Prøv avisen

Biskopper diskuterer dåb i det fri

Foto: , modelfoto.

MED AFSTEMNING: I kølvandet på tilladelsen til vielser uden for kirkerummet debatteres det nu i bispekollegiet, om barnedåben også skal kunne foretages udendørs

Snart bliver det måske muligt at lade sit barn døbe i det fri. Efter at folkekirkens biskopper er blevet enige om at give danske par mulighed for at sige ja til hinanden i det fri, har en nordjysk borger rejst spørgsmålet, om den mulighed ikke også burde gælde for barnedåben. Det kom frem på gårsdagens bispe-møde

Derfor har landets 10 biskopper besluttet at nedsætte et udvalg, som skal se på dåben i andre rammer. I dag siges der konsekvent nej, hvis forældre spørger, om deres barn kan døbes andre steder end i kirken.

Vi er blandt biskopperne enige om at undersøge, hvad der taler for og imod, at børn døbes uden for kirkerummet, siger biskop i Ribe Stift Elisabeth Dons Christensen.

LÆS OGSÅ: Ti gode grunde til at blive døbt

I det ligger der ikke anden tilkendegivelse, end at vi vil undersøge sagen, og hvad der tæller for og imod, at dåbshandlingen finder sted et andet sted end i kirkerummet. I dag har dåben den status, at det også er en fremstilling af dåbsbarnet i menighedens fællesskab. Derfor vil man kunne forestille sig, at hvor der for eksempel hyppigt afholdes friluftsgudstjenester, kan det rent kirkebogsregistrende gøres til et alternativt dåbssted.

Biskoppen understreger, at biskopperne hverken har diskuteret, hvad der skal komme ud af udvalgsarbejdet, eller hvem der er for, og hvem der er imod dåb uden for kirkerummet. Selv har hun sagt nej til dåb uden for kirkerummet ud fra argumentet, at et barn skal vide, hvilken kirke det er døbt i.

Lone Hindø, sognepræst i Spørring Sogn og dåbsforsker, ser det som et positivt tiltag, hvis forældre får mulighed for at vælge et andet sted at få deres barn døbt end i kirkerummet.

Jeg tror, det vil blive positivt modtaget blandt folkekirkens medlemmer, men jeg tror ikke, at det vil få betydning for den dalende dåbsprocent. Jeg ved fra mine kolleger, at når danske par vælger at blive viet uden for kirkerummet, så ligger der mange seriøse overvejelser bag. På samme måde tror jeg også, at dåben er et alvorligt valg for forældrene, og det ændres der ikke meget ved, selvom der er mulig for en dåb i det fri.