Første bispekandidat til Roskilde Stift melder sig: Det kirkelige arbejde skal bæres af stolthed

Efter tre bispekandidater har meldt sig ind i kampen om at blive biskop over Aalborg Stift, kommer første kandidat på banen til et andet bispevalg. Det er Rasmus Nøjgaard, der er sognepræst i københavnske Sankt Jakobs Kirke

Rasmus Nøjgaard, sognepræst i københavnske Sankt Jakobs Kirke, er vokset op i en grundtvig-koldsk tradition.
Rasmus Nøjgaard, sognepræst i københavnske Sankt Jakobs Kirke, er vokset op i en grundtvig-koldsk tradition. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Rasmus Nøjgaard, hvorfor vil du være biskop over Roskilde Stift?

”Jeg kan byde ind med vi-sion og være en samlende kraft, der bygger bro mellem samfund og kirke. Vi skal være stolte over, at vi har en folkekirke, som er en sammenhængskraft i Danmark. Vi er rundet af en stærk dansk, kristen tradition, som jeg meget gerne vil være med til at stille mig i spidsen for. Det er vigtigt, at vi fremadrettet bliver dygtige til at formidle vores kristne tradition på nye måder, efterhånden som tiden ændrer sig. Jeg mener, jeg vil være i stand til at lede både menighedsråd, provstier og stiftsadministration i en stærk retning, der kan sikre et tæt og lydhørt samarbejde. Roskilde Stift er et meget stort og varieret stift med stærke land- og bysogne, og derfor er det vigtigt, at vi får en lokal forankring og en stolthed, så der fortsat er kræfter til at bære menighedsrådsarbejdet og sognelivet.”

Hvor vil du placere dig selv kirkeligt?

”Jeg er vokset op i en grundtvig-koldsk tradition og rundet af det grundtvigske lokalmiljø på Fyn i mit barndoms sogn, så jeg ligger solidt på den grundtvigske midtbane. Det vil sige, at jeg som en stærk teolog, der er velfunderet i bibelstudier og en hel del arbejder med pastoralteologiske fag, kan være en samlende kraft for dem, som ligger både til venstre og til højre for mig selv. Jeg vil kunne favne de forskellige positioner inden for dansk kirkeliv og være med til at give dem sikkerhed for, at kirkerne skal kunne udfolde sig forskelligt i Roskilde Stift.

Jeg er meget begejstret for folkelighed og forskellighed og tror på, at vi blomstrer og trives bedst, når vi får lov til at bruge de kompetencer, vi har lokalt. Derfor skal sognene have mulighed for at have deres egen identitet i det lokale miljø. At folkeligheden er bærende for kirken, og at evangeliet i den forstand forkyndes nedefra, anerkender jeg som en grundtvigsk kvalitet.”

Hvad er din mærkesag?

”Det er vigtigt, at vi har et bredt gudstjeneste- og menighedsliv, hvor der også er mulighed for diakonalt at udfolde sig lokalt. Samtidig vil jeg gerne slå et slag for, at vi i nogle opgaver skal samarbejde og have netværk, der kan løfte opgaver, som man ikke magter lokalt. Hvordan vi bedst løfter de fælles op-gaver, så de stadig tilgodeser og understøtter den lokale identitet, skal vi drøfte i samtaler mellem menighedsråd, provstier og stiftsadministration.”