Prøv avisen

Biskopper: Man kan ikke både være frikirke- og folkekirkepræst

Biskop Tine Lindhardt. – Foto: Johnny Wichmann/.

Tine Lindhardt får opbakning fra folkekirkens øvrige biskopper

Folkekirkens 10 biskopper har underskrevet en udtalelse, hvori de støtter biskop i Fyens Stift Tine Lindhardt. Hun har påtalt, at migrantpræst Massoud Fouroozandeh har døbt indvandrere, uden at de meldte sig ind i folkekirken.

Biskopperne udtaler:

Vi glæder os over, at Massoud Fouroozandeh som præst i folkekirken udfører et fremragende præsteligt arbejde blandt muslimer i Danmark, og at dette arbejde resulterer i, at mange kommer til tro og bliver døbt. Enhver folkekirkepræst er imidlertid forpligtet på at udøve sit præstelige arbejde ud fra folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse og inden for de kirkeretlige bestemmelser, der gælder i og for folkekirken. LÆS OGSÅ:"For iranere er det ikke så selvfølgeligt at melde sig ind i folkekirken"

Som folkekirkepræst skal Massoud være medlem af folkekirken, og som folkekirkepræst står han i alle aspekter af sin præstelige virksomhed under tilsyn af sin biskop. En folkekirkepræst kan ikke på én gang være præst i folkekirken og i en frikirke, der står uden for folkekirken, ligesom en folkekirkepræst ikke kan døbe nogle personer til folkekirkeligt medlemskab og andre til et frikirkeligt medlemskab. Hvis det er tilfældet, er man selvfølgelig nødt til som biskop at reagere på det.

Men vi håber meget, at der findes en løsning på den aktuelle situation, fordi folkekirken har brug for præster som Massoud Fouroozandeh, der har en særlig nådegave til det folkekirkelige missionsarbejde blandt muslimer.

Fællesudtalelsen er sendt i en mail til Kristeligt Dagblad.