Biskop: Organister har brug for en kirkelig efteruddannelse

Der er behov for, at organister får et større kendskab til folkekirkens struktur, siger biskop i Haderslev Stift Marianne Christiansen, som står bag et forslag om en obligatorisk efteruddannelse for organister

Biskop: Organister har brug for en kirkelig efteruddannelse

Organisten har en afgørende rolle i kirken, når der skal lægges en grundstemning til gudstjenester, begravelser og bryllupper gennem musik. Og der er et stigende ønske om, at de skal have en obligatorisk folkekirkelig efteruddannelse. Et forslag om dette arbejder biskop i Haderlev Stift Marianne Christiansen på i samarbejde med organist Martin Hornstrup og præst Mads Djernes. Emnet var oppe at vende på bispemødet i april, ligesom Dansk Organist og Kantor Samfund, som er den faglige organisation for konservatorieuddannede organister, drøfter en obligatorisk efteruddannelse. Også Vestervig Kirkemusikskole, som blandt andet uddanner organister, har udgivet en rapport om emnet i år.

Hvor organisten før i tiden skulle spille det, som stod i koralbogen, er der i dag mange flere opgaver i deres jobbeskrivelse. For ud over at organister har en vigtig funktion under gudstjenester og i andre kirkelige sammenhænge, får de tit også en pædagogisk og forkyndelsesmæssig rolle. Ifølge Marianne Christiansen er det derfor vigtigt, at organisterne får et større kendskab til blandt andet folkekirkens kultur og teologiske strømninger:

”Organisten er en person, der præger gudstjenesten og de kirkelige handlinger, men i dag har organisten også en vigtig rolle i korarbejdet og det lokale musikliv samt i hele feltet af kirkens undervisning, som er eksploderet i de senere år. Det kræver en refleksion over, hvilken teologi vi præger med, og derfor har organister også behov for en grundlæggende viden om folkekirkens struktur og forskellige opgaver og om sammenhængen mellem teologi og musik, så de er bedre rustet til det liturgiske og forkyndelsesmæssige,” siger hun.

Organisternes obligatoriske efteruddannelse kan ifølge biskoppen skabe nogle økonomiske udfordringer, da det vil blive menighedsrådene, der kommer til at betale for en vikar, når organisten er på efteruddannelse. Alligevel mener hun, at det vil være det værd, hvis organister inde for de første par år af deres ansættelse deltager i efteruddannelse delvist sammen med præsterne, som også har en obligatorisk efteruddannelse.

Forslaget hilses velkommen af Ingrid Bartholin Gramstrup, formand for Organistforeningen, der er fagforening for organister med eksamen fra en kirkemusikskole. Alligevel vil hun hverken sige ja eller nej til, om det er en god idé at gøre efteruddannelsen obligatorisk. Hun vurderer, at nogle organister finder det teologiske aspekt spændende, mens andre ikke fokuserer på det teologisk samarbejde i samme grad.

”Der sker rigtig mange ting i folkekirken i disse år, som skaber nye arbejdsopgaver for organister. Det er klart, at vi som organisation skal sørge for, at vores medlemmer får de efterspurgte kompetencer. Men spørgsmålet er, om de ændringer skal tilpasses på grunduddannelserne fremfor at være en obligatorisk efteruddannelse alene,” siger hun.

En undersøgelse blandt Organistforeningens medlemmer viser nemlig, at organisterne i høj grad efterspørger en styrkelse af deres grundkompetencer, fortæller Ingrid Bartholin Gramstrup. Alligevel understreger hun, at der bestemt også er behov for mere efteruddannelse:

”Kirkemusikskolernes bestyrelse har lagt op til, at vi til efteråret skal drøfte, hvordan vi kan give hele uddannelsen et grundigt eftersyn og finde ud af, hvordan vi kan lave efteruddannelse på en bred front. Så vi ved bestemt, at der er behov for det,” siger hun.