Bispekandidater: Her er vores mærkesag

I sidste uge blev de fire kandidater til bispevalget i Lolland-Falsters Stift offentliggjort. Kristeligt Dagblad har med fem korte spørgsmål forsøgt at blive lidt klogere på hver af dem

De fire kandidater er provst i Falster Provsti Michael Fagerlund, teologisk konsulent i Helsingør Stift Marianne Gaarden, sognepræst i Tingsted, Falster, Christina Rygaard Kristiansen og Poul Joachim Stender, der er sognepræst Kirke Såby og Kisserup, Roskilde Stift. Foto: Privatfoto/Privatfoto/Ingrid Riis/Petra Theibel Jacobsen
De fire kandidater er provst i Falster Provsti Michael Fagerlund, teologisk konsulent i Helsingør Stift Marianne Gaarden, sognepræst i Tingsted, Falster, Christina Rygaard Kristiansen og Poul Joachim Stender, der er sognepræst Kirke Såby og Kisserup, Roskilde Stift. Foto: Privatfoto/Privatfoto/Ingrid Riis/Petra Theibel Jacobsen.

Michael Fagerlund, provst i Falster Provsti Hvad er din mærkesag?
 

At lytte! Det skal være lettere at være menighedsrådsmedlem. Administrationen skal være håndholdt og i øjenhøjde. Også tyndt befolkede steder skal have bæredygtige embeder og menighedsråd med mening.

Og afbureaukratisering skal tages op politisk på landsdækkende plan.

Hvordan vil du placere dig selv kirkeligt?
Klassisk evangelisk-luthersk. Det vigtige for mig er den reformatoriske opdagelse, at frelsen er Guds suveræne gave, som et menneske ikke kan gøre sig fortjent til, samt påskeberetningens ”Han opstod” - ganske bogstaveligt – og vidnesbyrdet om, at i Jesus træder Gud ind i historien.”

Hvilken gudstjeneste foretrækker du: spaghetti- mindfulness, en helt traditionel eller noget fjerde?
Den klassiske højmesse med ro og god tid til det hele har store kvaliteter, som er i fare for at blive overset i jagten på det letfordøjelige og populære. Den skal ikke stå alene, men støttes af andre aktiviteter, som spaghettigudstjeneste, babysalmesang og sogneaftener.

Hvad er dit yndlingsbibelvers?
Romerbrevet 3, 28. Her slår Paulus fast, at et menneske ikke frelses ved noget, det selv kan gøre, men kun ved troen. ”Alene” føjede Luther til. Ordet står der ikke, men sagligt set er det rigtigt gjort. Tanken om ”troen alene” er helt central i evangelisk forkyndelse.

Hvilket af de ti bud er mest påtrængende i dagens Danmark lige nu?

Det første bud. Det bud, som rummer alle de andre bud i sig, er helt centralt i en tid, hvor mennesket er på vej til at gøre sig selv til Gud og nødigt anerkender, at der er grænser, som det er skadeligt ikke at respektere. For den enkelte og for samfundet.

Marianne Gaarden, teologisk konsulent i Helsingør Stift
 

Hvad er din mærkesag?
Gud! At skabe gode rammer for kirkens liv og vækst, så alle kan se, høre og mærke, hvad det kristne budskab har med vores liv at gøre i dag.

Hvordan vil du placere dig selv kirkeligt?

Som dybt engageret. Jeg føler mig ikke bundet til eller begrænset af nogen af de kirkelige retninger. Jeg vil gerne bygge bro over de traditionelle teologiske skel, som vi i Danmark inddeler kirkefolket i. Mennesker sætter skel – Gud ophæver dem.

Hvilken gudstjeneste foretrækker du: spaghetti- mindfulness, en helt traditionel eller noget fjerde?
En gudstjeneste med engagement, nærvær og ånd – det er ikke bundet til formen, men til indholdet.

Hvad er dit yndlingsbibelvers?
Det skifter. Dagen efter Mariæ Bebudelse var det: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord.” Mit mål er ikke det perfekte liv, men at stille mit liv til rådighed for Gud. Livet handler ikke om at realisere sig selv, men at lade Gud blive en realitet i vores liv.

Hvilket af de ti bud er mest påtrængende i dagens Danmark lige nu?

Det første. Når mennesket danser om guldkalven med en selfie-stang, så gør vi nemt det uperfekte menneske til mere, end det kan bære. I en præstationskultur er det vigtigt at holde fokus på det første bud, som også Jesus selv fremhæver: ”Du skal elske Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl og med hele din forstand.”

Christina Rygaard Kristiansen, sognepræst i Tingsted, Falster

Hvad er din mærkesag?
Min mærkesag er trivsel. Ledelse handler om mennesker. God ledelse fremmer menneskers trivsel. Menigheders, menighedsråds og præsters. Deres trivsel fremmer den lokale kirkes trivsel. Trivsel er midlet – evangeliets forkyndelse er – altid – målet.

Hvordan vil du placere dig selv kirkeligt?
Jeg står for en kirke, der er klar i sin Kristuscentrerede evangelieforkyndelse, favnende i sit liv med sine medlemmer og i åben dialog med samfundet. En kirke, hvor kirkelighed og folkelighed er uløseligt forbundet med hinanden.

Hvilken gudstjeneste foretrækker du: spaghetti – mindfulness, en helt traditionel eller noget fjerde?
Den gudstjeneste, som bedst tjener de mennesker, der samles for at fejre gudstjeneste. Gudstjenesten skal der løbende arbejdes med. Derfor har jeg ledet en liturgisk arbejdsgruppe for kolleger i stiftet og er med til at lave liturgikonference på landsplan i FUV-regi (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, red.).

Hvad er dit yndlingsbibelvers?

Filipperbrevet 4:4-7: "Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.”

Hvilket af de ti bud er mest påtrængende i dagens Danmark lige nu?
”Du må ikke vidne falsk mod din næste”. Vi har i den seneste tid set, hvad der sker, når respekten for sandheden forsvinder, og det postfaktuelle bliver det normale. Hele vores civilisation står og falder med, at vi er enige om ikke at lyve om og over for hinanden.

Poul Joachim Stender, sognepræst Kirke Såby og Kisserup, Roskilde Stift

Hvad er din mærkesag?
Jesus Kristus og Lolland-Falster. Og så en ting til: De gamle på Sydhavsøerne. I en ungdomsfikseret tid er folkekirken ved at glemme de gamle. Flere og flere gamle føler sig ensomme og oversete, og der er brug for præster eller kirke-og kulturmedarbejdere med gerontopædagogisk indsigt til de dybt demente.

Hvordan vil du placere dig selv kirkeligt?
Jeg er missionsmand. Jeg vil missionere og omvende og synes, at præster skal tro på Gud. Jeg er også tidehvervsmand, fordi jeg henter inspiration fra tidehverv til at tale tidsånden imod. Og så er jeg grundtvigsk, fordi mine forældre sang ham ind i mit hjerte.

Hvilken gudstjeneste foretrækker du: spaghetti- mindfulness, en helt traditionel eller noget fjerde?
Jeg foretrækker den klassiske gudstjeneste, hvis præsten kan prædike med lidenskab og vække sig selv og menigheden til live med Guds ord. Det er nødvendigt med mange slags forskellige gudstjenester. Men hvis karsk forkyndelse mangler, hjælper hverken spaghetti eller stilhed.

Hvad er dit yndlingsbibelvers?
”Vil du være rask?”, Johannesevangeliet 5:6. Tiden er inde til, at vi erklærer os for raske ved at satse på at leve fremfor at overleve. For Gud er intet umuligt. Derfor er kristendommen en kur mod den angst for at leve og død, som Danmark lider af.

Hvilket af de ti bud er mest påtrængende i dagens Danmark lige nu?

Bud nummer tre. Du skal holde hviledagen hellig. Hvis vi ikke stopper op og går i kirke, kommer vi også i konflikt med bud nummer ét. Du må ikke have andre guder. Så tror vi, at islam er ligeså godt som kristendommen, og at vores penge og besiddelser er vigtigere end Kristus og vores medmennesker.