Biskop til politikere: I må ikke handle i frygt

Der lød klare ord til folketingspolitikerne om at huske næstekærligheden over for nutidens flygtninge, da Marianne Christiansen prædikede ved Folketingets åbningsgudstjeneste i morges

Haderslev Stifts biskop, Marianne Christiansen, holdt prædikenen til Folketingets åbningsgudstjeneste.
Haderslev Stifts biskop, Marianne Christiansen, holdt prædikenen til Folketingets åbningsgudstjeneste. Foto: Leif Tuxen

Der var trængsel ved de store døre ind til Christiansborg Slotskirke allerede klokken ni i morges, hvor en voksende menneskeskare samlede sig for at komme ind i slotskirken til den årlige Folketingets åbningsgudstjeneste. Politi med hunde dirigerede rundt med en flok tilskuere, der skulle flyttes et stykke til højre for at give plads, og det var de ikke meget for. Og opløbet gav også menneskepropper, fordi alle skulle scannes inden, de blev lukket ind i kirken.

Men ind kom vistnok de fleste.

Man kan godt få hold i nakken i Slotskirken. Politikere og publikum kommer ind i kirken via kirkedøren, hvilket betyder at de, der har taget plads, skal vride halsen af led for at se, hvem der nu træder ind ad døren.

Det gjorde blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kirke- og kulturminister Bertel Haarder (V), udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V), tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), Pia Olsen Dyhr (SF) samt Naser Khader og Søren Pape Poulsen, begge konservative.

Dansk Folkeparti var stærkt repræsenteret med blandt andre Pia Kjærsgaard, partileder Kristian Thulesen Dahl, Martin Henriksen og Søren Espersen. Fra Liberal Alliance var blandt andre Mette Bock, Ole Birk Olesen, Leif Mikkelsen og Henrik Dahl. De Radikale var repræsenteret ved Marianne Jelved og Martin Lidegaard.

Dr.theol Martin Schwarz Lausten har ved en tidligere lejlighed beskrevet nutidens åbningsgudstjenester:

Haderslev Stifts biskop, Marianne Christiansen, holdt prædikenen til Folketingets åbningsgudstjeneste.
Foto: Leif Tuxen

”De nyere udgaver af åbningsgudstjenester kan snarere sammenlignes med en almindelig søndagsgudstjeneste, fremfor de lidenskabelige debatter om blandt andet folkeskole, moral, politik, forsvarssag og så videre i datidens åbningsprædikener. Så prædikanterne fra omkring 1950 og frem kunne godt trænge lidt saft og kraft i forkyndelsen.”

Men saft og kraft manglede der ikke i dag. Der var smæk for skillingerne.

Haderslev Stifts biskop, Marianne Christiansen, holdt prædikenen til Folketingets åbningsgudstjeneste.
Foto: Leif Tuxen

”Meget liv og meget politik er styret af frygt og frygten for frygt. Hvordan forsikrer vi hinanden og ikke mindst vælgerne om, at intet bliver anderledes eller dårligere i fremtiden, og hvordan skal vi kunne rumme fremmede og flygtninge i vores land, når vi nu er bange for dem, og hvordan skal vi overhovedet møde fremtiden, hvis vi ikke kan være helt trygge ved, at alt skal være, som det plejer," prædikede Haderslev Stifts biskop, Marianne Christiansen. 

Over for frygten stillede biskoppen næstekærligheden, som efter hendes opfattelse havde det svært i disse år.

”En anden grund til, at kærligheden er kommet i miskredit er nok, at vi har delt verden op i den realistiske verden, hvor det kun er tal og vold og magt, der styrer, og så reserveret kærligheden til de nære forhold, til dem, vi godt kan lide.”

Haderslev Stifts biskop, Marianne Christiansen, holdt prædikenen til Folketingets åbningsgudstjeneste.
Foto: Leif Tuxen

Det skyldtes, fortsatte hun, at mange har misforstået reformatoren Luthers sondring mellem det verdslige og det åndelige, hvorfor man ikke kan lade som om, kærlighedsbuddet kun gælder i et særligt område af tilværelsen.

”For Luther er både det verdslige og det åndelige regimente under den samme Gud, som er Gud for alle, og i begge regimenter lever vi i kaldet til kærlighed. Men hvor der er fuldstændig frihed i det åndelige regimente for tro og tanke, så er der i det ydre liv regler og love og om nødvendigt straf for at skabe et samfund, der kan rumme et liv i kærlighed og fred, selvom vi ikke er perfekte.”

Efter gudstjenesten bevægede politikerne sig over i Folketinget for at påbegynde endnu en tradition: Folketingets Åbning.