Chikanerede præster mangler hjælp

Trusler og forfølgelse af præsterer et stigende problem, påpeger Præsteforeningen efter chikanesag. Der mangler central indsats for at håndtere problemet

Inden for det seneste halvandet års tid har der været en række sager, hvor præster er blevet udsat for chikane eller trusler. Modelfoto.
Inden for det seneste halvandet års tid har der været en række sager, hvor præster er blevet udsat for chikane eller trusler. Modelfoto. .

100 ubehagelige opkald om dagen. 12 timers chikane på telefonsvareren. Sognepræsten i Hjerm Sogn i Vestjylland, Jonas Serner-Pedersen, er på tredje år blevet chikaneret af to personer fra sin tidligere valgmenighed i Kolding. De to har fået et polititilhold, men retter nu i stedet de ondskabsfulde beskeder mod præstens sognebørn i Hjerm.

”De taler om, hvor dårligt et menneske jeg er, og at de føres bag lyset, fordi jeg er en skummel person. Det er meget trættende, og så synes jeg, at det er rigtig ubehageligt, at det skal gå ud over de mennesker, der bor her i sognet,” siger Jonas Serner-Pedersen.

Hans eksempel er imidlertid ikke et isoleret tilfælde. Inden for det seneste halvandet års tid har der været en række sager, hvor præster er blevet udsat for chikane eller trusler. I februar blev en kvinde dømt for chikane mod præster fra Treenighedshedskirken i Esbjerg, i december sidste år måtte sognepræst Ulrich Vogel flytte fra Tingbjerg i København efter flere års chikane, og i august sidste år var sognepræst Fin Petersen fra Ørum Kirke ved Holstebro også genstand for længerevarende chikane.

Spørger man Præsteforeningens formand, Per Bucholdt Andreasen, er chikane og trusler en voksende plage for præster.

”Det er et problem, vi har meget fokus på, og som vi forsøger at få håndteret, men der er en stor afmagt over for det. Provsten kan ikke gøre så meget, biskoppen kan ikke gøre så meget, og det kan politiet egentlig heller ikke. Der mangler en generel beredskabsplan, og derfor har vi bedt Kirkeministeriet om at få kortlagt muligheden for en sådan. For det er altså en enormt stor belastning for de præster, der bliver udsat for chikane og trusler,” siger Per Bucholdt Andreasen.

Som han ser det, er chikane mod præster del af et større samfundsproblem, hvor offentligt ansatte i stadig stigende grad udsættes for forfølgelse og trusler.

”Præsten er en offentlig person, og derfor er vedkommende også særligt udsat. Derudover betyder det noget, at præsten ofte er i kontakt med mennesker, der er sårbare og har problemer med deres liv. Præster har meget vide grænser for, hvilke problemer de vil gå ind i, og derfor er de også meget sårbare, hvis nogen vil dem ondt,” siger Per Bucholdt Andreasen.

Også erhvervspsykolog Henrik Rosenstjerne, der tidligere har undersøgt præsters arbejdsmiljø, savner en beredskabsplan for chikanerede præster.

”Jeg ved ikke, hvor de skulle søge hen. Der findes ikke nogen instanser, der kan gå ind og sige, hvad der er op og ned i de her sager. Det er i bund og grund ulykkeligt, for disse sager kan smadre ikke bare præsten, men et helt lokalsamfund, når støvet først har lagt sig. Der mangler simpelthen en ledelsesmæssig tjeneste, der kan sikre et overordnet perspektiv og hjælp til præster, der kommer i problemer,” siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kirkeministeriet, men Henrik Stubkjær, der er biskop for Jonas Serner-Pedersen i Viborg Stift, savner ikke en handlingsplan for udsatte præster:

”Der er taget skridt til at hjælpe den pågældende præst, og mit indtryk er, at sagerne vil være så individuelle, at de kan være svære at fange i en enkelt handlingsplan. Men har sagen et omfang som den omtalte sag, vil det være naturligt, at biskoppen indkalder til et samlet møde med de relevante myndigheder,” siger biskoppen.