Brudepar vil selv designe vielsen

Vielser på en anden måde: Næsten halvdelen af de par, der bliver borgerligt viede i København, får vielsen foretaget uden for rådhuset

I Københavns Kommune er det muligt for borgerne at blive viet udendørs på en selvvalgt lokalitet i stedet for i kirken eller på rådhuset. –
I Københavns Kommune er det muligt for borgerne at blive viet udendørs på en selvvalgt lokalitet i stedet for i kirken eller på rådhuset. –.

For foden af Rundetårn, på Kastrup Slot eller i Krudttårnet i Frederikshavn. I visse dele af landet har brudepar muligheden for at vælge et helt andet sted end det traditionelle kirkerum eller Bryllupssalen på rådhuset til deres vielse. Mulighederne begrænser sig dog hovedsageligt til Københavns og Frederikshavns kommuner, fordi man andre steder enten ikke har ressourcer eller har valgt at holde fast i de traditionelle muligheder.

Mange brudepar vil gerne selv være med til at skabe deres fest, herunder også vielsen. En rundspørge til landets største kommuner viser dog, at det stort set kun er i København og Frederikshavns kommuner, at det er muligt selv at vælge det sted, hvor parret siger ja til hinanden. Tilbuddet er ikke alene populært hos københavnske borgere, men også blandt borgere fra andre nærliggende kommuner. Således benyttede 45 procent af alle borgerligt viede i Københavns Kommune sig sidste år af muligheden for selv at bestemme stedet. Og mulighederne er mange.

Jeg vier altid ude, siger Tina Bostrup, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Det Radikale Venstre. Det kan være på restauranter, i parker, hjemme hos brudeparret eller ved et af byens mange vartegn.

Alle 55 medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation er bemyndigede til at udføre vielser. Det giver gode muligheder for borgerne, som i stigende omfang lader sig friste af bryllupper uden for rådhusets fire vægge.

Københavns Kommunes tilbud til kommede brudepar er en enestående mulighed i Danmark. Kristeligt Dagblad har undersøgt mulighederne i Århus, Odense og Aalborg, men her kan man af ressourcemæssige årsager ikke gennemføre vielser andre steder end bag rådhusets mure.

Vi skulle have mange flere giftefogeder, hvis vi skulle give borgerne tilbud om at blive gift andre steder end på rådhuset, siger Susanne Haugaard fra vielseskontoret i Aalborg Kommune.

I Frederikshavns Kommune i Nordjylland har man dog forsøgt at imødekomme borgernes ønske om alternative vielsessteder. Således har man oprettet fire autoriserede steder inden for kommunes grænser. Blandt disse steder er Krudttårnet i Frederikshavn og Skagen Museum.

Afdelingsleder i Frederikshavns Kommune, Erik Ravn Andersen, forklarer, at en del benytter sig af muligheden for at blive gift på et af de autoriserede steder, men slet ikke i samme grad som i København.

En del borgere benytter sig af de autoriserede steder. Ligeledes gør borgere fra andre nærliggende kommuner, hvor de ikke har mulighed for et bryllup i det fri.

At borgere fra nærliggende kommuner søger mod de kommuner, hvor vielser kan finde sted uden for rådhuset, er ikke noget nyt for Tina Bostrup:

Vi har rigtig mange henvendelser fra borgere bosiddende uden for Københavns Kommune. Jeg tager personligt kun selv borgere fra København, for der er så mange af dem. Men flere af mine kolleger vier også folk fra andre kommuner.

Grunden til den store søgning efter et bryllup uden for rådhus og kirke skal findes i den voksende individualisme, mener Tina Bostrup:

Folk vil gerne have et specielt og individuelt bryllup, derfor vil de gerne ud. Det kommende ægtepar vil jo gerne selv sætte scenen og være med til at skabe dagen.

Det synspunkt er Jonathan Szpirt, Ateistisk Selskab, enig i. Han siger:

Vi arbejder i øjeblikket på, at humanistiske bryllupper også skal være en mulighed for mennesker, der hverken ønsker en borgerlig vielse eller et kirkeligt bryllup. Det, vi vil, er, at den autoritære person, der forestår vielsen, skal tages ud af ceremonien, for derved at gøre den mindre formel. Og det kan folk gøre, hvis de får lov til at vælge et humanistisk bryllup.

I Norge vedtog Stortinget i 2004, at humanistiske bryllupper skulle gøres lovlige. Siden er interessen for vielsesformen steget støt. Ifølge Human-Etisk Forbund i Oslo bliver over 700 par gift på humanistisk vis i år. Vielserne foretages af certificerede personer med kontakt til forbundet:

Vi har kunnet mærke en stigning i antallet af humanistiske bryllupper siden årsskiftet 2004/2005, hvor loven trådte i kraft. I 2005 havde vi 500 par, der blev humanistisk gift, i dag er antallet næsten 700, siger Helena Engen, informationsrådgiver ved Human-Etisk Forbund.

Norge er det eneste nordiske land, hvor humanistiske bryllupper er tilladte.

klitgaard@kristeligt-dagblad.dk