Bispevalg åbner for debat om stiftsudvidelse

Op til det netop udskrevne bispevalg i Lolland-Falsters Stift har lokale bedt kirkeministeren om en udvidelse af stiftet. Vi nærmer os smertegrænsen, siger afgående biskop

Arkiv
Arkiv. Foto: Leif Tuxen.

Tirsdag blev bispevalget i landets mindste stift udskrevet. Siden nuværende biskop Steen Skovsgaard sidste år meldte sin afgang, har flere kandidater vist interesse for bispestolen, og en enkelt har endda nået at trække sig igen. Samtidig har valget fået en gammel debat til at genopstå. For ikke nok med, at Lolland-Falsters Stift er landets klart mindste stift. Det bliver også fortsat mindre – og det mener flere lokale, at man må reagere på.

Mere præcist bør Lolland-Falsters Stift få nogle af nabostiftet Roskildes provstier, lyder forslaget, som er blevet præsenteret i læserbreve i Lolland-Falsters Folketidende og i breve til kirkeministeren.

Det sidste har formand for Maribo Domsogns Menighedsråd Bent Normann Olsen blandt andet stået for.

”Det handler om en vurdering af, hvornår et stift er for lille til at være et selvstændigt stift. Befolkningsnedgangen bekymrer os, for den kan have indflydelse på vores stifts robusthed og på de midler, vi har til rådighed. Vores handlemuligheder er i forvejen begrænsede, da vi har færre midler at gøre godt med. Og når alle stifter giver penge til fælles formål, kan vi altid kun give det halve, hvilket skaber et over- og underforhold, som ikke er rart,” siger han og tilføjer, at en udvidelse af stiftet vil være oplagt op til et bispevalg, så de nye provstier kan få indflydelse på valget.

Mere konkret foreslår Bent Normann Olsen og andre fra stiftet, at man lægger de nærliggende Stege-Vordingborg Provsti og Næstved Provsti ind under Lolland-Falsters Stift.

”Jeg synes, vi er beskedne ved kun at pege på de to provstier. Vi er ikke oppe i nordøstområdet, og det er ikke, fordi de provstier aldrig har haft kontakt med personer i Lolland-Falsters Stift.”

Lolland-Falsters Stift er gået fra at have cirka 115.000 indbyggere i 2000 til godt 100.000 i dag. Til sammenligning har landets næstmindste stift, Ribe Stift, cirka 357.000 indbyggere, mens Lolland-Falsters nabostift Roskilde har knap 724.000. Befolkningsfremskrivninger peger samtidig på, at folketallet fortsat vil falde på både Lolland og Falster. På Lolland ventes indbyggertallet at være faldet med 10 procent i 2025.

Ifølge den afgående biskop, Steen Skovsgaard, har Lolland-Falsters Stift en ideel størrelse, når det kommer til at føre tilsyn.

”Men når man sammenligner med andre stifter, er det slående, så lille et stift det er. Der er langt færre præster og provster, og i min tid som biskop har jeg måttet skære seks provstestillinger ned til fire og nedlægge fire præstestillinger. Vi har nu 60 præster, hvilket er dejlig overskueligt. Men vi nærmer os en smertegrænse, som vi allerede nu skal forsøge at undgå. Det er svært at sige, hvor den præcist ligger, men vi skal ikke ned på 40-50 præster. Så er der for få til, at det giver mening,” siger biskoppen.

Debatten om stiftets størrelse har været oppe at vende ved de seneste tre bispevalg i stiftet, og Steen Skovsgaard drøftede også selv muligheden for en udvidelse med Kirkeministeriet, inden han offentliggjorde, at han stoppede som biskop. Han oplevede en velvilje til at undersøge muligheden fra daværende kirkeminister Bertel Haarder (V), som sidste år også kort vendte sagen med samtlige kirkeordførere. Men kirkeminister Mette Bock (LA) afviser at gå videre med ønsket.

”Hvis vi skal lave den slags ændringer, så skal det ske på baggrund af et stort ønske nedefra og mange henvendelser fra provstier. Jeg har ikke oplevet en større opbakning til forslaget. Derfor kan jeg ikke se, hvorfor vi skal trumfe en stiftsgrænse igennem for at sikre os, at stifterne alle er lige store. At et stift er velfungerende, afhænger ikke af dets størrelse,” siger hun.

Steen Skovsgaard er dog ikke enig.

”Min holdning er modsat, at man aldrig kan forvente, at noget så administrativt sker nedefra. Det må ske fra oven,” siger han.

I Stege-Vordingborg Provsti foretrækker provst Mette Magnusson den nuværende ordning.

”Vi har i provstiet et godt samarbejde med Lolland-Falsters Stift om blandt andet fælles skoletjeneste. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ville være ked af, hvis vi blev en del af Lolland-Falsters Stift, for vi orienterer os nordpå. Selvom vi ligger sydligt, har vi altid følt os som en del af Roskilde Stift. Jeg føler, at jeg er en del af et godt team, som jeg ville være ked af at skulle forlade,” siger hun.