Prøv avisen

Bispevalgsdebat begyndte med politianmeldelse og sluttede med et Fadervor

Det gik løs i Græsted, nord for Hillerød, hvor to betjente kort før mødestart stod ved indgangen til den store sal i præstegårdsladen og efter eget udsagn kontrollerede, om der nu kun var 50 til stede, som det var blevet annonceret. Men det ikke kun derfor, de var der, viste det sig. Foto: Malene Bjerre / Helsingør Stift

Det var den hidtil mest dramatiske debat i valgkampen om bispesædet i Helsingør, der onsdag aften fandt sted i Græsted. Her blev diskuteret metoo og Ålholm-konflikt, mens ordensmagten gik rundt i de tilstødende lokaler

For sidste gang inden afgørelsens time i næste uge mødtes de fire kandidater til bispesædet i Helsingør Stift onsdag aften til bispedebat.

Det gik løs i Græsted, nord for Hillerød, hvor to betjente kort før mødestart stod ved indgangen til den store sal i præstegårdsladen og efter eget udsagn kontrollerede, om der nu kun var 50 til stede, som det var blevet annonceret. Men det var ikke kun derfor, de var der, viste det sig.

”Vi har været udsat for en ubehagelig hændelse i dag,” indledte medlem af menighedsrådet i Villingerød Poul Erik Kandrup, som var mødeleder.

Tidligere på dagen havde en mand indsendt et spørgsmål til kandidaterne på forhånd. Men fordi ordstyrerne havde redigeret spørgsmålet, så det passede til debattens format, var vedkommende “blevet meget irriteret,” lød det, og havde så truet debattens arrangører.

”Det har været ubehageligt. Derfor er det blevet meldt til politiet. Pågældende er dog ikke dukket op, og vi har bedt den person, der kender den pågældende, om at sørge for, at han holder sig væk,” lød det fra Poul Erik Kandrup, som dog ikke kom nærmere på, hvem i forsamlingen, der havde tilknytning til trusselsmageren – eller hvordan truslen lød.

“Så kan vi ellers gå over til de sager, som vi er samlet om,” fortsatte mødelederen. Og således var debatten skudt i gang.

Peter Birch, Asser Skude, Ulla Thorbjørn Hansen og Eva Holmegaard Larsen har nu har været i valgkamp i et par måneder. Men det er stadig ikke de store uenigheder, der præger diskussionerne mellem de fire kandidater.

Aftenen i Græsted var ellers gearet til, at de kunne gå kritisk til hinanden i et debatformat, hvor de blev præsenteret for et citat fra en af de andre kandidater, som der så var mulighed for at spørge ind til.

Eva Holmegaard Larsen var den første, der tonede frem på storskærmen sammen med et udsagn fra sin Facebook-side om, hvorfor biskoppen skal være teolog og ikke jurist.

”Det er fordi, en biskop ikke bare er administrator, men præst,” lød den korte version af Evas svar, der fyldte det meste af væggen.

Peter Birch var den første, der fik mulighed for at udfordre sin modkandidat.

”Meget af det er talt ud af min mund. Jeg er helt enig,” lød det fra Gentofte-provsten, der altså ikke udnyttede lejligheden til at gå kritisk til sin sidemand. Asser Skude var også temmelig enig:

“Jeg synes, du er meget dygtig til at kommunikere. Stor cadeau til Eva,” lød det fra Bellahøj-præsten.

Den pæne facon blev dog blødt op i løbet af aftenen, da kandidaterne skulle forholde sig til nogle mere konkrete problemstillinger. Det var blandt andet Ålholm-konflikten, hvor både Eva Holmgaard Larsen og Peter Birch roste Københavns biskop for at udvise handling, selvom det var ”drastiske metoder,” han havde taget i brug, som Peter Birch formulerede det. Han blev suppleret af Eva Holmegaard Larsen:

”Det kan godt være, det går rigtig galt nu, og det hele brænder helt ned til grunden, men det er faktisk ikke noget dårligt sted at begynde på noget nyt,” sagde hun.

Ulla Thorbjørn Hansen forholdt sig på den anden side til, at biskoppen i en sag som denne skal være helt sikker på, at han handlet lovgivningsmæssigt korrekt, hvilket eksperter også har understreget her i avisen.

Og Asser Skude fik som den sidste ordet og mente, at Aalholm Kirke står over var en ledelsesmæssig udfordring, hvor man skal være meget opmærksom på, hvordan man kommunikerer udadtil.

”Man må bede om, at der sker et mirakel der. Det er vist det eneste, jeg kan sige om det,” sagde han.

Et andet emne var påskeannoncen, som folkekirken udsendte tidligere på året, der høstede kritik for at være for teologisk vag. Her blev kandidaterne bedt om at forholde sig til, om de kunne se sig selv i annoncen, hvad nogle af dem kunne - andre ikke.

Og så blev der også tid til at diskutere den højaktuelle metoo-diskussion og spørgsmålet om sexisme, som ikke har fyldt meget i folkekirken. Indtil videre.

Her langede Eva Holmegaard Larsen hårdt ud mod Asser Skude, som hun henvendte sig direkte til:

”Der er sexisme i alt, det kan jeg lige så godt sige. I øvrigt også i bispevalgdebatten. En af dine støtter har sagt, at kvinder ikke kan være biskop, fordi de ikke kan tage beslutninger,” lød det køligt fra Nødebo-præsten. Til det pointerede ordstyreren sognepræst Ole Backer Mogensen, at det ikke skulle ligge Asser Skude til last, hvad hans bagland udtalte sig om. Men da Asser Skude fik ordet sagde han selv, at han modtog hver en støtte ”med kyshånd”, selvom han ikke nødvendigvis kunne stå inde for, hvad de gik rundt og sagde.

I forhold til metoo var Eva Holmegaard Larsen ikke bekendt med, at der skulle være de store problemer med seksuelle krænkelser i folkekirken.

”Hvis det viser sig, at der kommer klagesager frem, så må vi se at få lavet en undersøgelse i en fart,” sagde hun.

Peter Birch skar også klart igennem på det punkt.

”Sexchikane og grænsekoverskridende adfærd er ikke tilladt. Der er nultolerance i folkekirken, og der bør være det,” lød det fra provsten, der uddybede, at fordi man ikke kender omfanget, bør problemstillingen inkluderes i arbejdspladsvurderingerne.

Ulla Thorbjørn Hansen havde hverken i sin tid som præst i folkekirken eller i Forsvaret oplevet eller bevidnet seksuelle krænkelser. Hun advarede mod, at der udvikler sig en gabestokskultur i folkekirken, som i stedet skal være præget af åbenhed og dialog, mente hun.

”Jeg vil gerne arbejde for en folkekirke med et fællesskab, hvor man kan tale om de ting, hvis man bliver udsat for grænseoverskridende adfærd, og får mod til at sige fra,” sagde Ulla Thorbjørn Hansen.

71 procent. Så mange af de 1530 stemmeberettigede havde afgivet deres stemme ved bispevalget i Helsingør Stift forud for aftenens debat, som altså ville være en kamp om de tilbageværende og ubeslutsomme vælgere, hvis ikke det var for det faktum, at det er muligt at ændre sin stemme helt op til skæringsdatoen tirsdag den 13. oktober klokken 12.00.

Intet er altså afgjort endnu.

I løbet af aftenen i Græsted dukkede de to betjente op igen. De gik rundt i forhallen og det tilstødende køkken uden at gøre et stort nummer ud af det, og der var tilsyneladende heller ingen, der viste truende adfærd i forsamlingen.

Debatten sluttede klokken kvart over 9 med et fælles Fadervor.

Det er stiftets godt 1530 menighedsrådsmedlemmer og præster, der kan stemme. Hvis en kandidat ikke får mere end 50 procent af stemmerne ved første valgrunde, bliver der en anden valgrunde også.