Prøv avisen

Biskopper vil tælle kirkegængere og messefald

Det bør ikke være en hemmelighed, hvor mange der går i kirke. Det er naturligt, at vi ved det, siger biskop Karsten Nissen. Foto: Peter Kristensen

Efter kritik i medierne vil flere biskopper begynde at tælle kirkegængere og messefald. Udtryk for rettidig omhu, siger kirkeministeren

Folkekirkens biskopper skal ikke længere famle rundt i halvmørket, når talen falder på svingende kirkegang og tomme kirker.

Mindst tre biskopper vil nu skærpe opsynet med aflyste gudstjenester, viser en rundspørge blandt stifterne.

LÆS OGSÅ: Biskop om 62 messefald: Det kunne da være meget værre

Kun et fåtal af stifter har talt kirkegængere, siden daværende kirkeminister Tove Fergo (V) i 2001 afskaffede en omfattende kirkestatistik. Da Kristeligt Dagblad kortlagde biskoppernes kontrol med messefald i begyndelsen af året, førte kun to af landets ti stifter København og Lolland-Falster konsekvent statistik over antallet af kirkegængere ved hver gudstjeneste. Roskilde Stift og Fyens Stift er siden fulgt efter med undersøgelser.

Nu vil biskop i Viborg Stift Karsten Nissen indføre faste optællinger ved al kirkelig aktivitet, herunder også begravelser, bryllupper, koncerter og musikgudstjenester. Det sker efter kritik af den manglende kontrol af messefald tidligere på året, fortæller biskoppen.

Det handler ikke om, at jeg skal sidde her med regnemaskinen. Det er for, at vi alle sammen kan blive klogere. Det bør ikke være en hemmelighed, hvor mange der går i kirke. Det er naturligt, at vi ved det. Og samtidig vil vi gerne give oplysningerne tilbage til præsterne og menighedsrådene. Det kan hjælpe dem til at tilrettelægge det sognekirkelige arbejde, siger han.

Karsten Nissen tilføjer, at stiftet vil bruge et nyt optællingssystem, som er på vej fra Kirkeministeriet, og at optællingerne tages op af de nye menighedsråd i april 2013.

Biskop Lise-Lotte Rebel fra Helsingør Stift, som hidtil ikke har ført statistik over messefald, går samme vej. Hun har holdt møde med provster og præster om sagen:

Der var stor enighed om at arbejde på at lave en optælling af alle deltagere ved gudstjenester og møder i stiftet. Vi vil gerne have de gode historier ud, som vi mener, at der er mange af. Kirkeministeriets it-kontor vil være os behjælpelig med skemaer til indtastning af oplysningerne, siger hun.

Andre stifter, som delvist fører statistik over messefald, har også valgt at skærpe opsynet. Biskop i Ribe Stift Elisabeth Dons Christensen siger:

Jeg registrerer som tilforn, men jeg har som følge af pressestormen også sendt en reminder (påmindelse, red.) ud til alle menighedsråd for at være sikker på, at alle nu også husker at melde messefald ind til mig.

Kirkeminister Manu Sareen (R) opfordrede for nylig samtlige biskopper til at tælle kirkegængere. Det skete, da en undersøgelse fra Fyn viste, at stiftet havde haft 62 messefald i løbet af fem måneder.

Vi har vendt det her med hinanden, biskopperne og jeg, og jeg synes, det er udtryk for rettidig omhu, at de har taget den beslutning. Det her handler ikke om, som nogen fejlagtigt tror, at der skal tælles for at lukke kirker, men det handler om at se, hvordan ressourcerne bliver brugt, og om hvordan vi kan hjælpe den og den kirke, der står med udfordringer, siger Manu Sareen.

Han vil tage sagen op med de biskopper, der stadig ikke tæller, ved et bispemøde i december:

Er der biskopper, der er skeptiske, må de selv forklare deres skepsis, men jeg håber, at de overvinder den, siger han.

Aarhus biskop, Kjeld Holm, er efterhånden den eneste biskop, der slet ikke fører opsyn med messefald. Alligevel har han absolut ingen planer om at bede sognene om hverken at indberette messefald eller antallet af kirkegængere.

Jeg synes, det er udelt mere interessant at beskæftige sig med de mange gode initiativer rundt om i sognene end at lege statistisk kontor, siger han.