe Marxen, aldrig er blevet offentliggjort, svarer Poul Agergaard:

”Vi var af den opfattelse, at det var af mere privat karakter.”

I forhold til provstiets manglende godkendelse siger han:

”Provstiudvalget har jo fået ansøgning fra os om penge til købet af bygningen og har bevilget os et forhøjet stiftslån. Stiftet skriver derfor også, at vi som menighedsråd har været i den tro, at købet var godkendt.”

Ribe Stift skriver i øvrigt, at ”menighedsrådet har fulgt gældende kirkelig lovgivning, men henviser borgerinitiativet til at kontakte statsforvaltningen, hvis man ønsker at klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsbehandling og registrering i forhold til ejendommens bevaringsværdi.”

”Vi står ikke stille. Og vi føler os godt støttet af den kongelige bygningsinspektør - nu må skællene falde fra folks øjne, så vi kan bevare byens kulturhistoriske bygninger,” siger Birte Pedersen.