Biskop og provst åbner for korantekster til begravelser

Pårørende kan læse højt fra Koranen i kirken, eller præsten kan åbne for de muslimske hellige skrifter, hvis den afdøde har udtrykt ønske om det. Sådan lyder det fra fremtrædende teologer, mens norske biskopper diskuterer brug af Koranen i kirken

I Danmark åbner kirkefolk nu for, at der kan læses op fra Koranen ved kirkelige handlinger, hvis eksempelvis pårørende til afdøde er muslimer. Billedet her er fra en dialoggudstjeneste, som Danmission holdt i 2012. Her blev der uddelt nadverbrød til fremmødte muslimer, hvilket efterfølgende affødte debat om, hvorvidt muslimer kan deltage i nadveren. Foto: Danmission
I Danmark åbner kirkefolk nu for, at der kan læses op fra Koranen ved kirkelige handlinger, hvis eksempelvis pårørende til afdøde er muslimer. Billedet her er fra en dialoggudstjeneste, som Danmission holdt i 2012. Her blev der uddelt nadverbrød til fremmødte muslimer, hvilket efterfølgende affødte debat om, hvorvidt muslimer kan deltage i nadveren. Foto: Danmission.

Hvordan kan Koranen inddrages ved en kirkelig begravelse?

Det spørgsmål har den norske biskop Halvor Nordhaug fra Bjørgvin Stift stillet sig selv og sine bispekolleger i forbindelse med bispemødets åbning i Oslo i mandags.

Mens samfundet bliver stadig mere flerkulturelt og bredere sammensat religiøst, må kirken se sine traditioner i et nyt perspektiv, mener biskoppen, der ønsker at få debatteret, hvordan eller om eksempelvis Koranen kan læses højt eller bruges i kirkerummet.

Og også i Danmark åbner kirkefolk nu for, at der kan læses op fra Koranen ved kirkelige handlinger, hvis eksempelvis pårørende til afdøde er muslimer. En af dem er Anders Gadegaard, domprovst i Vor Frue Kirke i København.

”Det er vigtigt, at de pårørende eller den afdøde, hvis der er tale om en begravelse, selv har mulighed for at sætte deres præg på den kirkelige handling, og var der eksempelvis tale om en begravelse, så ville jeg godt kunne være med til, at de pårørende eller andre læste noget fra Koranen eller bad en muslimsk bøn. Men det ville være helt skævt, at jeg skulle gøre det. Jeg kunne dog godt rumme, at andre fik lov til det, mens jeg for eksempel sad på en stol ved siden af,” siger Anders Gadegaard, der bemærker, at han aldrig selv har stået til en begravelse, hvor det var et tema.

Spørger man derimod biskoppen i Helsingør Stift, Lise-Lotte Rebel, har Koranen slet ikke noget at gøre i kirkerummet.

”Sådan noget religionsblanderi går jeg ikke ind for. Ved en kristen begravelse hører man de kristne tekster. Vi befinder os i et kirkerum bygget til kristne ritualer,” siger Lise-Lotte Rebel, der heller ikke ville imødekomme et sådant ønske, hvis det kom fra pårørende før en begravelse:

”De pårørendes ønsker, som kan være sjælesørgerisk begrundede, kan ikke legitimere, at tekster fra Bibelen skal udskiftes med tekster fra en anden religiøs sammenhæng. Det er en præsts opgave at forklare det, hvis spørgsmålet opstår,” siger Lise-Lotte Rebel.

Lise-Lotte Rebels bispekollega Henrik Stubkjær, Viborg Stift, er enig i, at kirkelige begravelser som udgangspunkt skal understøttes med tekster fra Bibelen. Han vil heller ikke finde det passende at bede en muslimsk bøn ved en begravelse i kirken, men hvis eksempelvis den afdøde har udtrykt ønske om, at biskoppen eller en anden præst fra Viborg Stift læser et stykke op fra Koranen, vil Henrik Stubkjær ”gerne kigge på det”, som han siger:

”Hvis den afdøde har nedfældet et ønske om, at han gerne vil have læst et stykke fra en ateistisk tekst, en tekst fra en buddhistisk religion eller et digt fra Koranen, ville jeg gå ind i det. En begravelse foregår også i en sjælesørgerisk kontekst, så der vil jeg lade præsterne om at være åbne om at vurdere, om det kan passe ind i sammenhængen,” siger Henrik Stubkjær.

Viborg-biskoppen har dog ikke tænkt sig at følge et eventuelt ønske fra pårørende om at fremsige muslimske bønner fra Koranen:

”Det vil jeg være noget betænkelig ved. Man skal spille med åbne kort. Når der er tale om en begravelse i en kirke, og vi beder bønner, så beder vi til den treenige Gud, men jeg er åben for det, hvis nogle vil læse en tekst eller et digt fra Koranen, fordi den afdøde har ønsket det,” siger Henrik Stubkjær.

Ifølge Steen Skovsgaard, biskop i Lolland-Falsters Stift, ville det dog være helt meningsløst, hvis der skulle læses højt fra Koranen til en kirkelig begravelse. Uanset om ordenene faldt fra de pårørende eller præstens mund.

”Når der er tale om en kristen begravelse og de kirkelige ritualer, så bruger man Bibelen og de kristne bønner. Der har vi en rig tradition, så vi ikke behøver hente inspiration i Koranen. Derfor har jeg svært ved at se, hvad hensigten skulle være med at læse højt fra Koranen,” siger Steen Skovsgaard, der understreger, at man som præst stadig godt kan møde pårørendes forskelligartede kulturelle baggrund, selvom man ikke blander højtlæsning fra Koranen ind i en kirkelig handling.

”Det eneste, jeg kan forestille mig er, at præsten i sin begravelsestale kommer ind på emner, hvor vedkommende kan møde eksempelvis enken og vedkommendes kulturelle baggrund, men at læse tekster op fra Koranen eller at læse muslimske bønner, det er meningsløst for mig.”