Biskop: Præsts tro er et mellemværende mellem hende og Gud

Efter mere end en måned på pinebænken ophævede Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller i går suspenderingen af sognepræst Annette Berg, der åbent har fortalt om sin tro på reinkarnation. Biskoppen vil ikke svare på, om Annette Berg endnu tror på reinkarnation

Biskop Peter Fischer-Møller. -
Biskop Peter Fischer-Møller. - . Foto: Leif Tuxen.

Har du i forbindelse med dine teologiske samtaler med sognepræst Annette Berg fået afklaret, om hun stadig tror på reinkarnation?

Jeg har ikke nogen kommentarer til det, men henholder mig til, hvad der står i pressemeddelelsen. I almindelighed er spørgsmålet om, hvad et menneske tror på, et mellemværende mellem den enkelte og Vorherre. Det, som præster aflægger præsteløfte på, er, at de vil forkynde Guds ord. Fokus er på forkyndelsen, og det er også det, jeg har fokus på i mit tilsyn med præster.

Du har ellers tidligere sagt, at der skal være overensstemmelse mellem en præsts personlige tro og det, vedkommende prædiker. Er det i den forbindelse ikke afgørende, om Annette Berg tror på reinkarnation?

Jeg har ikke yderligere kommentarer.

Af pressemeddelelsen udsendt i går fremgår det, at du og Annette Berg er enige i samtlige nedskrevne betragtninger om folkekirkens bekendelsesgrundlag og reinkarnation. Hvorfor så fastholde det skærpede tilsyn?

Jeg har ikke nogen yderligere kommentarer, end at det skærpede tilsyn er noget, der blev defineret i forbindelse med den første pressemeddelelse, hvor vi også var enige. Når der opstår den type uro, er et skærpet tilsyn noget, jeg kan bruge for at være orienteret om præstens situation i sognet. Netop så vi kommer igennem en periode, hvor der har været uro.

Imellem jul og nytår kom det frem i Kristeligt Dagblad, at der lokalt har været utilfredshed med Annette Berg og hendes virke som præst. Har det haft nogen betydning for din beslutning om at ophæve suspenderingen af Annette Berg?

Vi har i Roskilde Stift siden 2007 - ud over en række henvendelser i forbindelse med den igangværende sag om Annette Bergs udtalelser i tv-udsendelsen ”Præstens lektie” - kun modtaget én klage, som angår de forhold, som er nævnt i Kristine Gardes (rets-teolog, red.) kronik. Klagen er blevet behandlet efter gældende regler, og klageren har fået svar.

Derudover har vi modtaget en tilkendegivelse fra tre folkekirkemedlemmer i Vig. Hertil kommer en fremsendelse af en række indlæg og læserbreve fra Annettes nu pensionerede kollega (Henning Hansen, red.). Jeg finder det uberettiget på dette grundlag at slutte, som Kristine Garde gør det i artiklen på side 4 (i Kristeligt Dagblad den 30. december), at ”Annette Berg har hovedparten af sognet imod sig”.

Ser du nu sagen som lukket?

Som der står i pressemeddelelsen, er tjenestefritagelsen ophævet, men Annette Berg vil være under skærpet tilsyn frem til den 31. december 2016.

Jeg følger med i, hvad hun foretager sig, ligesom jeg følger med i, hvad der sker i Vig og Nr. Asmindrup Sogne, ligesom jeg følger i, hvad der sker i andre sogne i Roskilde Stift, men jeg vil være særligt opmærksom på Annette Bergs præstegerning frem til den 31. december.