Prøv avisen

Biskopper kæmper for plads til minikonfirmander i skolereform

Ny skolereform lægger op til, at 3.- og 4.-klasses-elever vil få en længere skoledag. Drøftelser på bispemøde i går. Her ses landets biskopper til festgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke søndag d. 15 januar 2012. Foto: Keld Navntoft Denmark

Ny skolereform lægger op til, at 3.- og 4.-klasses-elever vil få en længere skoledag. Drøftelser på bispemøde i går

Når den 9-årige Frida får fri fra skole onsdag middag, hentes hun af en bus og køres til den lokale folkekirke, hvor hun sammen med kammeraterne i en lille times tid lærer bibelhistorie, sange og salmer. Aktiviteten kaldes minikonfirmandundervisning og er med forskellige variationer et eksempel på en folkekirkelig succeshistorie, der i løbet af de seneste 20 år har bredt sig til hele landet.

Men med regeringens ønske om at indføre helhedsskole kan det blive vanskeligere for børnene også at få tid til fritidsaktiviteter som minikonfirmandundervisning, lyder bekymrede røster.

LÆS OGSÅ: Heldagsskolen truer minikonfirmander

Landets biskopper drøftede problemet på et bispemøde i går.

Vi er selvfølgelig optagede af, hvordan man rent praktisk kan arbejde med at få minikonfirmandundervisningen til at spille sammen med heldagsskolen. Efter det, jeg kender til reformen, er forslaget, at 3.-4.-klasserne vil få fri omkring klokken 13 og 14, og så skulle det jo nok kunne lade sig gøre at gå til minikonfirmand derefter. Men som kirke vil vi gerne byde ind som samarbejdspartnere og sikre, at dette forslag bliver tænkt sammen med civilsamfundet, siger mødeleder ved bispemødet, biskop i Roskile Stift Peter Fischer-Møller.

Konkret vil biskopperne blandt andet arrangere en konference med fokus på dannelse.

For folkeskole og læring er mere end dansk, matematik og engelsk. Vi vil gerne sætte fokus på den grundtvig-koldske tradition, hvor du tænker på børn som mere end blot tomme kar, der skal fyldes læring i, siger Peter Fischer-Møller.

På mødet besluttede biskopperne samtidig at bede dåbsoplæringsudvalget om at pege på muligheder for minkonfirmandundervisningens struktur og placering i forhold til planerne om en helhedsskole.

Og det er et velvalgt tidspunkt at drøfte minikonfirmandundervisning på, mener medforfatter til vejledningen Konfirmationsforberedelsen og lærer ved pastoralseminariet i Aarhus Lars Nymark Heilesen:

Stadig er lovforslaget til skolereformen ikke færdigbehandlet, så det er nu, vi må råbe vagt i gevær, så vi gør politikerne opmærksomme på, at der er nogle fritidssammenhænge, de skal tage med i betragtning, siger han.

Konsekvensen af en helhedsskole kan blive, at antallet af minkonfirmander daler, påpeger provst Lars-Erich Stephansen fra Hjørring Søndre provsti:

Vi bliver nødt til at huske på, at vi taler om børn, og hvis de efter endt skoledag klokken 14 skal til minikonfirmand, får de altså en arbejdsdag på syv-otte timer. Selvfølgelig vil der stadig være forældre og børn, der tilvælger minikonfirmand, men den store procentdel på 80, som vi oplever hos os, tror jeg ikke vil kunne fastholdes.

Også kirkeordfører Christian Langballe (DF) ser nødigt, at minikonfirmand må vente til efter klokken 14.

Vi taler her om noget fritid, som bliver taget fra børnene. Jeg synes, det er vigtigt, at den tidsramme, vi har med at gøre for minikonfirmandundervisningen, bliver bevaret, sådan at vi samtidig tilkendegiver, at folkeskolen gerne vil bevare kontakten til folkekirken. Men nu er reformen jo ikke forhandlet færdig, så lad os nu lige se.