Prøv avisen

Biskopper drøfter salmebog uden ritual for homoseksuelle

Biskoppernes forslag til en salmebog uden ritualerne kunne være et alternativ for de præster og menigheder, som er imod ritualet. Foto: Smith Kaare

Modstandere af vielse af homoseksuelle skal have alternativ udgave af salmebogen i stedet for den officielle, hvor det kontroversielle ritual står. Det drøfter folkekirkens biskopper. Idéen får lunken modtagelse af missionsfolk

Debatten om vielse af homoseksuelle i folkekirken er i bevægelse. Nu i Den Danske Salmebog. Der er tradition for, at folkekirkens ritualer trykkes bagerst i salmebogen. Det skal det nye vielsesritual for homoseksuelle også, og det skal forsynes med en fodnote, som siger, at præster, som ikke ønsker at anvende ritualet, er fritaget. Men samtidig opfordrer biskopperne til, at der overvejes en mulighed for at trykke en anden udgave helt uden ritualer, altså også uden det kontroversielle vielsesritual for homoseksuelle, så modstanderne får deres egen salmebog.

Den Danske Salmebog indeholder sider, som ud over salmerne rummer bibeltekster, bønner, den officielle højmesseordning og ritualerne for dåb, vielse og begravelse. Det er Bibelselskabet, som trykker og sælger salmebogen, mens Det Kongelige Vajsenhus har rettighederne, og biskopperne lader det være op til de to parter at afgøre, om den alternative salmebog med højmesseordningen, men ikke de øvrige ritualer, er forretningsmæssigt bæredygtig. Derfor opfordrer biskopperne Bibelselskabet og Det Kongelige Vajsenhus til at overveje en salmebog uden ritualet for vielse af par af samme køn, siger biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller:

”Folkekirken har en bred tolkningshorisont, og det er jeg taknemmelig og glad for. Biskopperne er optaget af, at vi i folkekirken kan respektere hinanden på tværs af vores teologiske forskelligheder,” siger Peter Fischer-Møller.

Biskoppernes forslag til en salmebog uden ritualerne kunne være et alternativ for de præster og menigheder, som er imod ritualet.

”Vores overvejelser har været, om der i en situation som denne kunne være brug for en salmebog, som kun har højmesseordningen med og ikke ritualer for de kirkelige handlinger. Det kunne være en imødekommelse af den gruppe blandt præster og menigheder, som ikke ønsker at bruge vielsesritualet for par af samme køn, som så kunne købe denne udgave til brug i kirken,” siger Peter Fischer-Møller.

Børge Haahr Andersen er rektor for det konservative Dansk Bibel-Institut. Han har ved flere lejligheder peget på det problematiske i, at man som menighed tvinges til at bruge en salmebog med det omdiskuterede ritual, selvom man mener, at ritualet er direkte imod Guds ord.

”Nu opfordrer biskopperne til at trykke en udgave kun med højmesseritualet og helt uden de øvrige ritualer. Det er jo en smart måde at undgå, at mange menigheder ellers ikke vil købe den officielle salmebog. Det er ikke en optimal løsning for nogen af parterne. Biskopperne forsøger at undgå at synliggøre uenigheden, men det kan de ikke, og vi andre får en salmebog uden ritualer og måske uden bibeltekster og bønner. Man undgår ikke at synliggøre dilemmaet, når man vedtager et officielt ritual, som i manges øjne er i strid med Bibelen og hele den kristne tradition. Fodnoten efter ritualet vil desuden tale sit tydelige sprog om, at der hersker teologisk strid omkring rigtigheden af det, og det kan man håbe får en vis gennemslagskraft hos folk, der læser det,” siger Børge Haahr Andersen.

Han mener, at den mest optimale løsning ville være, at folkekirken fik to officielle salmebøger: en med det kontroversielle ritual og en uden, men ellers ens. Det samme mener talsmand for Evangelisk-Luthersk Netværk, sognepræst Løsning Henrik Højlund.

”Med biskoppernes forslag er der tale om et forsøg på en imødekommelse. Det kan jeg jo godt kvittere med et pænt tak for, men det er uden glæde, for jeg er på ingen måde tilfreds. Man kunne have håbet på, at biskopperne havde trukket det tilbage. Men nu gør man en teologisk strid permanent og skriver den oven i købet ind i de officielle bøger med fodnoten om, at fordi der er uenighed om det rigtige i ritualet, så kan en præst blive fritaget fra at bruge det. Salmebogen er en fantastisk bog, men vi, der er imod ritualet, får altså en barberet udgave uden ritualer,” siger Henrik Højlund.

Bibelselskabets generalsekretær, Birgitte Stoklund Larsen, siger til biskoppernes forslag:

”Selvfølgelig vil vi overveje deres forslag, når de henvender sig, og så er jeg sikker på, vi finder en smidig løsning. Biskopperne har jo nedsat en række udvalg til at se på liturgiske spørgsmål, og det kan være fornuftigt at afvente, om det også giver ændringer andre steder, inden vi laver større forandringer. Men vi trykker selvfølgelig stadig en salmebog, hvor det nye ritual og vejledningen er med.”