Biskopper anbefaler 1. søndag i advent på nudansk

Bibelselskabets aktuelle oversættelse af Det Nye Testamente til nudansk kan benyttes til gudstjeneste, når kirkeåret og julen traditionelt indledes i begyndelsen af december, lyder det fra folkekirkens 10 biskopper

I december indledes kirkens nye år, og mange steder i landets kirker vil en række af de bibelske tekster denne dag sandsynligvis lyde helt anderledes forståelige. Folkekirkens 10 biskopper giver nemlig mulighed for, at sognepræsterne 1. søndag i advent må bruge den nye såkaldt nudanske oversættelse af Det Nye Testamente i anledning af, at den netop er udkommet.

Første søndag i advent er ikke en af folkekirkens store kirkedage. Men hvis man har følt, at kirkens indforståede sprog har været en hindring, så skulle man måske tage chancen den 3. december. Alle biskopperne er på efterårets netop afsluttede bispemøde blevet enige om, at den nye oversættelse er så god, at de giver mulighed for at bruge den som en markering på kirkeårets første søndag.

Den nye oversættelse skal ses som et supplement til den autoriserede bibeloversættelse fra 1992, som vi allerede har, og ikke som et alternativ, siger biskop i Helsingør stift, Lise-Lotte Rebel, som er biskoppernes ordfører i forbindelse med bispemødet.

Vi har ikke læst den nye oversættelse fra ende til anden, men er klar over og forstår, hvilke overvejelser der ligger bag den i forhold til at imødekomme også de unge. De forstår noget andet ved ordene i Bibelen, end vi andre gjorde. På den anden side er jeg lykkelig for den autoriserede bibeloversættelse, fordi den indeholder ord, som man kan vokse i, siger Lise-Lotte Rebel.

Biskopperne mener, at Det Nye Testamente på nudansk, som udgives af Det Danske Bibelselskab, er en god idé i første omgang til børne- og familiegudstjenester.

I det nudanske testamente udgår kristne kerneord som for eksempel nåde og barmhjertighed, fordi de af oversætterne skønnes at være for svært forståelige for mennesker i dag.

På Forlaget Scandinavia udgiver man snart en hel bibel-oversættelse på det, man kalder hverdagsdansk.

At biskopperne vælger at fokusere på en udgivelse fra Bibelselskabet og ikke en anden, er udtryk for nogle gamle traditioner, som vi åbenbart holder fast i, siger forlagsredaktør Jacob Vium.

Han mener, at biskopperne ville gøre sig selv en tjeneste ved at læse Scandinavias oversættelse med henblik på også at anbefale den til brug ved børne- og familiegudstjenester.

En række præster i folkekirken bruger den allerede. Hvis jeg skal sammenligne, så vil jeg sige, at den nudanske oversættelse fra Bibelselskabet er den sprogligt mest frie, når det gælder om at fjerne sig fra den autoriserede bibeloversættelses sprogbrug. Den nudanske oversættelse tænker 100 procent i modtagersproget. Den hverdagsdanske er tættere på grundteksten, men på en mere forståelig måde end den autoriserede danske oversættelse. Vores hverdagsdanske oversættelse ligger altså midt imellem de to. Vi har for eksempel valgt at bibeholde en række ord, som er karakteristiske for den kristne, sproglige tradition. Hvis ikke vi bruger en vigtig del af den bibelske terminologi, så fjerner vi samtidig en del af det kristne budskab, siger Jacob Vium.

Bibelselskabet udgiver Det Nye Testamente på nudansk den 16. november, mens Scandinavias hverdagsdanske bibeloversættelse er på gaden den 1. november.

vincents@kristeligt-dagblad.dk