Prøv avisen

Biskopper sætter kirkelig højrefløj på plads

Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, har underskrevet brevet til Evangelisk Luthersk Netværk. - Foto: Mette Frandsen.

Præster og menigheder i folkekirken må ikke bruge et tilbud fra kirkens højrefløj om et andet åndeligt tilsyn end det biskoppelige

De danske biskopper har rettet en truende pegefinger mod Evangelisk Luthersk Netværk. Sådan føler formanden for det to år gamle netværk med nu 700 medlemmer på den kirkelige højrefløj, sognepræst Henrik Højlund, det i hvert fald.

I mere end 100 år har fløjene internt i folkekirken kæmpet om, hvem der har den rette fortolkning af luthersk kristendom. Den kamp stod om kvindelige præster fra begyndelsen af 1900-tallet og om homoseksuelles placering i folkekirken fra 1980erne. Og den såkaldte højrefløj bestående af blandt andet Indre Mission og Luthersk Mission har kunnet se sig selv slået af tidsånden og moderne fortolkninger af teologien den ene gang efter den anden.

Det er en del af baggrunden for den strid, som lige nu udspiller sig mellem biskopperne og Evangelisk Luthersk Netværk. Denne gang altså om biskoppernes lovpligtige tilsyn med folkekirke- og valgmenigheder. Siden etableringen af Evangelisk Luthersk Netværk har der været et tilbud til præster og menigheder om et åndeligt tilsyn som alternativ til biskoppernes.

Ifølge Henrik Højlund har omkring 10 folkekirke- og valgmenighedspræster meldt sig til.

Men det må de ikke. I hvert fald ikke, hvis det kaldes tilsyn. Fra det seneste bispemøde hedder det fra biskopperne, at de ikke kan acceptere, at der indgås aftale om supplerende tilsyn mellem Evangelisk Luthersk Netværk og folkekirkens præster og menighedsråd.

Derfor sænker Evangelisk Luthersk Netværk nu ambitionsniveauet.

Eller rettere sagt, så vælger vi et mere præcist ordvalg, når vi nu kalder det en vejlederordning, siger Henrik Højlund og forklarer, at når tilbudet om alternativt åndeligt tilsyn overhovedet kom på bordet til at begynde med, så skyldtes det den kirkelige højrefløjs utilfredshed med hovedparten af biskoppernes teologi.

Men selvom nogle medlemmer af Evangelisk Luthersk Netværk af samme grund nu danner frimenigheder i protest mod den retning, folkekirken bevæger sig i, så vil Henrik Højlund ikke den vej.

Vi er en del, der føler, at vi har fuld hjemstedsret i folkekirken, og at den er et slagsmål værd. Man forlader jo ikke det hjem, man er opfostret i, bare fordi nogle andre har overtaget det, siger han.

Biskop Norman Svendsen, Københavns Stift, der har underskrevet brevet til Evangelisk Luthersk Netværk, ønsker ikke at udtale sig om det nye ordvalg. Brevet fra netværket om alternativ åndelig vejledning i stedet for tilsyn bliver drøftet i bispekollegiet på et møde lige efter nytår.

benteclausen@kristeligt-dagblad.dk