Bolvig går til menneskerettighedsdomstol

Det tidligere radikale folketingsmedlem Jens Jørgen Bolvig er nu for anden gang dømt for ulovligt at huse flygtninge

Jens Jørgen Bolvig fik i går en bøde på 2500 kroner og Vestre Landsrets ord for, at det var ulovligt, at han i et år holdt tre flygtninge fra Hviderusland skjult i sit hjem i Gølstrup ved Løkken. Bolvig er tidligere i byretten i Hjørring dømt for det samme. Dengang fik han en bøde på 4000 kroner. Ifølge Udlændingeloven kan det nemlig højst koste 2500 kroner at skjule flygtninge, men Bolvig ønskede dengang en dom på 4000 kroner, fordi sagen så uden videre kunne ankes. I Vestre Landsret havde anklageren argumenteret for en bøde på 7500 kroner, fordi Bolvig, som fremtrædende samfundsborger og tidligere medlem af Folketinget, har en særlig pligt til at efterleve lovens ord. Men det endte altså med en bøde på 2500 kroner, og staten skal betale sagens omkostninger. Derfor kalder Bolvig afgørelsen for en halv sejr. - Men det hele er grebet forkert an. Det burde slet ikke have været mig men derimod indenrigsminister Thorkild Simonsen (S), der sad i anklageskranken. Danmark har skrevet under på både FN's og EU's menneskerettighedserklæringer og taler højt og flot om menneskerettigheder, når andre lande krænker dem. Og så udviser man alligevel tre hviderussere til en uvis skæbne. Det er hyklerisk, mener Jens Jørgen Bolvig. Han vil derfor nu forsøge at få sin sag for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. - Det er mit håb og ønske at få sagen prøvet dernede. For den danske stat vil meget nødigt have en sag kørende i Strasbourg om, at den krænker menneskerettighederne, siger Bolvig til Kristeligt Dagblad. Han har under hele sagen erkendt sig skyldig, men har samtidig fremhævet, at der var tale om nødret, fordi familien ville blive udvist til en uvis skæbne i Hvide-rusland. Men anklageren mente ikke, der kunne være tale om nødret, når først Udlændingestyrelsen og siden Flygtningenævnet havde vurderet, at familien ikke var i fare. Hvad angår det hviderussiske ægtepar og deres teenagesøns skæbne, siger Bolvig: - De er i sikkerhed for Hviderusland men selvfølgelig ikke sikre nok, når de lever under jorden, og det danske politi leder efter dem. Tidligere i år blev sognepræst Leif Bork Hansen fra Lyngby idømt hæftestraf for at skjule udviste serbiske asylansøgere, mens hans kollega i Viborg, domprovst Arndt Jensen Hansen, fik en bøde på 800 kroner for at have givet husly til en asylansøger en enkelt nat.