Biskop: Tingbjerg er et socialt kollaps

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen understreger, at unges chikane mod præsten i Tingbjerg ikke er en religionskrig

Forskere, politi og flere lokal-politikere fra København har, siden sagen om den systematiske chikane af Tingbjerg-præst Ulrich Vogel brød ud, afvist, at der skulle være tale om en konflikt om tro og religion. Nu melder også Københavns Stifts nye biskop, Peter Skov-Jakobsen, sig i den skare. Folkekirken bliver ikke ramt, fordi den er en kirke, men på grund af en "sammenblanding af mange faktorer", siger den sygemeldte præsts chef. --
Forskere, politi og flere lokal-politikere fra København har, siden sagen om den systematiske chikane af Tingbjerg-præst Ulrich Vogel brød ud, afvist, at der skulle være tale om en konflikt om tro og religion. Nu melder også Københavns Stifts nye biskop, Peter Skov-Jakobsen, sig i den skare. Folkekirken bliver ikke ramt, fordi den er en kirke, men på grund af en "sammenblanding af mange faktorer", siger den sygemeldte præsts chef. --. Foto: Leif Tuxen.

Der var gudstjeneste i den uroplagede bydel Tingbjerg i København i søndags. Og det vil der fortsat være søndag efter søndag i bydelens lille, moderne nybodergule kirke, forsikrer Københavns Stifts biskop, Peter Skov-Jakobsen. Også selvom hærværk og chikane som i de forløbne måneder vil hærge uden for kirken. I solidaritet med bydelen gik biskoppen i søndags selv i kirke i Tingbjerg Sogn.

Sognets normale sognepræst er der ikke for tiden, han er sygemeldt på grund af måneders hærværk, som især unge med indvandrerbaggrund i den flerkulturelle bydel står bag. Ulrich Vogel er flyttet til en hemmelig adresse, fordi hærværket tre gange i år er rykket helt ind i hans private præstebolig. Præsten føler sig truet, og menighedsrådet har taget konsekvensen og sat rækkehuset til salg. Ingen vil bo der mere.

– At få præsten tilbage i sit embede har naturligvis meget høj prioritet, men det er klart, at det også drejer sig om at få et lille samfund op på benene igen, hvor mennesker kan leve uden at føle frygt, siger Peter Skov-Jakobsen, som er præstens ansvarlige arbejdsgiver.

Peter Skov-Jakobsen oplyser, at Københavns Stift på foranledning af politiet har modtaget en opfordring til at deltage i et møde i morgen om banderne i Tingbjerg.

– Det, vi har været vidne til i Tingbjerg, er vel det, man kunne kalde et socialt kollaps. Jeg har boet i England i 10 år og har oplevet noget lignende i forskellige bydele. Vi har set små tilløb til det herhjemme i Danmark, men nu oplever vi det i meget koncentreret form i en bestemt bydel. Det viser, hvor sårbart et samfund kan være, siger Peter Skov-Jakobsen.

Den sygemeldte sognepræst Ulrich Vogel er homoseksuel og har på et tidspunkt levet sammen med en anden mand i registreret partnerskab i præsteboligen. En situation, som Ulrich Vogel ikke anser for at være anledning til det stigende hærværk og chikane over for kirke og præst.

– Det mener præsten ikke er anledningen, og det er da også kun en sideargumentation i sagen. Det, man skal holde godt fast i, er, at det ikke er en religionskrig, og præsten har understreget, at chikanen ikke skal opfattes som "hatecrimes" over for homoseksuelle. Det drejer sig om utilpassede unge mennesker, der har reageret med hærværk og chikane, siger Peter Skov-Jakobsen, som ikke har noget bud på, hvad det så er, der konkret er sket i bydelen de seneste måneder.

Men han kan konstatere, at institutioner som skoler og private biler også har været genstand for de unges angreb.

– Jeg ved det ikke nøjagtigt, men når mennesker i en bydel lige pludselig ikke tør udtale sig til et åbent kamera, fordi de er bange for repressalier, så er der sket noget. Man skal ikke tage fejl af situationen. Hærværket går ikke kun ud over kirken, også skoler er blevet brændt ned, og der er sat ild til personbiler. Det er ikke en religionskrig, men en sammenblanding af mange faktorer, hvor også kirken er blevet en del, siger Peter Skov- Jakobsen.

Det sker ikke hver dag i landets multikulturelle bydele, at folkekirken i den grad kommer i skudlinjen.

– Vi holder fast derude, og kirken skal selvfølgelig fortsat være der. Der skal holdes gudstjenester i Tingbjerg, som det er sket indtil nu. Det gode, kirkelige arbejde, som Ulrich Vogel allerede er i gang med, skal også fortsættes, så kirken og præsten kan være med til at afvikle den frygt, der er opstået på grund af de sociale omstændigheder. Jeg noterede mig i går under gudstjenesten, at der var en journalist og en fotograf til stede, og der var nogle, der reagerede skarpt over for det. Og det er da, fordi de har problemer med at stå frem og blive genkendt, siger Peter Skov-Jakobsen, der selv i en pressemeddelelse forleden angreb pressen for at gøre situationen værre, end den er.

Biskoppen håber nu på, at situationen snart igen kan blive normal i Tingbjerg Sogn.

– Når præsten vender tilbage, skal han være med til at genetablere dialogen og agtelsen i bydelen og blive ved med at tale om, at samfundet her skal være menneskeligt, også selvom omstændighederne er så besværlige. Kirken må også være med til at finde ud af, hvad det er for en kolossal vrede, som omsætter sig i de destruktive handlinger, og prøve at forstå den, fortsætter Peter Skov-Jakobsen.

Derfor vil Tingbjerg menigheds mange sociale aktiviteter i sognet også fortsætte med en vikar som fungerende sognepræst. Der vil være mulighed for at tage imod kirkens sædvanlige tilbud om sjælesorg. Der vil være husbesøg og konfirmandundervisning. Og de kirkelige handlinger som bryllup og begravelse vil fortsat finde sted.

– Det er en sag, hvor jeg ikke vil udelukke, at vi får brug for andre personers bistand, som fra andre bydele i landet har erfaring med lignende problemer. Desuden har Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard (S), meddelt, at hun besøger Tingbjerg i november for at danne sig et indtryk af situationen, og indenrigs- og socialminister Karen Ellemann har bedt om en redegørelse. Så alt i alt er der mange parter, som er involveret i at få genetableret et ordentligt samfund i Tingbjerg. Det deltager folkekirken meget gerne i, siger Peter Skov-Jakobsen.

vincents@kristeligt-dagblad.dk