Prøv avisen

Blå opbakning til konfirmander i skoletiden

Fra Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance lyder der støtte til undervisningsminister Ellen Trane Nørbys (V) tilbud til kommunerne om en forsøgsordning, hvor skolerne får mulighed for at erstatte to ugentlige timers understøttende undervisning med konfirmationsforberedelse. Foto: Mads Jensen

Tre borgerlige partier bakker op om regeringens forsøg med konfirmationsforberedelse på skoleskemaet og vil gerne gøre det permanent. Røde partier siger nej

Folketingets blå partier vil gerne flytte de kommende konfirmander ind i skoleskemaet. De tre røde partier i skoleforliget siger nej.

Fra Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance lyder der støtte til undervisningsminister Ellen Trane Nørbys (V) tilbud til kommunerne om en forsøgsordning, hvor skolerne får mulighed for at erstatte to ugentlige timers understøttende undervisning med konfirmationsforberedelse.

De tre blå partier er nu også indstillet på at gøre ordningen permanent, og det samme meddeler undervisningsministeren til Kristeligt Dagblad. I dag betyder det en to timer længere arbejdsuge, hvis man som skoleelev vælger at gå til præst.

Den kirkelige undervisning skal ifølge loven ligge inden for officiel skoletid, og det betyder, at de elever får en arbejdsuge på 37 timer. Tilmed ligger timerne ofte sidst på eftermiddagen, hvor de kolliderer med præsternes øvrige arbejdsopgaver og elevernes fritidsinteresser.

Flere end 70 kommuner ud af 94 har ansøgt om at være med i forsøget.

”At så mange kommuner nu ønsker at deltage i forsøgsordningen, tyder på, at der er et enormt behov for at ændre på den måde, som skoledagen sammensættes på i dag. Hvis ministeren lægger op til, at vi gør forsøget vedvarende, så bakker vi op. Vi har hele tiden peget på, at konfirmationsforberedelsen bør være en formel del af den understøttende undervisning,” siger DF's folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen.

Han peger på, at Dansk Folkeparti i skoleforliget har fået indført, at forligspartierne næste år skal evaluere, om reformen har haft negativ effekt på elevernes valg af konfirmation.

For den konservative uddannelsesordfører, Anders Retz Johansson, viser den store interesse, at mange kommuner har et problem med forberedelsens placering.

”Men det vidner også om, at skolerne og kommunerne mener, at konfirmationsforberedelsen er en vigtig del af børnenes dannelse, da kristendommen er en så grundlæggende del af vores kultur, historie og samfund,” siger Anders Retz Johansson.

Børne- og undervisningsordfører Merete Riisager fra Liberal Alliance, som ikke er med i folkeskoleforliget, er optaget af at undgå for lange skoledage og er derfor positiv over for forsøget, som hun også gerne ser gjort permanent.

”Skolereformen har taget en kæmpe luns af elevernes frihed, så derfor tager jeg med glæde imod de små stumper af frihed, som kommer tilbage, fordi de lange skoledage presser børnenes fritidsinteresser, også konfirmationsforberedelsen,” siger Merete Riisager.

Undervisningsordfører for Socialdemokraterne, Annette Lind, understreger, at kirke og skole er separate størrelser, og derfor skal konfirmationsforberedelsen ikke ligge inden for de 35 undervisningstimer.

”Det er ikke meningen, at konfirmationsforberedelsen skal have de bedste undervisningstimer, sådan som jeg ser tendenser til. Men vi lytter også til skolerne og kommunerne og vil derfor til sin tid gerne være med til at se på evalueringerne af forsøgsordningen,” siger Annette Lind.

Uddannelsesordfører for Radikale Venstre, Marianne Jelved, peger på, at der er kommuner rundtom i landet, som ikke har problemer.

”Når der er problemer andre steder, er det efter min opfattelse, fordi man ikke samarbejder ordentligt, men siger: 'Det var en lettelse, så er vi fri for at gøre noget'. Men det betyder jo, at eleverne mister to timers understøttende undervisning, som skulle skabe en mere varieret skoledag,” siger Marianne Jelved.

Uddannelsesordfører for SF, Jacob Mark, synes ikke, man skal lave om på skoledagens forløb, fordi nogle elever skal gå til konfirmationsforberedelse, men vil gerne gøre dem kortere.

Undervisningsordfører hos Enhedslisten, Jakob Sølvhøj, synes ikke at ministerens forsøg er relevant, fordi religion er en privatsag. Han vil dog gerne gøre skoledagene kortere.

Ellen Trane Nørby meddeler på baggrund af partiernes reaktioner:

”Når flere end 70 ud af 98 kommuner indtil videre har søgt om at få mere fleksibilitet til at tilrette konfirmationsforberedelsen, så understreger det behovet for rammeforsøget. Jeg vil gerne gøre ordningen permanent, men det kræver selvfølgelig opbakning fra forligskredsen.”