Prøv avisen

Biskopper siger nej til vielse af homoseksuelle

Ingen biskopper ønsker kirkelig vielse af homoseksuelle på nuværende tidspunkt

En rundringning til landets biskopper viser en helt entydig modstand mod at ændre ved det kompromis, som de efter en lang og ophedet debat kom frem til for snart syv år siden. De siger nej til at gå længere en kompromisets »gudstjenstlige markering« af registreret partnerskab.

- Jeg har ikke noget ønske om at lave om på den udtalelse, som vi kom med i 1997, og som fungerer udmærket, lyder det fra Helsingørs biskop, Lise-Lotte Rebel, som støttes af Niels Henrik Arendt fra Haderslev:

- Jeg går ikke ind for, at man på nuværende tidspunkt indfører en total ligestilling mellem det heteroseksuelle og det homoseksuelle partnerskab også i kirkelig henseende. Kompromiset fra 1997 er en brugbar vej, for det overlader sagen til den enkelte præsts samvittighed, og jeg kan ikke se, at vi kan gøre andet.

Karsten Nissen fra Viborg Stift mener ikke, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), at tiden er kommet til homoseksuelle:

- Nej, og jeg håber heller aldrig, at det bliver aktuelt, siger han og tilføjer:

- Det er ikke så klogt af statsministeren at udtale sig, for han er den øverste politisk ansvarlige for den ydre folkekirkeordning. Nu har der været ro omkring spørgsmålet, siden biskopperne i 1997 lavede deres fælles udtalelse. Folkekirken skal ikke bruges eller misbruges i en kønspolitisk kamp for ligestilling mellem homoseksuelle og heteroseksuelle parforhold.

Erik Norman Svendsen fra Københavns Stift siger:

- Selv om jeg værdsætter det registrerede parnerskab, kan jeg dog ikke gå ind for fuldstændigt at sidestille partnerskab med ægteskab.

Fra Fyens Stift siger Kresten Drejergaard, at han ikke går ind for vielse af homoseksuelle i kirken, ligesom han i øvrigt gerne så, at bryllupper i det hele taget kom ud af kirken.

- Jeg vil helst have det til at gå den anden vej og på luthersk vis flytte indgåelse af ægteskab uden for kirkerummet, og så kan man derefter gå ind i kirken og synge salmer til tak for livet, siger han.

Principielt ja

De fem øvrige biskopper ønsker heller ikke homoseksuelle bryllupper lige nu, men principielt er de tilhængere af, at kirken indfører dem ad åre.

- Det vil føles som et meget stort skridt, men det er klart, at jo længere tid, der går, jo nærmere kommer vi den situation. Principielt mener jeg, at vi over tid skal indføre vielse for homoseksuelle, siger således Jan Lindhardt fra Roskilde og støttes af den nyvalgte Elisabeth Dons Christensen fra Ribe:

- Personligt synes jeg ikke, der skal være forskel på homoseksuelle og heteroseksuelle parforhold. Principielt går jeg derfor ind for vielse af homoseksuelle, men det er ikke aktuelt nu.

Lolland-Falsters biskop, Holger Jepsen, siger:

- Biskopperne nåede i 1997 frem til en udtalelse, som alle kunne leve med. Jeg står ved den, selvom jeg ikke selv ville have problemer med en kirkelig vielse af homoseksuelle.

Samme holdning har Søren Lodberg Hvas fra Aalborg:

- Med udtalelsen fra 1997 har biskopperne sagt, at der kristeligt set ikke kan rejses indvendinger mod mennesker, der lever i registreret partnerskab.Vielseshandlingen som sådan er et rent borgerligt anliggende. Om den finder sted på rådhuset eller i kirken er kristeligt set ligegyldigt, hvadenten det drejer sig om heteroseksuelle eller homoseksuelle par.

Kristeligt Dagblad har ikke kunnet træffe Århus-biskop Kjeld Holm, der er på ferie. Han har tidligere udtalt sig positivt over for kirkelig vielse af homoseksuelle.

kiil@kristeligt-dagblad.dk

dokumentation

Det sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen

»Jeg har vanskeligt ved at tro, at Vorherre skulle have et mere anstrengt forhold til bøsser og lesbiske end til alle andre. Men kirkens indre liv skal vi som politikere ikke blande os i. Det må vi overlade til præsterne i samspil med menighederne. Men som medlem af folkekirken har jeg det synspunkt, at det (vielse af homoseksuelle, red.) ville være det rigtige. Jeg ved godt, det er vanskeligt at udtale sig som Rasmussen og så som statsminister, for det er jo til syvende og sidst en og samme person.«

Kilde: Søndagsavisen, den 10.-11. januar 2004