Venstre: Bønnekald skal være forbudt, for Danmark er et kristent land

Alle borgerlige partier undtagen Liberal Alliance vil gøre muslimsk bønnekald via højttalere i det offentlige rum forbudt. En af politikerne bag forslaget er Venstres udlændingeordfører Mads Fuglede, der mener, at man kan undtage kristne og jøder fra loven, som skal ramme muslimer

Mads Fuglede er Venstres udlændingeordfører. - Foto: Mikkel Møller Jørgensen.

Udlændingeordfører Mads Fuglede (V), hvorfor mener I nu, at muslimsk bønnekald i det offentlige rum skal gøres ulovligt?

Vi kan se, at en værdikamp rejser sig op igennem Europa, i Sverige og Tyskland for eksempel, om bønnekald i det offentlige rum. Vi mener, at Danmark er et kristent land, hvor kristendommen har forrang i Grundloven. Der skal være religionsfrihed, men ikke lighed for religioner i Danmark. Derfor har vi stillet et beslutningsforslag i blå blok, som vi kalder et forslag til forbud mod højtalerforstærket bønnekald og lignende religiøse ytringer i det offentlige rum.

Betyder det, at sognekirker, der afspiller klokkeringning via højtalere, ikke længere skal kunne gøre det?

Nej, for folkekirken har særstatus ifølge Grundloven.

Vil det ikke ramme kristne foreningers sommerlejre og frikirkers udendørs gudstjenester så? Her bliver der også bedt og sunget gennem højtalere.

Nej, for kristendommen har særstatus.

Er det ikke kun folkekirken, der har særstatus?

Kristendommen er indskrevet i Grundloven ved, at den evangelisk-lutherske kirke nævnes. Det viser, at Danmark er et kristent land.

Men hvad så med baptister og andre, der ikke er lutherske. Kan de holde en gudstjeneste eller noget andet udendørs og bruge højtalere?

Der er jo forskel på det at kalde til bøn og holde en tale i en mikrofon. Jeg vil ikke mene, at det er et bønnekald, hvis man prædiker ved en udendørs gudstjeneste.

Men er det realistisk at formulere en lov, der forbyder muslimsk bønnekald via højtalere, uden at det går ud over ikke-lutherske frikirkers gudstjenester med bøn, lovsang og prædiken via højtalere udendørs?

Når man laver et lovforslag, bliver det sendt til ministeriet, hvor man får afklaret retsgrundlaget. Der ender man nogle gange med at formulere det anderledes for at nå det mål, der står i beslutningsforslaget. Vi mener ikke, at bøn og sang på en sommerlejr er bønnekald, og det skal selvfølgelig med i bemærkningerne. Og det vil nok kræve, at man er nidkær.

Hvad med jøderne?

Det bliver ikke et problem for dem, for de har ikke tradition for at kalde til bøn i det offentlige rum.

Hvad hvis de holder en udendørs ceremoni med højtaler?

Hvis det skulle være tilfældet, bør det heller ikke være ulovligt. Vi mener ikke, at det er en religiøs ytring, bare fordi man bruger et højtalersystem til at diskutere religiøse spørgsmål. Og vi mener ikke, at det er det samme at bede en bøn på en sommerlejr som at blæse til bønnekald ud over byens tage.

Men det offentlige rum er vel det offentlige rum?

Det er ikke det samme. Der er for eksempel intet, der forbyder dig at støje til søs, men du må ikke støje når som helst på for eksempel Rådhuspladsen i København.