Prøv avisen

Chat med præster skal gøre sjælesorg kendt blandt danskerne

Fremover er det dog ikke biskoppen, der vil sidde klar ved tasterne alle hverdagseftermiddage, men derimod fire sognepræster, som har erfaring med sjælesorg og er ansat på halv tid de næste tre år. Foto: Paw Gissel

Fra i morgen sidder fem præster klar til online at chatte med danskere, der ikke selv opsøger en præst for at tale om ensomhed, sorg og glæde. Initiativet skal samtidig rette op på misforståelser og myter om sjælesorg

En ung kvinde sidder i toget og føler sig stresset og ensom. Hun er plaget af præstationsangst i forhold til sine studier og synes ikke, at hun kan tale med sine veninder eller undervisere om det. Hun finder i stedet sin telefon frem, går ind på hjemmesiden sjælesorg.nu og begynder at chatte med den præst, der er online.

Scenen er tænkt, men hvis det står til folkene bag et nyt folkekirkeligt millionprojekt, bliver situationer som den beskrevne snart virkelighed. Den 1. februar lancerer folkekirken med Aalborg-biskop Henning Bro Toft i spidsen projektet ”Sjælesorg på Nettet”. Lanceringen finder sted i Københavns Domkirke, hvor Henning Bro Toft bliver den første, der chatter via den nye hjemmeside på storskærm.

Fremover er det dog ikke biskoppen, der vil sidde klar ved tasterne alle hverdagseftermiddage, men derimod fire sognepræster, som har erfaring med sjælesorg og er ansat på halv tid de næste tre år. Derudover vil projektleder Pernille Hornum, der har en fortid som konsulent, foredragsholder, sognepræst, forfatter og gestaltterapeut, ogsåsidde klar til at chatte.

Men hvorfor går folkekirken de allerede eksisterende telefonrådgivninger og chat-tjenester hos for eksempel Livslinien og Psykiatrifonden i bedene? Har de tal, der indikerer, at der er behov for en ny tjeneste?

”Vi har ikke præcise tal. Men vi ved, at langt fra alle danskere, der kan have behov for en sjælesørgerisk samtale, er til stede i kirken eller selv opsøger præsten telefonisk eller ansigt til ansigt,” siger Pernille Hornum.

”Til gengæld er rigtig mange konstant til stede på nettet, på computer og telefon. Vores håb er, at de vil finde os der og benytte sig af den nye mulighed for at chatte anonymt med et medmenneske, som kan lytte og favne dem med det, der fylder noget for dem, uden at stille krav om præstation eller handling.”

Pernille Hornum understreger, at tilbuddet er åbent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken. Men ledelsesgruppen bag projektet har identificeret tre målgrupper, som de især vil forsøge at nå: 18 til 25-årige, mænd over 45 år og ”karrieresegmentet”.

”Mange unge lider under ensomhed og præstationskrav, og mange mænd er ensomme, men formår ikke at opsøge hjælp og er måske ikke altid så gode til at formulere deres problemer og behov. Desuden har vi en antagelse om, at mange, som har fuld fart på karrieren, men for eksempel oplever at blive sygemeldt med stress, kan have behov for et rum, hvor de anonymt kan tale med en præst,” siger hun.

Inspirationen til projekt ”Sjælesorg på Nettet” kommer fra Sverige, hvor Svenska Kyrkan siden 2008 har drevet en telefonrådgivning koblet op på landets 112-tjeneste. Den har ifølge projektets egne opgørelser de seneste år modtaget omkring 80.000 opkald årligt. Siden 2014 har der været koblet et chat-tilbud på, som det første år fik knap 800 henvendelser, mens tallet i 2015 var over 3000. Henvendelserne drejede sig for næsten halvdelens vedkommende om depression, mens andre temaer var eksistentielle problemer, angst, selvmordtanker, fysisk sygdom eller ønsket om velsignelse.

Pernille Hornum forestiller sig, at de samme temaer vil gå igen i chat-samtalerne i Danmark. Men hun understreger, at sjælesorgsbegrebet skal forstås bredt, og at også samtaler om glædelige begivenheder og meningen med livet i bred forstand er en del af målet.

”Vi vil gerne re-brande sjælesorgen. I Danmark er det en udbredt misforståelse, at sjælesorg handler om sorg. Få ved, at ordet kommer af omsorg. Det handler om omsorg for sjælen. Det budskab vil vi gerne have bredt ud, så folk ikke tror, at de kun kan henvende sig til præsten ved dødsfald og livskriser,” siger hun.

Hun håber, at chat-tilbuddet vil åbne flere danskeres øjne for, at præster er ”ganske almindelige mennesker, der kan rumme én, som man er, uden at stille alle de krav, man bliver mødt med næsten alle andre steder i samfundet”.

Men hvad er chancen for, at projektet bliver en succes? Generalsekretær i Mission Afrika Peter Fischer-Nielsen har skrevet ph.d. om folkekirkens tilstedeværelse på internet og vurderer, at projektet har gode chancer for at nå bredt ud.

”Vi ved fra forskningen, at mange mennesker søger viden om religion på internettet, så det giver god mening, at folkekirken opruster på nettet. Desuden har projektet en vis økonomi, så det ikke hviler på, at præster, som har mange andre opgaver, skal finde tid i en travl hverdag,” siger han.

Han fremhæver, at den digitale sjælesorg har åbenlyse fordele, idet den kan være attraktiv for mennesker, som ikke har lyst til at møde en præst ansigt til ansigt.

”Det afgørende bliver imidlertid, om chat-tilbuddet møder et reelt behov hos målgruppen, og om projektet formår at signalere, at det adskiller sig fra andre online-tilbud, som har mere psykologisk og terapeutisk tilsnit,” siger Peter Fischer-Nielsen.

Han ser desuden to oplagte udfordringer ved projektet: ”For det første er det vigtigt, at man ikke tror, at man ved at lønne nogle få funktionspræster dækker behovet for kirkens tilstedeværelse på internet. Alle sognepræster bør have kompetencerne og tiden til at møde deres sognebørn online, så erfaringsdeling til landets præster er en vigtig komponent. For det andet bør man tænke ind, hvordan man bygger bro mellem den anonyme chat og den mere traditionelle sjælesorg.”

Begge dele er ifølge projektleder Pernille Hornum rigtigt set. Hun skal selv dele erfaringer fra projektet på præsternes efteruddannelse i sjælesorg og på møder med stifter, menighedsråd og præster. Desuden bliver der sendt materialeud til landets præster og menighedsråd.

”Selvfølgelig skal de fire præster i projektet også under deres chat-kontakt med brugerne henvise til den lokale sognepræst eller andre præster, brugerne kan tage kontakt med. Chat kan ikke erstatte den traditionelle sjælesorg. Vores håb er, at den kan blive et supplement, der når andre grupper og udvider danskernes opfattelse af, hvad sjælesorg er,” siger hun.