Prøv avisen

Forlag kritiseres for at udgive konservativ bibel med Johannes Møllehaves navn på

Teolog og forfatter Johannes Møllehave har udgivet flere erindringsværker, digte, samtalebøger og litterære læsninger. Foto: Leif Tuxen

I andenudgaven af Johannes Møllehaves populære børnebibel er de fleste af forfatterens ord erstattet med en direkte oversættelse af den amerikanske ”The Beginner’s Bible”. Dermed lægger den folkekære teolog navn til en markant mere konservativ og ekskluderende teologi, end han har ry for

De færreste vil forbinde den folkekære teolog og forfatter Johannes Møllehave med konservativ og bogstavtro kristendom. Ikke desto mindre lægger han navn til sådan en teologi i en populær og udbredt børnebibel, der har været på markedet siden 2006.

Det undrer teologerne Louise Heldgaard Bylund og Kasper Bro Larsen, henholdsvis ph.d. og lektor ved Aarhus Universitet, der i dagens kronik spørger, hvordan det kan være gået til, at store dele af Johannes Møllehaves tekster i andenudgaven af børnebibelen ”Alle børns bibel – det største for de mindste. Genfortalt af Johannes Møllehave” nu er erstattet af tekster, der bærer præg af amerikansk konservativ teologi.

Årsagen skal findes i et redigeringsarbejde, der fandt sted, da bogen skulle udgives i andet oplag. Den udkom første gang i 1991 på Forlaget Sesam som en bearbejdning af den amerikanske bog ”The Beginner’s Bible.” Dengang fik Johannes Møllehave til opgave at skrive nye, danske tekster til at ledsage illustrationerne, og udgivelsen blev hurtigt en af de mest populære børnebibler herhjemme.

Men da andenudgaven udkom i 2006, havde Johannes Møllehaves liberale og inkluderende teologi pludselig fået andre toner. Flere steder i bogen var Møllehaves tekster fjernet til fordel for en direkte oversættelse af den amerikanske ”The Beginner’s Bible”, der formidler en helt anden kristendomsforståelse.

Det kom blandt andet til udtryk i udlægningen af lignelsen om fiskenettet fra Matthæuesevangeliet, som i den oprindelige udgave i bogen med Johannes Møllehaves ord lød, at alle mennesker bliver frelst. Så inkluderende var udlægningen i andenudgaven imidlertid ikke:

”Fiskernes net er ligesom Guds rige. Alle vil gerne ind i Guds rige. Men englene skal komme og skille de retfærdige fra de onde.”

Dermed er der tale om to modstridende forståelser af kristendommen, og det er problematisk, mener ph.d. i teologi Louise Heldgaard Bylund, der er en af de to skribenter på dagens kronik.

”Det meste af Møllehaves originale tekst er tilsyneladende væk og er i stedet erstattet med en direkte oversættelse fra ’The Beginner’s Bible’. Jeg synes, det er meget problematisk at have Johannes Møllehaves navn på forsiden, især fordi mange børnefamilier og menigheder køber børnebiblen i den tro, at det er Møllehaves udgave af kristendommen, den formidler. For det er en langt mere konservativ, amerikansk teologi, bogen nu forkynder,” siger hun.

Det markante teologiske skift i andenudgaven har imidlertid ikke været overlagt, forklarer Ilse M. Haugaard. Hun arbejdede på Forlaget Sesam i 2000’erne, og var med til at redigere andenudgaven af ”Alle børns bibel – det største for de mindste. Genfortalt af Johannes Møllehave”.

“Jeg er ret sikker på, at Møllehave havde givet os frie hænder. Bogen skulle alligevel have nye illustrationer, så vi besluttede at forkorte og redigere i teksten i samme omgang. Og der har vi nok siddet med den amerikanske udgave foran os til inspiration,“ erindrer Ilse M. Haugaard.

Og det er bekymrende, mener Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, der er lektor i teologi ved Københavns Universitet.

”Det teologiske skift er tydeligt, men mest problematisk, hvis de, der køber og videregiver bogen, ikke er klar over det. Det er jo en bog, som præster forærer nye dåbsbørn, og præsten ved jo ikke nødvendigvis, at andenudgaven har fået ny tekst. Men en børnebibel er også teologi, så det er vigtigt, at man kender indholdet og kan stå inde for det,” siger hun.

I dag udgives bogen på Forlaget Carlsen, og her var man ikke klar over, at Johannes Møllehaves oprindelige tekster er blevet erstattet. Det siger forlagschef Christian Bach, der påpeger, at det ikke var Forlaget Carlsen, der udgav bogen, da ændringerne blev lavet.

“Andenudgaven blev jo til på Forlaget Sesam og længe før, bogen kom til os. Men hvis det er rigtigt, at det ikke længere er Johannes Møllehaves ord, der præger bogen, så skal vi da kigge på, om vi stadig skal have hans navn på forsiden. Vi er ikke interesseret i falsk varedeklaration,” siger han.

Artiklen er rettet den 8. februar klokken 9.49: Tidligere i denne artikel stod der, at Forlaget Carlsen var klar over, at Johannes Møllehaves oprindelige tekster var erstattet af andre tekster. Der manglede et ”ikke” i den sætning, eftersom forlaget netop ikke var klar over, at de oprindelige tekster var blevet ændret. Kristeligt Dagblad beklager fejlen