Prøv avisen

Bør folkeskolen være religionsneutral?

Professor emeritus Niels Jørgen Cappelørn (tv.) og højskoleforstander Jørgen Carlsen.

I en rundspørge blandt folkeskoleledere, som Kristeligt Dagblad har foretaget, svarer omkring halvdelen, at folkeskolen bør være religionsneutral. Professor mener, at kirke og skole skal adskilles, mens højskoleforstander mener, at religionsneutralitet er kulturel selvkastration

Niels Jørgen Cappelørn, professor emeritus, dr.theol. ved Københavns Universitet

Folkeskolen er en statslig institution, der ikke har noget med kirken at gøre i sig selv. Min holdning er, at man bør skille stat og kirke ad, og ligeledes bør skole og kirke adskilles. Vi lever i et demokratisk og sekulært samfund, og det må vi tage alvorligt.

Jeg køber ikke den opfattelse af, at religion skal ud af det offentlige rum. Tværtimod mener jeg, at religion skal mere ind og debatteres. Kirken er under beskydning, og kun ved at stå frit og uafhængigt kan den selv gå til angreb. Når skoleledere ønsker en religionsneutral folkeskole er det udtryk for en sekularisering, og at man ikke ønsker religionspåvirkning på skolerne.

Det har jeg respekt for. Andre vælger at stå fast på traditionerne, og jeg synes, at det er fint, at skolerne selv finder ud af, hvilken rolle religion skal spille hos dem. Det vigtigste er, at man får givet børnene en grundig og nuanceret forståelse af feltet.

Det må også betyde, at kirkerne selv må finde en måde at lave gudstjenester for børnene på, og så kan skolerne selv vælge det til.

Jørgen Carlsen, højskoleforstander på Testrup Højskole og medlem af Det Etiske Råd

Religionsneutralitet er en slags kulturel selvkastration. Det er en bagvendt tankegang, at man kun kan være imødekommende over for andre kulturer, hvis man amputerer sin egen. Hvilken glæde har andre af det? Jeg synes, at det er udtryk for et dannelsestab, som der ikke er noget som helst positivt at sige om.

Det triste, der sker, hvis man gør folkeskolen religionsneutral, er, at man afkobler kirken som institution over for børnene, fordi de får et fremmedgjort forhold til kirken og præsten. Så kommer det til at fremstå som noget missionerende og som et overgreb.

Jeg tror, at diskussionen til dels er forårsaget af en nedtoning af kendskabet til kristendommen på læreruddannelsen. Hvis man skal klæde elever på til at begå sig i øjenhøjde med dansk kultur, er det at gå med hovedet under armen, hvis man tror, at man kan frasorterer kristendom under dække af neutralitet. Man kan vælge at gøre op med kirken og kristendommen, men man skal bare vide, hvad det er, man gør op med.