Blindhed er ingen hindring for at se Gud

”Kom og se” – sådan lyder det flere gange i søndagens tekst. De tre ord er en invitation til at opleve troen og vise den til andre på den måde, de har brug for, siger daglig leder af Kristeligt Arbejde Blandt Blinde

Et gennemgående tema i Johannesevangeliet er lys, der har en særlig betydning for blinde, siger Poul Arne Nyborg. –
Et gennemgående tema i Johannesevangeliet er lys, der har en særlig betydning for blinde, siger Poul Arne Nyborg. – . Foto: Palle Peter Skov.

Da Poul Arne Nyborg begyndte i nyt job i 2012, gjorde han sig meget umage med at undgå at bruge ét bestemt verbum på arbejdet: ”at se”. For det er der mange af dem, han som ansat i Kristeligt Arbejde Blandt Blinde er i kontakt med, der ikke kan.

”Jeg var bange for at fornærme dem ved for eksempel at sige ’se der’. Det var faktisk ikke let, for man bruger ordet meget naturligt i mange sætninger. Men jeg fandt ud af, at jeg kunne slappe helt af, for vores medlemmer brugte også selv ordet meget. Vi sanser jo på mange måder, og udtrykket ’at se’ har en større dybde i sig,” siger han.

Poul Arne Nyborg sidder på kontoret i Fredericia med en forholdsvis stor bibel foran sig. Også bogstaverne er noget større end normalen, og der er ikke plads til meget tekst på hver side. Bibelen er beregnet til svagsynede, der er en del af den gruppe, den folkekirkelige organisation har til formål at formidle evangeliet til. Det sker blandt andet med lydbibler, som kan bestilles og sendes hjem til én, og med cirka 1000 kristne romaner og biografier, der er indlæst som lydbog.

Denne formiddag er der slået op på søndagens tekst, hvor ordet ”se” bruges flittigt. Johannes ser Jesus og siger ”se”, disciplene ser Jesus og følger efter, og Jesus inviterer dem derefter til at se mere. Og sådan bliver det ved.

Faktisk bruges ordet ”se” eller ”så” hele 13 gange i søndagens tekst, og når det siges så mange gange i teksten, er det, fordi der er noget, der er værd at se, siger Poul Arne Nyborg.

”Og man skal selv komme og se det. Det handler ikke bare om at høre noget fra andre. Man skal helt tæt på og opleve det med sine egne sanser.”

Samtidig er tilbuddet i sig selv ret specielt, tilføjer han.

”Det er stort, at man kan tale om at blive inviteret til at se Guds søn. Det viser, at Gud er blevet nærværende, og at han vil have noget med os mennesker at gøre og skabe mening i vores liv. Det giver en tryghed og er for mig helt afgørende i troen.”

Teksten får også Poul Arne Nyborg til at tænke på mottoet for Kristeligt Arbejde Blandt Blinde: ”De skal se Gud”.

”Dybden i det motto er jo netop, at det kan lade sig gøre at se Gud, fordi han med Jesus kom så tæt på, at vi kan opleve ham. Han gjorde sig selv tilgængelig for mennesker, og det er netop visionen for Kristeligt Arbejde Blandt Blinde.”

Der skal ofte et større arbejde til, hvis man vil gøre Bibelen tilgængelig for alle mennesker, hvilket Poul Arne Nyborg blandt andet erfarede, da han tidligere var formand for en forening, der oversatte bibler til fjerne sprog.

”Jeg har tit tænkt på, at det arbejde og arbejdet i Kristeligt Arbejde Blandt Blinde bygger på samme vision. Om der er tale om en folkestamme i Ny Guinea eller blinde i Danmark, så handler det om, at vi mennesker udfordres til at bruge vores kreativitet til at gøre evangeliet tilgængeligt for andre grupper. Vi har muligheden for at give vores tro videre med egne ord, ligesom disciplene i søndagens tekst gør på hver deres måde.”

I den sammenhæng er det ligegyldigt, om man er blind eller ej, tilføjer han.

”Vi er alle handicappede, når det kommer til at se Gud. For det er Gud, der må gøre sig synlig, før vi kan se ham. Det er ingen hindring at være blind. Der er så meget andet i dag, der kan gøre os blinde for at se Gud.”

Og hvad er det så, der kan gøre os blinde for troen i dag?

”Vores vestlige verden er på det nærmeste blevet resistent over for, at Gud skulle have åbenbaret sig. Det mærkelige er, at det sker i en tid, hvor mennesker stiller mange spørgsmål, der faktisk kan besvares i en bibeltekst som den til denne søndag. Vi lever i en gennempsykologiseret tid, hvor det handler om at finde mening med, hvorfor vi er her. I teksten får vi et helt enkelt svar: Vi er elsket af Gud, han ønsker fællesskab med os.”

Af alle ”se’erne” i søndagens tekst er det første det vigtigste, mener Poul Arne Nyborg. Nemlig Johannes’ sætning: ”Se, der er Guds lam.”

”I teksten forudsiger Johannes, at Jesus er Guds lam, der bærer verdens synder. Det er utroligt centralt, for det viser, at Gud elsker mennesker og er villig til at lade sin søn være offerlam for vores synder.”

Poul Arne Nyborg er vokset op i et indremissionsk hjem, som også bar præg af ”kom og se”-tilgangen.

”Bøn og bibellæsning var helt naturligt i min barndom, men mine forældre var gode til ikke at trække noget ned over hovedet på mig. Jeg lærte meget af dem, men skulle også gøre mig mine egne erfaringer undervejs og opleve troen selv,” siger Poul Arne Nyborg, som i dag er en del af Luthersk Mission.

Hvad ville du sige i din prædiken, hvis du skulle prædike på søndag?

Jeg ville pointere, at Jesus er Guds lam, der bærer verdens synder, og så tale om det at kunne pege på et konkret menneske, som Gud har sendt og ønsker at gøre os bekendt med.

Hvad er for dig det vigtigste af De Ti Bud?

Rent formelt er det det første om, at alt i livet kan få for meget plads, hvorfor det er vigtigt, at Gud ikke udfordres på førstepladsen. Men et bud, der konkret betyder meget for mig, og som jeg oftest tænker over, er det tredje om at holde hviledagen hellig. I familien er vi meget bevidste om, at søndagen er speciel og ikke skal fyldes med alle mulige opgaver.

Hvordan er din ønskegudstjeneste?

Egentlig en meget traditionel højmesse, men gerne med lidt overraskelser undervejs.

Hvordan er dit gudsbillede?

Helt kort: Gud er god. Det er det, der samler det bedst.