Prøv avisen

Biskopper blåstempler alternativ bibeloversættelse

Flere præster benytter Den nye Aftale uden at spørge om lov, mener lektor Ulla Morre Bidstrup. (arkivfoto). Foto: Leif Tuxen.

Alle de sogne, som ønsker at bruge den alternative, nudanske oversættelse Den Nye Aftale i gudstjenesten, har fået lov til det af deres biskop, viser et rundspørge blandt alle biskopper. Teologisk ekspert mener, at mange også bruger den uden at få lov

Far i himlen! Lad alle forstå, at du er Gud, lad dit rige blive til virkelighed, og lad alting blive, som du vil have det her på jorden ligesom det allerede er i himlen.

Sådan lyder det om søndagen, når menigheden i Mariakirken på Vesterbro i København beder fadervor til sognets gudstjeneste.

LÆS OGSÅ: Moderne bibeltekst vinder frem

Det er kristendommens kendte bøn, som den står i den moderne oversættelse af Bibelen, Den Nye Aftale Det Nye Testamente på nudansk, som Det Danske Bibelselskab udgav i 2007.

Vi bruger ikke mere det meget højstemte sprog, men holder hele gudstjenesten på nutidsdansk. Man kan godt formidle kristendom på hverdagssprog, siger Jens Johansen, der er sognepræst i Mariakirken.

Et rundspørge blandt landets biskopper viser, at flere sogne gerne vil tale et mere forståeligt sprog i gudstjenesten og derfor benytter den alternative oversættelse af Det Nye Testamente.

I den nye oversættelse er velkendte ord som nåde, barmhjertig og salig røget ud til fordel for et nutidigt og ifølge flere præster provokerende sprog i forhold til den autoriserede bibel.

Ikke desto mindre er den lige så stille på vej til at blive et alternativ til den autoriserede bibeloversættelse fra 1992. Et rundspørge til alle biskopper viser, at der siden 2007 er givet omkring 27 officielle biskoppelige tilladelser til at bruge den nudanske udgave ved højmesser og andre gudstjenester.

Ifølge lektor Ulla Morre Bidstrup, som underviser i gudstjenesten på Pastoralseminariet i Aarhus, benytter mange præster sig af Den Nye Aftale uden først at spørge biskoppen om lov.

Jeg tror, den er kommet flittigt i brug til mere alternative gudstjenester som ungdomsgudstjenester, men den er også ved at finde vej ind i højmessen. Biskopperne får måske ikke så mange henvendelser i forhold til, hvor mange sogne der rent faktisk bruger den. Højmessen er forbundet med en lang række regler, og bruger man Den Nye Aftale i højmessen, skal man spørge biskoppen og have menighedsrådet med på ideen. Men mange højmesser ligger i et midterfelt, for eksempel når alle konfirmandernes forældre deltager. Så synes mange præster, at de godt kan læse fra Den Nye Aftale uden nødvendigvis at spørge biskoppen. Den Nye Aftale er ved at blive kanoniseret gennem det stille anarki, som også kendetegner folkekirken, siger Ulla Morre Bidstrup.

Den Nye Aftale har solgt i over 30.000 eksemplarer og udkom sidste år i en revideret udgave med flere sproglige ændringer. Det har ikke været hensigten, at Den Nye Aftale skulle bruges fast i gudstjenesten, oplyser generalsekretær i Bibelselskabet Morten Thomsen Højsgaard.

Den Nye Aftale er beregnet på personer, som ikke er vokset op med en bibel. Derfor skal sproget flyde frit og være forståeligt for moderne mennesker. Men det er da spændende, at menigheder og præster har lyst til at gøre forsøg med den, siger han.

Sognepræst i Aabenraa Jens Kvist mener ikke, at biskopperne burde give tilladelse til at bruge Den Nye Aftale i gudstjenesten.

Man siger, at Den Nye Aftale skal være en trædesten til den autoriserede udgave. Jeg tror bare, at den gør afstanden større, fordi man har fjernet centrale og meningsfulde bibelord som nåde og barmhjertighed. Så hvis jeg var biskop, ville jeg ikke give tilladelse til at bruge den i gudstjenesten. Der går for meget dagligstue i det, siger Jens Kvist.

Tilladelser til at bruge Den Nye Aftale

Aalborg Stift: 3 tilladelser. Lolland-Falsters Stift: Et par stykke til enkelttjenester. Københavns Stift: 1 tilladelse. Fyens Stift: Ingen anmodninger. Ribe Stift: 2 provstier har fået generel tilladelse til epistellæsninger. Aarhus Stift: 3 tilladelser. Roskilde Stift: 7 tilladelser. Helsingør Stift: 2 tilladelser. Viborg Stift: 5 tilladelser. Haderslev Stift: 2 tilladelser. Desuden generel tilladelse til alle kirker til at bruge Den Nye Aftale på enkelte søndage med de sværeste episteltekster.

Flere præster benytter Den nye Aftale uden at spørge om lov, mener lektor Ulla Morre Bidstrup Foto: Ty Stange/Bibelselskabet.dk