Biskopper til regeringen: Luk flere ind på teologi-studierne

Landets biskopper vil tage kontakt til ministre for at få dem til at lukke flere ind på teologistudierne. Men folkekirken mangler stadig at dokumentere, at der mangler præster, lyder det fra universitet

Biskopperne mener, at Aarhus og Københavns Universitet skal kunne optage flere teologistuderende for at imødekomme en truende præstemangel. Begge studier er ellers underlagt et politisk bestemt optagelsesloft – en såkaldt dimensionering.
Biskopperne mener, at Aarhus og Københavns Universitet skal kunne optage flere teologistuderende for at imødekomme en truende præstemangel. Begge studier er ellers underlagt et politisk bestemt optagelsesloft – en såkaldt dimensionering. Foto: Jens Thaysen/Ritzau Scanpix.

Det hører til sjældenhederne, at folkekirkens 10 biskopper blander sig i dansk politik. Og især i politik, der ligger uden for Kirkeministeriets område.

Ikke desto mindre går de nu ind i en konkret sag om optag på landets universiteter. Biskopperne mener, at Aarhus og Københavns Universitet skal kunne optage flere teologistuderende for at imødekomme en truende præstemangel. Begge studier er ellers underlagt et politisk bestemt optagelsesloft – en såkaldt dimensionering.

Et enigt bispekollegie traf beslutningen i sidste uge under et firedages bispemøde, som der i går kom referat fra. Det er nu Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift, der skal bringe budskabet videre til både relevante ministre og universitetsrektorer.

”Vi vil gerne pege på, at det er et problem at have et loft på teologistudierne, samtidig med at vi står over for en præstemangel i folkekirken. Derfor retter vi henvendelse til de relevante parter for at se, om vi kan rokke ved noget, der ellers ligger uden for vores ressort,” siger Henrik Wigh-Poulsen.

Biskopperne havde taget emnet op efter at have fået en henvendelse fra det private, konservative teologistudie Menighedsfakultetet. Her uddanner man bachelorer i teologi, hvorefter de studerende typisk går videre til Aarhus Universitet og læser en teologisk kandidatgrad. Men på grund af dimensioneringen har de studerende nu svært ved at få plads på universitetet.

Derfor glæder det Thomas Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder ved Menighedsfakultetet, at biskopperne nu vil tage sagen op.

”Vi håber meget, at biskopperne kan være med til at skabe blik for den åbenlyst groteske situation, hvor vores studerende ikke kan komme videre i uddannelsessystemet, samtidig med at man står og mangler præster,” siger han.

Men biskoppernes politiske projekt bliver mødt med visse forbehold fra universitetsverdenen. For på trods af, at der udkom en større betænkning om præstemangel i september, mangler folkekirken stadig at dokumentere problemet overbevisende, lyder det.

”Det er vigtigt for os, at vi ikke uddanner til arbejdsløshed. Vi savner på den baggrund en grundigere og mere langsigtet dokumentation for, at vi er på vej mod præstemangel,” siger Johnny Laursen, dekan på ARTS ved Aarhus Universitet, der huser afdeling for teologi.

Han tilføjer dog, at Aarhus Universitet i år oplevede at have flere ansøgere end pladser på kandidatdelen af teologistudiet (de sidste to år af studiet) og måtte afvise kvalificerede ansøgere. Derfor er han klar til at drøfte med Københavns Universitet og regeringen, om loftet over kandidatdelen af studiet bør løftes. Men det bør ske inden for rammerne af dokumenterede fremtidige arbejdsmarkedsbehov, understreger han.

På samme måde har professor Kirsten Busch Nielsen, dekan for Teologisk Fakultet ved Københavns Universitet, tidligere udtrykt tvivl om, hvorvidt der reelt er tale om en langsigtet præstemangel.

Men præstemanglen er et problem, det er svært at skaffe sikker dokumentation for, mener biskop Henrik Wigh-Poulsen. For ham er det afgørende, at mange menighedsråd især i yderområderne erfarer, at de ikke får ansøgere nok til opslåede præstestillinger og ofte må genopslå dem.

”Det kræver, at man har et vist antal ansøgere at vælge imellem for at finde den rette kandidat til en præstestilling. Og i dag oplever en del menighedsråd, at de ikke får nok kvalificerede ansøgere,” siger han.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) ønskede i går ikke at udtale sig om dimensionering af teologistudiet, da han endnu ikke havde modtaget en henvendelse fra biskopperne.