Prøv avisen

Biskopper kritiseres for overforbrug

B.T. kritiserer landets biskopper for overforbrug, når der holdes bispemøder. - Foto: Keld Navntoft

De danske biskopper spiser og drikker for store beløb, når de samles til møder, skriver avis. Overforbruget skader folkekirkens image, mener ekspert

Når landets biskopper mødes og taler om kirkelige emner, sker det ifølge B.T. med fest og farver.

På skatteborgernes regning nyder biskopperne dyre overnatninger, gode middage og en hel del alkohol, skriver avisen.

I ét tilfælde, i 2007, spiste og drak et selskab på 20 personer med biskopper, ægtefæller og en kontorchef ifølge B.T. for 22.000 kroner. Det svarer til knap 1.100 kroner pr person og overtrådte dermed den vejledende maksimumsgrænse i det offentlige på 1.000 kroner, der blev indført i kølvandet på Brixtofte-sagen.

Ved et møde mellem Fyns biskop og nogle provster blev der drukket alkohol svarende til et gennemsnit på 14,5 genstande til hver.

Og det er alt for meget, mener Tim Knudsen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- Hvis oplysningerne fra B.T. holder vand, så mener jeg, at biskopperne er gået over grænsen. Man skal passe meget på, at man ikke får en sag om misbrug af offentlige midler. Men samtidig giver det også et problem for folkekirkens anseelse. Det giver et kedeligt indtryk af en temmelig voldsom løssluppenhed, som bestemt ikke er gavnlig for folkekirkens image, siger han.

Tim Knudsen mener, at der muligvis stilles strengere krav til folkekirken om at holde sig på måtten. Men selv efter den standard, man i almindelighed bedømmer embedsmænd ud fra, finder han biskoppernes forbrug problematisk.

- Den her sag ville vække opsigt, uanset om det var i militæret, i kommunerne eller hos politiet, siger han.

Over for B.T. kritiserer ekspert i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing beløbets størrelse.

- I Brixtofte-dommen i Østre Landsret blev det fastslået, at en kuverpris maksimalt må være på 1.000 kroner. Overstiger den 1.000 kroner, skal der være helt særlige grunde: At man har statsministeren på besøg eller har fornemme udenlandske gæster, siger han til avisen.

Biskop over Lolland-Falsters Stift, Steen Skovsgaard, er enig i, at folkekirken har et særligt ansvar for at undgå overforbrug, men han mener ikke, at der generelt er et problem.

- Det er ærgerligt, at der tilsyneladende har fundet en overskridelse sted ved et enkelt af møderne på knap 100 kroner, men ellers ser jeg ikke noget problem i, at vi ved et todages bispemøde, hvor vi ofte har vigtige dagsordener, spiser en god middag sammen, siger han og fortsætter:

- Tværtimod synes jeg, at vi lærer hinanden bedre at kende under mere afslappede former, og at det giver tillid og tryghed i fællesskabet.

For et par år siden diskuterede biskopperne, om overnatningerne på Hesselet i Nyborg var for dyre. Dengang var konklusionen ifølge Steen Skovsgaard, at overnatningerne fulgte de gældende statslige takster.

For at undgå overforbrug i fremtiden, mener han, at det vil være gavnligt, hvis biskopperne selv lægger et budget for, hvor mange penge der må bruges på mad og drikke.

- Grunden til, at der sker overtrædelse, er, at der ikke er klare gældende regler. Det kalder på, at vi får det, så vi ikke behøver bruge tid på at se os udstillet som fråsere og drankere, siger Steen Skovsgaard.

Sagen bliver nu rejst i Folketinget, hvor Benny Engelbrecht, der er socialdemokratisk medlem af Kirkeudvalget, har spurgt kirkeministeren, om det er rimeligt, at danske biskopper ikke overholder de samme retningslinier for forplejning og overnatning, som gælder for ansatte i kommunerne og staten i øvrigt.

Indtil videre har kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) dog afvist kritikken. Konfronteret med eksperter, der siger, at det er brud på reglerne, at biskoppernes ægtefæller er med til middagene, siger hun til B.T.:

- Så er det fordi universitetslektorerne i deres elfensbenstårn ikke ved, hvad der foregår i folkekirken.