Biskopper i sag om reinkarnation: Præsts forkyndelse og tro skal hænge sammen

Vi er ikke kun præster, når vi er i præstekjole, men også når vi udtaler os offentligt, siger Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller, efter præst Annette Berg har åbnet for reinkarnation igen. Flere biskopper bakker ham op. Konflikt er optrappet, siger ekspert

Flere af Peter Fischer-Møllers bispekolleger er enige i, at der må være sammenhæng mellem en præsts private tro og vedkommendes handlen som præst. Her ses en del af biskopperne til Henrik Wigh-Poulsens (i hvidt) bispevielse i september i Aarhus Domkirke.
Flere af Peter Fischer-Møllers bispekolleger er enige i, at der må være sammenhæng mellem en præsts private tro og vedkommendes handlen som præst. Her ses en del af biskopperne til Henrik Wigh-Poulsens (i hvidt) bispevielse i september i Aarhus Domkirke. . Foto: Scanpix.

Kan Annette Berg tro på reinkarnation, så længe hun ikke forkynder det fra prædikestolen? Det har været et åbent spørgsmål, siden Vig-præst Annette Berg i et tv-program erklærede, at hun tror på reinkarnation.

For derefter fulgte en tjenstlig samtale med Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller, hvor Annette Berg trak i land og erklærede, at hun ikke ville forkynde reinkarnation. Kort efter fulgte så endnu en meddelelse fra Annette Berg, hvor hun atter åbnede for reinkarnation.

Men nu slår biskop Peter Fischer-Møller inden en kommende tjenstlig samtale mellem de to fast, at der skal være overensstemmelse mellem en præsts private udtalelser og præstegerningen:

”Vi har ingen mulighed for at måle, hvad folk tror, men når det er sagt, så kan du ikke skille trosudsagn i kjole og krave fra, hvad en præst udtaler sig om i medierne. Vi er ikke kun præster, når vi er i præstekjole, men også når vi udtaler os offentligt,” siger Peter Fischer-Møller.

Dermed har biskoppen optrappet konflikten mellem Annette Berg og sig selv forud for den kommende samtale. Det vurderer Peter Lodberg, professor mso i systematisk teologi på Aarhus Universitet.

”Nu må det komme an på en prøve, om Annette Berg trækker sin egen private pressemeddelelse tilbage. Under alle omstændigheder er sagen nu trukket op i en spids. Peter Fischer-Møller er nødt til, tror jeg, at træffe en afgørelse om, hvad der skal ske. Det kan blive et nyt mentorforløb, det kan blive en læresag ved præsteretten,” siger Peter Lodberg.

Også flere af Peter Fischer-Møllers bispekolleger er enige i, at der må være sammenhæng mellem en præsts private tro og vedkommendes handlen som præst, blandt andre Ribe Stifts Biskop, Elof Westergaard:

”Der må være en vis overensstemmelse mellem, hvad man mener som person, og hvad man mener som præst. Det kan ikke nytte noget, hvis der ikke er konsistens. Og hvis præsten er i tvivl, skal vedkommende måske ikke op på prædikestolen. Jeg siger heller ikke bare ting i kraft af mit embede. Når jeg siger noget, er det, fordi jeg mener noget med det,” siger Elof Westergaard og påpeger, at reinkarnation ikke hører hjemme i folkekirken.

”Kristen tro er opstandelsestro. Det er ikke reinkarnation.”

Viborgs biskop, Henrik Stubkjær, er ligeledes modstander af, at præster tror på reinkarnation. Også selvom de ikke forkynder det:

”Når vi står i kirken og forkynder, så er det med os selv som indsats. Det er det både til gudstjeneste og ved kirkelige handlinger. Hvis man som præst har et helt andet syn på, hvad opstandelsen eller skabelsen er, tror jeg, man vil blive skizofren. Dermed ikke sagt, at vi tager den åndelige temperatur på hinanden, der skal være vide rammer, men er du præst og forkynder, må der være overensstemmelse mellem det, du tænker og tror, og det, du leverer,” siger Henrik Stubkjær.

Han møder opbakning til sit synspunkt fra Helsingør Stifts biskop, Lise-Lotte Rebel:

”Man kan ikke vide, hvad folk tænker i deres hjerter, men for mig at se er reinkarnation så langt fra den kristne tro, at man som præst ikke kan få en tro på reinkarnation og forkyndelse af opstandelsen til at harmonere. Reinkarnation er for mig en tankegang, der aldrig kan give mig tro, håb eller trøst.”

Kristeligt Dagblad har været i kontakt med Annette Berg, men hun har ikke villet kommentere Peter Fischer-Møllers seneste udmelding.