Biskop vil have flere præster

Presset for flere præster er ved at blive temmelig mærkbart, og det kræver, at vi placerer de få præster, vi har, hensigtsmæssigt, skriver biskop over Haderslev Stift, Niels Henrik Arendt, i en kommentar på kristendom.dk

Biskop Niels Henrik Arendt mener, at der er brug for flere præstestillinger i Danmark. –
Biskop Niels Henrik Arendt mener, at der er brug for flere præstestillinger i Danmark. – Foto: Peter Kristensen.

Man taler om afkristningen i Vesteuropa. Og vist er det, at rigtig mange har forladt kirkerne i vores del af verden. Ikke at kristendommen globalt set er på retur; den har faktisk fremgang. Men det bliver mere og mere tydeligt, at en betydelig del af de vesteuropæiske befolkninger ikke kan bruge kirken til noget. Selvom folkekirken stadig har et meget højt medlemstal, står vi ikke uden for denne strøm. Men der er alligevel også helt andre tendenser. Der går ikke en måned, uden at jeg får henvendelser fra forskellige institutioner om øget præstelig betjening. Hospicer og sygehus, fængsler og arrester, korshæren og ungdomsorganisationer de vil alle sammen have skruet op for præsternes ansættelsesgrad. Og de kan påvise, hvor meget præsterne bliver brugt, både af personale og brugere.

Det skyldes ikke, så vidt jeg kan se, at kulturen er blevet mere terapeutisk og omsorgsudbydende, hvad den nok er. Præsterne udfører ikke i væsentligt omfang psykologarbejde det lader man psykologerne gøre. Nej, de udfører faktisk trosarbejde. Arbejde, som har at gøre med deres særlige område og faglighed. Men det er nu ikke kun institutionerne, der ønsker mere præst. Byerne vokser i de fleste dele af landet bortset fra de deciderede udkantsområder. Bysognene vokser tilsvarende, nogle med flere hundrede indbyggere om året. Også her gør man opmærksom på, at normeringen er ved at komme bagud i forhold til virkeligheden.

Selvom nogle af de opgaver, som præsterne forventes at tage sig af, godt kan varetages af andre, så er der kommet mange nye opgaver. Præsterne behøver måske ikke at være direkte involveret i babysalmesang eller juniorkonfirmandundervisning, men på den anden side er det godt, hvis de er med. Det handler jo også om kontakt med kirken. Så presset for flere præster er ved at blive temmelig mærkbart. Hvad gør vi ved det? Jeg mener godt, at vi kan hente nogle stillinger ved hjælp af strukturomlægninger (læs: sammenlægninger af små sogne). Jeg er ikke grebet af en tanke om, at stort er godt. Men jeg tror nu heller ikke, at småt altid er godt, når det drejer sig om kirkens vigtigste opgaver. Lidt større sammenhænge kan sommetider gøre det meget tydeligere, hvad man egentlig har præsterne til. Så lidt af vejen kan vi altså komme på den måde. Men det ændrer ikke ved, at der er behov for flere stillinger, centralt finansierede eller lokalt finansierede.

Som et lille p.s vil jeg nævne den kendsgerning, at vi i løbet af meget kort tid nok får for få nye præster. Ansøgertallene viser det allerede nu. Så det gælder om at få de præster, vi har, placeret på en måde, så alle folkekirkens medlemmer får muligheder for at møde kirken og præsterne på en rimelig måde i deres liv.

net@kristeligt-dagblad.dk