Dansk buddhisme splittet i stadig flere fraktioner

Det er i år 100 år siden, at Danmark fik sit første buddhistiske trossamfund. I dag er buddhisterne opdelt i et hav af undergrupper, hvoraf flere og flere søger om anerkendelse fra staten, viser opgørelse

Der skønnes i dag at være 33.000 buddhister spredt ud over hele landet - som nu er langt mere fragmenteret i deres tro end hidtil.
Der skønnes i dag at være 33.000 buddhister spredt ud over hele landet - som nu er langt mere fragmenteret i deres tro end hidtil. Foto: Søren Staal.

100 år efter, at psykiater Christian Melbye i 1921 grundlagde den første danske buddha-gruppe i Viborg, har det buddhistiske miljø i Danmark udviklet sig til et stadig mere broget billede, hvor et stigende antal trossamfund søger om at blive anerkendt af den danske stat.

Med statens blåstempling følger nogle skattefordele, men også en højere grad af kontrol – blandt andet en forpligtelse til at indlevere et årligt regnskab. Og det er buddhisterne i Danmark, som er organiseret i et væld af undergrupperinger, tilsyneladende med på.

Tendensen er beskrevet i tidsskriftet ”Religion i Danmark”, som netop er udgivet af center for samtidsreligion på Aarhus Universitet. Her har buddhismeforskeren Jørn Borup opgjort, at antallet af anerkendte buddhistiske trossamfund er firedoblet på 20 år, og at 5 nye er kommet til siden 2010. I alt er der nu 16 forskellige trossamfund inden for buddhismen, der er anerkendt af staten.

”Stigningen er primært et resultat af års indvandring samt flygtninge fra lande i Asien. De etablerer trossamfund og er tilsyneladende med tiden blevet interesseret i også at få statens blåstempling. Men antallet af trossamfund er også steget blandt ’konvertitbuddhister’, også kendt som etnisk danske buddhister, hvor medlemstallene dog ikke er så store,” siger han.

Samtidig er stigningen i trossamfund et resultat af, at buddhister i Danmark bliver stadig mere opdelte. Det skyldes, at migrantbuddhister gerne vil forenes med deres landsfæller, og at der generelt er forskelle i praksis blandt de buddhistiske retninger, lyder det fra Jesper Østergaard, adjunkt ved Aarhus HF og VUC og ph.d. i tibetansk buddhisme.

”Traditionelt har buddhismen været god til at integrere flere nationaliteter i samme fællesskab, men det har ændret sig over tiden. Der har udviklet sig nogle religiøse dialekter, eller nationale og regionale forskelle i buddhismen, der har gjort det svært for for eksempel ikke-vietnamesere at være medlem af et vietnamesisk trossamfund. Samtidig er der den forskel, at de tibetanske buddhister centrerer sig meget om lamaer, hvilket de andre buddhister ikke gør,” siger han og tilføjer, at der i Danmark ikke er nogen paraplyorganisation for buddhister som i for eksempel Tyskland.

”Og jeg tror ikke, det kommer til at ske. For det første kan jeg ikke se, hvad de skulle kunne enes om, og for det andet har buddhister ikke noget særligt politisk mål i Danmark, som en fælles interesseorganisation skulle arbejde for.”

Der skønnes i dag at være 33.000 buddhister spredt ud over hele landet.