Blik for hverdagens mirakler

Kristendommens mirakler består i, at vi bærer hinandens liv, mener præst og korshærschef Bjarne Lenau Henriksen

Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen. –
Korshærschef Bjarne Lenau Henriksen. – Foto: Leif Tuxen.

Er der en bibelsk passage, som har gjort særligt indtryk på dig?

Markusevangeliets fortælling om helbredelsen af den lamme i Kapernaum står for mig som en af Bibelens stærkeste fortællinger. I mit hoved har jeg nogle klare billeder af begivenheden fra allerførste gang, jeg hørte den som barn i kristendomstimen: Jeg ser for mig fire mørke mænd med sved springende frem på panden i færd med at kravle op på et tag med den lamme på en båre. De foretog denne grænseoverskridende handling, fordi de havde hørt om Jesus.

Historien er en fortælling om, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden, og jeg ser det her som et udtryk for kreativ diakoni af høj karat. Den lamme er privilegeret. Han har fire omkring sig, som vil bære hans liv og gå til yderligheder for at hjælpe ham. For mig at se er helbredelsens egentlige mirakel, at der er mennesker til stede, som gør en forskel.

Hvordan oplever du som korshærschef vores lyst til i dag at hjælpe mennesker i nød?

Artiklen fortsætter under annoncen

Helt overordnet er jeg af den opfattelse, at vi ikke behøver at håbe på mirakler for at komme nøden til livs. Hvis dem, der har for meget, vil bære med udvise ansvarlighed og solidaritet så kan vi skabe mirakler. Ser man på verdensplan, er det imidlertid ikke billedet. Velstanden i vores del af verden øges på bekostning af Den Tredje Verden.

Hvor er de nationer, der for alvor har lyst til at bære med? I Danmark har vi til gengæld et solidarisk system, hvor vi via skat opfører os, som om vi er ansvarlige: de stærke bærer de svage. Men det vigtige er selvfølgelig, at vores individuelle ansvar at vi selv er klar til at hjælpe det nødstedte menneske går hånd i hånd med det offentlige ansvar. Selv det mest kvæstede og ødelagte menneskeliv er Guds skaberværk, og det er vores forpligtelse at hjælpe.

Hvad betyder Bibelen for dig i dit daglige diakonale arbejde?

Bibelen og kristendommen er mit livsgrundlag, hvor vi møder Guds ubegrænsede kærlighed. Herfra strømmer livskraften, og der lyder en forpligtelse til at leve livet. Vi er livsskyldige, og livet mærker vi allerstærkest, når vi med Løgstrups ord står med hinandens liv i vores hænder.