Prøv avisen

Biskopper og minister uenige om trossamfund

Manu Sareen (R) ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, men han har tidligere udtalt til Kristeligt Dagblad, at der ikke var plads til alle trossamfundene i udvalget. Foto: Torkil Adsersen/Scanpix

Manu Sareen (R) står fast på ikke at give trossamfund uden for folkekirken plads i det udvalg, der skal behandle deres fremtidige vilkår i det danske samfund. Folkekirkens biskopper protesterer

På et bispemøde i denne uge udtrykte folkekirkens biskopper utilfredshed med social- og integrationsminister Manu Sareen (R). Han havde nemlig afvist en opfordring fra dem til at genoverveje sin beslutning om ikke at have repræsentanter for de berørte trossamfund i det udvalg, der skal se på vilkårene for danske trossamfund uden for folkekirken. I referatet fra bispemødet, som blev udsendt i onsdags, stod der:

”Vi finder det beklageligt, at man ikke har en repræsentation fra de forskellige trossamfund i selve udvalget. Desuden finder vi det ude af trit med den tradition, vi har for et samtalende demokrati, og for den agtelse, der normalt består mellem flertal og mindretal i vores samfund.”

Det hele begyndte i september, hvor Manu Sareen udsendte sit oplæg til et såkaldt trossamfundsudvalg, der skal lovregulere forholdene for andre trossamfund end folkekirken og blandt andet skabe større klarhed om deres økonomi og godkendelsespraksis. Her havde hverken muslimske eller kristne mindretal en repræsentant med.

Det fik i marts biskopperne til at sende et brev til Manu Sareen, og i midten af april kom svaret fra ministeren. Her skriver ministeren blandt andet, at han ikke ser nogen grund til at ændre på udvalgets sammensætning, men i stedet vil rådføre sig med de implicerede parter under drøftelsen af de enkelte trossamfunds forhold. Og selvom biskopperne er glade for, at ministeren har flyttet sig en smule, er processen stadig ”langt fra traditionen for et samtaledemokrati” i Danmark, lyder det fra biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær.

”Vi forestiller os selvfølgelig ikke, at alle trossamfund skal sidde med i udvalget. Men kunne man forestille sig, at man lavede en lovgivning på landbrugsområdet uden at have forskellige repræsentanter for landbruget med? At man gjorde det på arbejdsmarkedsområdet? Det kan man ikke, og derfor er det meget særegent, at man gør det på det her område.”

Manu Sareen ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen, men han har tidligere udtalt til Kristeligt Dagblad, at der ikke var plads til alle trossamfundene i udvalget.

Ifølge politisk analytiker hos det politiske netmedie Altinget Erik Holstein er det ikke nødvendigvis u-sædvanligt, at der ikke sidder repræsentanter med ved selve bordet i et udvalg.

”Hvis udvalget handler om åbenhed i forhold til regnskaber og så videre, er det ikke så mærkeligt, at der ikke sidder flere forskellige repræsentanter med ved bordet. I det her tilfælde er det formentlig med en underliggende begrundelse om, at man mener, at reguleringen er af mere teknisk karakter, og derfor vil det være mere fordelagtigt i forhold til processen, at der ikke også er mange repræsentanter med særinteresser med,” siger Erik Holstein.

DOKUMENTATION: Ministerens brev til biskoppen